Take advantage of the search to browse through the World Heritage Centre information.


i

ii

iii

iv

v

vi

vii

viii

ix

x

Sitio arqueológico de Ban Chiang

Ban Chiang Archaeological Site

Ban Chiang is considered the most important prehistoric settlement so far discovered in South-East Asia. It marks an important stage in human cultural, social and technological evolution. The site presents the earliest evidence of farming in the region and of the manufacture and use of metals.

Description is available under license CC-BY-SA IGO 3.0

Site archéologique de Ban Chiang

Considéré comme le plus important habitat préhistorique découvert à ce jour en Asie du Sud-Est, Ban Chiang a marqué une étape importante dans l'évolution culturelle, sociale et technologique de l'homme. Le site témoigne de l'existence d'activités agricoles ainsi que de la production et de l'utilisation de métaux.

Description is available under license CC-BY-SA IGO 3.0

موقع بان شيانغ الأثري

يُعتبر هذا الموقع أهم مسكن من عصور ما قبل التاريخ تم اكتشافه حتى اليوم جنوب شرق آسيا. وقد شكل مرحلة هامة من التطور البشري على مستوى الثقافة والمجتمع والتكنولوجيا، كما انه يشهد على قيام نشاطات زراعية وعلى انتاج المعادن واستخدامها.

source: UNESCO/CPE
Description is available under license CC-BY-SA IGO 3.0

班清考古遗址

班清被视为迄今为止在东南亚发现的最重要的史前聚居地,它的发现向人们揭示了人类文化、社会和技术发展过程中的一个很重要的阶段。该遗址发掘出来的葬物证实该地区曾有过农业耕作、制造和使用金属的活动,也是迄今为止所能提供的最早的此类证明。

source: UNESCO/CPE
Description is available under license CC-BY-SA IGO 3.0

Археологический памятник Банчианг

Банчианг признается наиболее важным доисторическим поселением, обнаруженным до настоящего времени в Юго-Восточной Азии. Он отмечает важный этап в культурной, социальной и технологической эволюции человека. Объект представляет самые ранние свидетельства развития в этом регионе сельского хозяйства, а также производства и использования металлов.

source: UNESCO/CPE
Description is available under license CC-BY-SA IGO 3.0

Sitio arqueológico de Ban Chiang

Considerado el más importante poblamiento prehistórico del Asia Sudoriental descubierto hasta la fecha, el sitio de Ban Chiang es testigo de una etapa decisiva de la evolución cultural, social y tecnológica de la humanidad, ya que sus vestigios constituyen las primeras pruebas de la existencia de una agricultura y de una producción y utilización de los metales en la región.

source: UNESCO/CPE
Description is available under license CC-BY-SA IGO 3.0

バン・チアンの古代遺跡

source: NFUAJ

Archeologisch gebied Ban Chiang

Ban Chiang is zonder twijfel de belangrijkste prehistorische nederzetting die tot nu toe ontdekt is in Zuidoost Azië. Het gebied geeft het vroegste bewijs voor echte landbouw en voor de vervaardiging en het gebruik van metalen. Dit gebeurde in het vijfde millennium voor Christus, waarmee het gebied geldt als een bijzonder cultureel, sociaal en technologisch fenomeen. De belangrijkste opgravingen hebben plaatsgevonden aan de rand van Ban Chiang, waar een groot aantal graven uit drie verschillende perioden zijn bloot- en vastgelegd. Daarbij zijn diverse keramische en metalen grafobjecten gevonden. Een van deze opgravingen is bewaard en tentoongesteld voor het publiek.

Source: unesco.nl

Referencia: 575
Año de inscripción: 1992
Criterios: (iii)
Zona central: 30.0000 Ha
Zona de amortiguación: 760.0000 Ha
top