Take advantage of the search to browse through the World Heritage Centre information.


i

ii

iii

iv

v

vi

vii

viii

ix

x

Monte Qingcheng y sistema de irrigación de Dujiangyan

Mount Qingcheng and the Dujiangyan Irrigation System

Construction of the Dujiangyan irrigation system began in the 3rd century B.C. This system still controls the waters of the Minjiang River and distributes it to the fertile farmland of the Chengdu plains. Mount Qingcheng was the birthplace of Taoism, which is celebrated in a series of ancient temples.

Description is available under license CC-BY-SA IGO 3.0

Mont Qingcheng et système d’irrigation de Dujiangyan

La construction du système d'irrigation de Dujiangyan a commencé au IIIe siècle av. J.-C. Le système continue de réguler les eaux de la rivière Minjiang et de les distribuer sur les terres fertiles des plaines de Chengdu. Le Mont Qingcheng est le berceau du taoïsme qui est célébré par une série de temples anciens.

Description is available under license CC-BY-SA IGO 3.0

جبل كينشينغ ونظام دوجيانغان للريّ

بدأ بناء نظام دوجيانغان للري في القرن الثالث ق.م. وهو لا زال ينظم دفق مياه نهر مينجيانغ ويوزّعها على أراضي سهول شينغدو الخصبة. وجبل كينشينغ هو مهد الطاويّة التي يُحتفى بها بوجود سلسلة من المعابد القديمة.

source: UNESCO/CPE
Description is available under license CC-BY-SA IGO 3.0

青城山—都江堰

都江堰灌溉系统始建于公元前3世纪,至今仍控制着岷江的水流,灌溉着成都平原肥沃的农田。青城山是中国道教的发源地,因许多古庙著称。

source: UNESCO/CPE
Description is available under license CC-BY-SA IGO 3.0

Гора Цинчэншань и древняя оросительная система Дуцзянъянь

Строительство оросительной системы Дуцзянъянь началось в III в. до н.э. Она до сих пор регулирует воды реки Миньцзян и распределяет ее по плодородным угодьям равнины Чэнду. Гора Цинчэншань была местом зарождения даосизма, что отмечено несколькими старинными храмами.

source: UNESCO/CPE
Description is available under license CC-BY-SA IGO 3.0

Monte Qingcheng y sistema de irrigación de Dujiangyan

La construcción del sistema de regadío de Dujiangyan comenzó en el siglo III a.C., pero todavía sigue regulando las aguas del río Minjiang y distribuyéndolas por las fértiles llanuras de Chengdu. El Monte Qingcheng es la cuna del taoísmo y posee toda una serie de templos antiguos que conmemoran el nacimiento de esta doctrina.

source: UNESCO/CPE
Description is available under license CC-BY-SA IGO 3.0

青城山と都江堰水利(灌漑)施設
都江堰の灌漑設備の建設は紀元前3世紀に始まり、現在も岷江(ミンジャン)の水流を管理しており、成都(チャンドゥ)平原の肥沃な農地に水を供給している。青城山は老荘哲学(道教)の生誕の地であり、数々の寺院に祭られている。

source: NFUAJ

Berg Qingcheng en het Dujiangyan irrigatiesysteem

De aanleg van het irrigatiesysteem van Dujiangyan begon in de 3e eeuw voor Christus onder leiding van Li Bing, magistraat van de Qin dynastie. Het Lidui gebied werd bewerkt, kanalen werden gegraven om overstroming tegen te gaan en om een weg voor het water te creëren zodat aangrenzende akkers geïrrigeerd zouden kunnen worden. Daarmee werd een 'land van overvloed' geschapen. Het water van de Minjiang rivier wordt tegenwoordig nog steeds door dit systeem gereguleerd. De berg Qingcheng was de geboorteplaats van het taoïsme – een van de meest invloedrijke religies van Oost-Azië in de geschiedenis – wat zich uit in talrijke oude tempels in het gebied.

Source: unesco.nl

Referencia: 1001
Año de inscripción: 2000
Criterios: (ii)(iv)(vi)
top