Take advantage of the search to browse through the World Heritage Centre information.


i

ii

iii

iv

v

vi

vii

viii

ix

x

Iglesias pintadas de la región de Troodos

Painted Churches in the Troodos Region

This region is characterized by one of the largest groups of churches and monasteries of the former Byzantine Empire. The complex of 10 monuments included on the World Heritage List, all richly decorated with murals, provides an overview of Byzantine and post-Byzantine painting in Cyprus. They range from small churches whose rural architectural style is in stark contrast to their highly refined decoration, to monasteries such as that of St John Lampadistis.

Description is available under license CC-BY-SA IGO 3.0

Églises peintes de la région de Troodos

La région de Troodos abrite l'une des plus fortes concentrations d'églises et de monastères de tout l'ancien Empire byzantin. Les dix monuments choisis pour être inscrits sur la Liste du patrimoine mondial, depuis de petites églises rurales dont l'architecture rustique contraste avec le raffinement du décor jusqu'à des monastères comme Saint-Jean Lampadistis, sont tous richement décorés de peintures murales qui offrent un panorama de l'histoire de la peinture byzantine à Chypre.

Description is available under license CC-BY-SA IGO 3.0

الكنائس المزيّنة في منطقة ترودوس

تضم منطقة ترودوس أحد أكبر تجمّعات الكنائس والمعابد في الإمبراطوريّة البيزنطيّة القديمة. وتضمّ التحف العشرة التي وقع عليها الاختيار لتُدرج على قائمة التراث العالمي كنائس ريفية صغيرة تتعارض هندستها القديمة مع تكلّف الزينة وأديرة مثل دير القديس يوحنا لامباديستيس، وكلّها مزيّنة بجداريّات غنيّة تشكّل خير تمثيلٍ لتاريخ الرسم البيزنطي في قبرص.

source: UNESCO/ERI
Description is available under license CC-BY-SA IGO 3.0

特罗多斯地区的彩绘教堂

这个地区是拜占庭帝国最大的教堂和修道院群落之一。列入《世界遗产名录》10个建筑全都饰有大量的壁画,全面展示了塞浦路斯的拜占庭式和后拜占庭式绘画。建筑物的类型从小教堂到圣约翰拉姆帕迪斯提斯这样的修道院,应有尽有。小教堂的田园建筑风格与其精美装饰形成了鲜明对比。

source: UNESCO/ERI
Description is available under license CC-BY-SA IGO 3.0

Церкви с росписями в районе Троодос

Этот район знаменит одной из крупнейших групп византийских церквей и монастырей. Комплекс из девяти памятников, внесенных в Список всемирного наследия и щедро украшенных стенными росписями, дает общее представление о византийской и поствизантийской живописи на Кипре. Эти памятники очень разные – от маленьких церквушек, деревенский архитектурный стиль которых сильно контрастирует с их изысканной отделкой, до больших монастырей, таких как монастырь Св. Иоанна Лампадистиса.

source: UNESCO/ERI
Description is available under license CC-BY-SA IGO 3.0

Iglesias pintadas de la región de Troodos

En esta región se encuentra una de las mayores concentraciones de iglesias y monasterios construidos en tiempos del Imperio Bizantino. Los diez monumentos inscritos en la Lista del Patrimonio Mundial comprenden desde pequeñas iglesias rurales, cuyo estilo arquitectónico rural contrasta con el refinamiento de su decoración, hasta monasterios importantes como el de San Juan Lampadistis. Todas las iglesias están ricamente ornamentadas con murales que ofrecen una perspectiva excepcional de la pintura bizantina y posbizantina en Chipre.

source: UNESCO/ERI
Description is available under license CC-BY-SA IGO 3.0

トロードス地方の壁画教会群
キプロス島西部の中央山地。キプロス島は7~10世紀にはイスラーム勢力が支配していましたが、西欧の聖地回復運動にともない、十字軍の本拠地として繁栄した。この地には、11世紀以降のキプロス島の歴史を反映する九つの教会、ビザンチン絵画の傑作である種々の題材によるフレスコ画が残されている。なかでも11世紀建立の「屋根の聖ニコラス教会」には、コムネノス朝時代のビザンチン美術の貴重な絵画が残されている。

source: NFUAJ

Beschilderde kerken in de Troodos regio

In het berggebied Troodos, in het hart van Cyprus, bevindt zich een van de grootste concentraties kerken en kloosters uit het Byzantijnse Rijk, waardoor Cyprus geannexeerd werd in 965. De kerken zijn rijkelijk versierd met muurschilderingen en tonen een overzicht van Byzantijnse en post-Byzantijnse schilderkunst op Cyprus. Ze variëren van kleine kerken – waarvan de landelijke bouwstijl in schril contrast staat met hun zeer verfijnde decoratie – tot kloosters zoals het Sint Johannes Lampadistis klooster. Hoewel een directe invloed niet kan worden bevestigd, waren er in de loop van de 12e eeuw nauwe relaties (iconografisch en stylistisch) tussen de schilderkunst in Cyprus en westerse christelijke kunst.

Source: unesco.nl

Painted Churches in the Troodos Region (Cyprus) © Yvon Fruneau
Referencia: 351bis
Año de inscripción: 1985
Extensión: 2001
Criterios: (ii)(iii)(iv)
Zona central: 3.6930 Ha
top