Take advantage of the search to browse through the World Heritage Centre information.


i

ii

iii

iv

v

vi

vii

viii

ix

x

Túmulos, piedras rúnicas e iglesia de Jelling

Jelling Mounds, Runic Stones and Church

The Jelling burial mounds and one of the runic stones are striking examples of pagan Nordic culture, while the other runic stone and the church illustrate the Christianization of the Danish people towards the middle of the 10th century.

Description is available under license CC-BY-SA IGO 3.0

Tumulus, pierres runiques et église de Jelling

Les tumulus funéraires et l'une des pierres runiques sont des exemples exceptionnels de la culture païenne nordique, tandis que l'autre pierre runique et l'église rappellent la conversion du peuple danois au christianisme vers le milieu du Xe siècle.

Description is available under license CC-BY-SA IGO 3.0

جثوات وصخور اسكندينافية وكنيسة في جيلينغ

تشكّل جثوات القبور وأحد الصخور الاسكندينافيّة أمثلةً استثنائيةً عن الثقافة الملحدة الشماليّة في حين أنّ الصخر الاسكندينافي الآخر والكنيسة يُذكّران باعتناق شعب دانمارك المسيحيّة عند منتصف القرن العاشر.

source: UNESCO/CPE
Description is available under license CC-BY-SA IGO 3.0

耶灵墓地、古北欧石刻和教堂

耶灵墓地的坟冢和一个古代北欧文字的石碑是北欧文化中的异教徒文化的典型范例,而其他北欧文字的石碑和教堂则诠释了进入10世纪中期时,丹麦人逐渐基督教化的进程。

source: UNESCO/CPE
Description is available under license CC-BY-SA IGO 3.0

Могильные холмы, рунические камни и церковь в Еллинге

Еллингские могильные холмы и один из рунических камней являются яркими примерами языческой культуры северных стран. Другой рунический камень и здание церкви относятся ко времени принятия христианства датчанами в середине X в.

source: UNESCO/CPE
Description is available under license CC-BY-SA IGO 3.0

Túmulos, piedras rúnicas e iglesia de Jelling

Los túmulos funerarios y una de las dos piedras rúnicas de este sitio constituyen ejemplos excepcionales de la cultura pagana nórdica, mientras que la segunda piedra rúnica y la iglesia ilustran la conversión del pueblo danés al cristianismo hacia mediados del siglo X.

source: UNESCO/CPE
Description is available under license CC-BY-SA IGO 3.0

イェリング墳墓群、ルーン文字石碑群と教会
10世紀ごろのヴァイキング時代のゴルム王とその息子、ハーラル王の王宮があったユトランド半島東部の地。二つの墳墓と二個のルーン石、教会が残っている。古代ゲルマン文字のルーン語が刻まれた石の一つには、ハーラル王によるデンマーク・ノルウェーの征服とデンマーク人のキリスト教への改宗が記録されている。

source: NFUAJ

Grafheuvels, runenstenen en kerken van Jelling

Jelling ligt in centraal Jutland en was een koninklijk monument in de 10e eeuw. De grafheuvels en runenstenen weerspiegelen de heidense Scandinavische cultuur. De grootste runensteen bevat echter ook de oudste Scandinavische afbeelding van Christus. Samen met de kerk illustreert de steen de kerstening van het Deense volk rond de 10e eeuw. Het complex bestaat uit twee afgeplatte heuvels – 70 meter in diameter en 11 meter hoog – nagenoeg identiek qua vorm, grootte en constructie. De runenstenen liggen precies in het midden tussen de heuvels. Er staat ook een kleine eenvoudige kerk van witgekalkte steen, op de plek waar eerder drie houten kerken stonden die door brand werden verwoest.

Source: unesco.nl

Referencia: 697bis
Año de inscripción: 1994
Criterios: (iii)
Zona central: 12.7000 Ha
Zona de amortiguación: 59.2000 Ha
top