Take advantage of the search to browse through the World Heritage Centre information.


i

ii

iii

iv

v

vi

vii

viii

ix

x

马泰拉的石窟民居和石头教堂花园

The Sassi and the Park of the Rupestrian Churches of Matera

This is the most outstanding, intact example of a troglodyte settlement in the Mediterranean region, perfectly adapted to its terrain and ecosystem. The first inhabited zone dates from the Palaeolithic, while later settlements illustrate a number of significant stages in human history. Matera is in the southern region of Basilicata.

Description is available under license CC-BY-SA IGO 3.0

Les Sassi et le parc des églises rupestres de Matera

Situé dans la région du Basilicate, c'est l'exemple le plus remarquable et le plus complet d'un ensemble d'habitations troglodytiques de la région méditerranéenne, parfaitement adapté à son terrain et à son écosystème. La première zone habitée remonte au paléolithique et les habitations postérieures illustrent un certain nombre d'étapes importantes de l'histoire humaine.

Description is available under license CC-BY-SA IGO 3.0

لي ساسّي ومرتع الكنائس الصخرية لماتيرا

تقع هذه المجموعة في منطقة بازيليكاتي وهي المثال الأكبر والأفضل على مجموعات المساكن الكهفيّة في المنطقة المتوسطية، والمتكيفة كليًا مع الأرض التي تقع عليها والنظام البيئي فيها. وتعود المنطقة المأهولة الأولى إلى العصر الحجري القديم (الباليوليثي) وتشهد المساكن اللاحقة على عدد من المراحل الهامة في تاريخ البشرية.

source: UNESCO/ERI
Description is available under license CC-BY-SA IGO 3.0

马泰拉的石窟民居和石头教堂花园

这是地中海地区最著名也是保存最完好的穴居人遗址。整个遗址依地势而建,且完美地配合当地的生态系统。遗址最早的居住年代可以追溯到旧石器时代,并反映了人类历史发展的重要历史阶段。马泰拉地处巴西利卡塔的南部地区。

source: UNESCO/ERI
Description is available under license CC-BY-SA IGO 3.0

«И-Сасси-ди-Матера» - старые районы города Матера

В масштабах всего Средиземноморья – это самый выдающийся по степени сохранности пример пещерного поселения, прекрасно приспособленного к специфике местного ландшафта. Первые следы обитания человека на этом месте относятся к палеолиту, тогда как более поздние поселения иллюстрируют другие важные этапы в истории развития человека. Город Матера находится в южной области Базиликата.

source: UNESCO/ERI
Description is available under license CC-BY-SA IGO 3.0

Los Sassi y el conjunto de iglesias rupestres de Matera

Situado en la región de Basilicata, este sitio posee el más extraordinario y mejor conservado conjunto de viviendas trogloditas de la cuenca del Mediterráneo, perfectamente adaptadas a la morfología del terreno y el ecosistema de la zona. Los sucesivos asentamientos del hombre en este sitio, desde los tiempos del Paleolítico, ilustran toda una serie de etapas importantes de la historia de la humanidad.

source: UNESCO/ERI
Description is available under license CC-BY-SA IGO 3.0

マテーラの洞窟住居と岩窟教会公園
イタリア南部・バジリカータ地方のマテーラは、深く切れ込んだグラヴィナ渓谷西岸の凝灰岩の岩壁に築かれた街。かつて3300の洞窟に2万人におよぶ人々が住んでいましたが、現在は無人。つい最近まで多くのイタリア人は貧しい半島南部を象徴する国辱とみなしていたが、原始的・古代的生活の様相を伝えるその文化的・芸術的価値が、高く評価されるようになった。

source: NFUAJ

Sassi en het park met de rotskerken van Matera

Dit gebied is het meest opvallende, intacte voorbeeld van een in de rotsen uitgehouwen nederzeting in het Middellandse Zeegebied, perfect aangepast aan haar omgeving en ecosysteem. De eerste bewoonde zone dateert uit het Paleolithicum, terwijl latere nederzettingen een aantal belangrijke stadia binnen de menselijke geschiedenis illustreren. Matera ligt in de zuidelijke regio Basilicata. De Sassi van Matera en het park met rotskerken laat traditionele menselijke bewoning en landgebruik zien, het bewijs van de ontwikkeling van een cultuur die een harmonieuze relatie met de natuurlijke omgeving heeft weten te behouden.

Source: unesco.nl

The Sassi and the Park of the Rupestrian Churches of Matera (Italy) © UNESCO
参考: 670
注册时间: 1993
标准: (iii)(iv)(v)
核心区: 1016.0000 Ha
缓冲区: 4365.0000 Ha
top