Take advantage of the search to browse through the World Heritage Centre information.


i

ii

iii

iv

v

vi

vii

viii

ix

x

Catedral de Roskilde

Roskilde Cathedral

Built in the 12th and 13th centuries, this was Scandinavia's first Gothic cathedral to be built of brick and it encouraged the spread of this style throughout northern Europe. It has been the mausoleum of the Danish royal family since the 15th century. Porches and side chapels were added up to the end of the 19th century. Thus it provides a clear overview of the development of European religious architecture.

Description is available under license CC-BY-SA IGO 3.0

Cathédrale de Roskilde

Élevée aux XIIe et XIIIe siècles, c'est la première cathédrale gothique scandinave construite en brique. Elle fut à l'origine de la diffusion de ce style dans toute l'Europe du Nord. Mausolée de la famille royale du Danemark depuis le XVe siècle, elle fut enrichie jusqu'à la fin du XIXe siècle de porches et de chapelles latérales. Elle offre ainsi aujourd'hui un résumé manifeste de l'évolution de l'architecture religieuse européenne.

Description is available under license CC-BY-SA IGO 3.0

كاتدرائية روزكيلد

شُيّدت الكاتدرائيّة بين القرنين الثاني والثالث عشر وهي أوّل كاتدرائيّة قوطيّة اسكاندينافيّة بُنيت من حجر القرميد. وكانت سابقة أدّت إلى انتشار هذا الطراز المعماري في أوروبا الشماليّة قاطبةً. وبما أنها كانت ضريح العائلة الملكيّة في الدانمارك منذ القرن الخامس عشر، بنيت فيها حتّى نهاية القرن التاسع عشر الشرفات والمصليات الجانبيّة. وهي تختصر اليوم تطوّر الهندسة المعماريّة الدينيّة الأوروبيّة.

source: UNESCO/CPE
Description is available under license CC-BY-SA IGO 3.0

罗斯基勒大教堂

这座教堂建于12和13世纪,是斯堪的纳维亚第一座砖砌的哥特式大教堂,也推动了此类建筑风格在北欧的传播。自15世纪起大教堂便成为丹麦皇家陵寝。其走廊和侧面的小礼拜堂是19世纪末才增建的,因而整个教堂清晰地展现了欧洲宗教建筑的发展历程。

source: UNESCO/CPE
Description is available under license CC-BY-SA IGO 3.0

Кафедральный собор в городе Роскилле

Построенный в XII-XIII вв., этот возведенный из кирпича первый готический кафедральный собор в Скандинавии послужил примером для распространения этого стиля по всей Северной Европе. С XV в. собор стал усыпальницей датского королевского семейства. В конце XIX в. к зданию собора были пристроены портики и боковые часовни. Все эти строения иллюстрируют ход развития европейской религиозной архитектуры.

source: UNESCO/CPE
Description is available under license CC-BY-SA IGO 3.0

Catedral de Roskilde

Levantada entre los siglos XII y XIII, Roskilde fue la primera catedral gótica de Escandinavia enteramente construida con ladrillo y su estilo arquitectónico se difundió posteriormente por todo el norte de Europa. Desde el siglo XV se convirtió en mausoleo de la familia real danesa y hasta finales del siglo XIX se le fueron añadiendo diversos porches y capillas laterales. Su edificio actual sintetiza claramente la evolución de la arquitectura religiosa europea a lo largo de ocho siglos.

source: UNESCO/CPE
Description is available under license CC-BY-SA IGO 3.0

ロスキレ大聖堂
古都ロスキレの中心にある大聖堂。レンガを使ったゴシック様式で、12~13世紀にこの様式ではスカンジナビアで最初に建てられ、北欧の国々に影響を与えた。15世紀以降は王室の墓所となった。ポーチと付属礼拝堂は19世紀末のもので、教会建築の発達の過程をたどることができる。

source: NFUAJ

Kathedraal van Roskilde

De Kathedraal van Roskilde werd in de 12e en 13e eeuw gebouwd en was de eerste gotische kathedraal van Scandinavië gebouwd van baksteen. Dit moedigde de verspreiding van deze bouwstijl aan in heel Noord-Europa. De kathedraal is het mausoleum van de Deense koninklijke familie sinds de 15e eeuw. Portieken en zijkapellen werden toegevoegd tot aan de 19e eeuw, waardoor het gebouw een overzicht geeft van de ontwikkeling van de Europese religieuze architectuur. De kathedraal is altijd in gebruik geweest en heeft daardoor de nodige renovaties gekend. In de laat 19e eeuw werd het hele gebouw gerestaureerd en tussen 2006 en 2009 het dak en de torenspitsen.

Source: unesco.nl

Roskilde Cathedral in August © UNESCO
Referencia: 695rev
Año de inscripción: 1995
Criterios: (ii)(iv)
Zona central: 0.4000 Ha
Zona de amortiguación: 1.5000 Ha
top