Take advantage of the search to browse through the World Heritage Centre information.


i

ii

iii

iv

v

vi

vii

viii

ix

x

Исторический укрепленный город Кампече

Historic Fortified Town of Campeche

Campeche is a typical example of a harbour town from the Spanish colonial period in the New World. The historic centre has kept its outer walls and system of fortifications, designed to defend this Caribbean port against attacks from the sea.

Description is available under license CC-BY-SA IGO 3.0

Ville historique fortifiée de Campeche

Le centre historique de Campeche est une ville portuaire de l'époque coloniale espagnole dans le Nouveau Monde. Elle a gardé son mur d'enceinte et son système de fortifications, mis en place pour protéger le port contre les attaques venant de la mer des Caraïbes.

Description is available under license CC-BY-SA IGO 3.0

مدينة كامبيش التاريخية المحصنة

يُعتبَر وسط كامبيش التاريخي مدينةً مينائيّةً من عصر الاستعمار الاسباني في العالم الجديد. وقد حافظت على سورها ونظام التحصينات فيها لحماية المرفأ من الهجومات التي تتعرَّض لها من جهة بحر الكاريبي.

source: UNESCO/CPE
Description is available under license CC-BY-SA IGO 3.0

坎佩切历史要塞城

坎佩切城是西班牙殖民者征服新世界时期的典型港口城市,该历史要塞保留了其外墙和防御体系,这些防御工事是这个加勒比海港口为抵御海上袭击而修建的。

source: UNESCO/CPE
Description is available under license CC-BY-SA IGO 3.0

Исторический укрепленный город Кампече

Кампече – это типичный пример города-порта периода испанских колониальных владений в Новом Свете. Исторический центр сохранил внешние стены и систему укреплений, созданных для того, чтобы защитить этот порт Карибского региона от атак с моря.

source: UNESCO/CPE
Description is available under license CC-BY-SA IGO 3.0

Ciudad histórica fortificada de Campeche

Campeche es una ciudad portuaria caribeña de tiempos de la colonización española. Su centro histórico ha conservado las murallas y el sistema de fortificaciones creado para protegerla contra los ataques navales.

source: UNESCO/CPE
Description is available under license CC-BY-SA IGO 3.0

カンペチェ歴史的要塞都市
メキシコ南部、カンペチェ州の州都。1540年、海賊の襲撃に対する城塞として建設された、スペイン植民地時代の典型的な港湾都市。カンペチェの歴史的都市の中心部にはスペイン植民地時代の建築様式や要塞・城郭が現在でも残っている。バロック様式の小さな町の都市化の典型であり、碁盤の目のような道路、中心部を囲む外壁などとあいまって、以後のカリブ海の軍事建築に大きな影響を与えた。

source: NFUAJ

Historische vestingstad Campeche

Campeche is een typisch voorbeeld van een Caribische havenstad uit de Spaanse koloniale tijd in de Nieuwe Wereld. Het historische centrum heeft zijn buitenmuren en het systeem van vestingwerken behouden. De havenstad is een verstedelijkingsmodel van een barokke koloniale stad, met een dambord stratenpatroon. De verdedigingsmuren rond het historische centrum markeren de invloed van de militaire architectuur in het Caribisch gebied en zijn een voorbeeld van de militaire architectuur uit de 17e en 18e eeuw. De Vestingwerken maken deel uit van een totaal defensiesysteem opgezet door de Spanjaarden om de Caribische zeehavens te beschermen tegen aanvallen van piraten.

Source: unesco.nl

Справка: 895
Год внесения: 1999
Критерии: (ii)(iv)
Центральная зона: 181.0000 Ha
top