Take advantage of the search to browse through the World Heritage Centre information.


i

ii

iii

iv

v

vi

vii

viii

ix

x

Bosque de laurisilva de Madeira

Laurisilva of Madeira

The Laurisilva of Madeira is an outstanding relict of a previously widespread laurel forest type. It is the largest surviving area of laurel forest and is believed to be 90% primary forest. It contains a unique suite of plants and animals, including many endemic species such as the Madeiran long-toed pigeon.

Description is available under license CC-BY-SA IGO 3.0

Forêt Laurifère de Madère

La forêt laurifère de Madère est un vestige exceptionnel d'un type de forêt de lauriers autrefois largement répandu. C'est la plus grande forêt de lauriers qui subsiste. Primaire à environ 90 %, elle contient un ensemble unique de plantes et d'animaux, dont beaucoup d'espèces endémiques telles que le pigeon trocaz de Madère.

Description is available under license CC-BY-SA IGO 3.0

غابة الغار في ماديرا

تجسّد غابة شجر الغار في ماديرا أثراً فريداً من الغابات المنتشرة في ما مضى، وهي كبرى غابات الغار المتبقية اليوم. وتحوي هذه الغابة التي لا تزال عذراء بنسبة 90 في المائة تقريباً مجموعة فريدة من النباتات والحيوانات تضم الكثير من الأصناف المستوطنة كحمام تروكاز الخاص بماديرا.

source: UNESCO/CPE
Description is available under license CC-BY-SA IGO 3.0

马德拉月桂树公园

马德拉月桂树公园是早期广泛分布的月桂树森林的遗留地,它是现存面积最大的月桂树森林,而且其中90%是原始森林。这里生活着很多特殊的动植物,包括许多地方性的物种,如马德拉长趾鸽。

source: UNESCO/CPE
Description is available under license CC-BY-SA IGO 3.0

Лаурисилва – лавровые леса острова Мадейра

Лавровые леса Мадейры представляют собой ценные реликтовые насаждения, некогда широко распространенные в этом регионе. Крупнейший из уцелевших лавровых лесных массивов, лес на 90% является первичным. Местность характеризуется уникальным растительным и животным миром, здесь отмечены многие эндемичные виды, к примеру, местный вид голубя (мадейрский голубь).

source: UNESCO/CPE
Description is available under license CC-BY-SA IGO 3.0

Bosque de laurisilva de Madeira

El bosque de laurisilva de la isla de Madeira es una reliquia excepcional de un tipo de bosques de laureles muy abundante en el pasado. Hoy en día, es el más grande de los bosques subsistentes de este género. El 90% de su superficie está cubierta por el ecosistema forestal primario, que alberga un conjunto único de especies vegetales y animales. Muchas de estas últimas –por ejemplo, la paloma torcaz de Madeira– son endémicas.

source: UNESCO/CPE
Description is available under license CC-BY-SA IGO 3.0

マデイラ諸島のラウリシルヴァ
モロッコ西方の大西洋上に浮かぶポーランド領の島嶼群。登録地は、2万haのマデイラ自然保護区のうちの1万5000haを占めている。登録地は、アゾレス諸島およびカナリア諸島とともに、主にローレル樹林(月桂樹林)の保護地である。マデイラ諸島は最大の面積を有しており、その保護状態も良好である。月桂樹は植物気候を保護し、水の供給を維持するなど、生態系上重要な価値をもっている。また多様な動植物が見られることもこの登録地の特色である。

source: NFUAJ

Laurisilva van Madeira

De laurisilva van Madeira is een bijzonder overblijfsel van een eerder wijdverspreid laurierbos type. Het is het grootste overgebleven gebied van laurierbos en bestaat naar schatting voor 90% uit oorspronkelijk bos. De laurierbossen zijn van grote ecologische waarde en spelen een belangrijke rol in de hydrologische balans van het eiland. De laurisilva van Madeira bestaat voornamelijk uit groene bomen en struiken, met vlakke, donkergroene bladeren. Er zijn 20 soorten mos opgenomen als zeldzaam of bedreigd. Het eiland bevat een unieke reeks planten en dieren, waaronder veel inheemse soorten, zoals de Trocazduif (lange-tenen duif) van Madeira.

Source: unesco.nl

Laurisilva of Madeira (Portugal) © Patrick Werquin
Referencia: 934
Año de inscripción: 1999
Criterios: (ix)(x)
Zona central: 15000.0000 Ha
top