Take advantage of the search to browse through the World Heritage Centre information.


i

ii

iii

iv

v

vi

vii

viii

ix

x

«Парковое королевство» Дессау-Вёрлиц

Garden Kingdom of Dessau-Wörlitz

The Garden Kingdom of Dessau-Wörlitz is an exceptional example of landscape design and planning of the Age of the Enlightenment, the 18th century. Its diverse components - outstanding buildings, landscaped parks and gardens in the English style, and subtly modified expanses of agricultural land - serve aesthetic, educational, and economic purposes in an exemplary manner.

Description is available under license CC-BY-SA IGO 3.0

Le royaume des jardins de Dessau-Wörlitz

Le royaume des jardins de Dessau-Wörlitz est un exemple exceptionnel de conception paysagère et d'urbanisme du XVIIIe siècle, le Siècle des Lumières. Ses divers composants – édifices remarquables, parcs paysagers, jardins à l'anglaise et pans de terres agricoles subtilement modifiés – remplissent de manière exemplaire des fonctions esthétiques, éducatives et économiques.

Description is available under license CC-BY-SA IGO 3.0

مملكة حدائق ديساو- فورليتز

إن مملكة حدائق ديساو- فورليتز هي مثال استثنائي لمفهوم تنظيم الحدائق والتنظيم المدني في القرن الثامن عشر، أي قرن الأنوار. وتؤدي مكوّناته المختلفة- المباني الرائعة، الحدائق المنظمة، الحدائق الإنكليزية النمط والجلول الزراعية المعدلة - وظائف جمالية وتعليمية واقتصادية على أكمل وجه.

source: UNESCO/ERI
Description is available under license CC-BY-SA IGO 3.0

德绍-沃尔利茨园林王国

德绍-沃尔利茨园林王国是18世纪欧洲启蒙运动时期园林设计和规划的典范之作。在花园中有各种杰出的建筑、英国风格观景园和花园以及通过精心设计的农田景致,将美学、教育和经济目的融合到了一起,堪称经典。

source: UNESCO/ERI
Description is available under license CC-BY-SA IGO 3.0

«Парковое королевство» Дессау-Вёрлиц

«Парковое королевство» Дессау-Верлиц – это шедевр ландшафтного проектирования и планирования, созданный в эпоху Просвещения в XVIII в. Его различные компоненты – отдельные здания, ландшафтные парки и сады в английском стиле, а также искусно улучшенные участки сельскохозяйственных земель – имеют большое эстетическое, образовательное и хозяйственное значение.

source: UNESCO/ERI
Description is available under license CC-BY-SA IGO 3.0

El Reino de los Jardines de Dessau-Wörlitz

El Reino de los Jardines de Dessau-Wörlitz es un excepcional ejemplo del diseño paisajístico y el urbanismo del Siglo de las Luces. Sus diversos elementos –bellos edificios, parques y jardines de estilo inglés, y parcelas de tierras agrícolas sutilmente modificadas– cumplen de forma ejemplar funciones estéticas, educativas y económicas.

source: UNESCO/ERI
Description is available under license CC-BY-SA IGO 3.0

デッサウ・ヴェルリッツの庭園王国
ドイツ中西部、ザクセン・アンハルト州にある1764年~1805年に造園された一大庭園地帯。公爵フリードリヒ3世が、エルベ川支流の内湖沿いに広大なイギリス式庭園を造営させ、敷地内のさまざまな景観に溶けこむようにドイツ古典様式の建築物を配置した。庭園中央部には、設計者エルトマンスドルフが多様な建築要素を採り入れた「ドイツ古典主義の原点」といわれる宮殿がある。その他の諸建築物も庭園の設計思想のもとに配置されている。

source: NFUAJ

Tuinenrijk Dessau-Wörlitz

Het Tuinenrijk Dessau-Wörlitz ligt in het weidelandschap van de Elbe en de Mulde, de uiterwaarden hiervan reiken tot aan de parken. Het is een uitzonderlijk voorbeeld van landschapsontwerp en -planning uit het tijdperk van de Verlichting in de 18e eeuw. Omdat de filosofische principes van de Verlichting werden toegepast op het ontwerp integreert het tuinlandschap kunst, onderwijs en economie in een harmonieus geheel. Het Tuinenrijk bestaat uit diverse componenten: bijzondere gebouwen, aangelegde parken, tuinen in Engelse stijl en subtiel gewijzigde uitgestrekte landbouwgronden . De kern wordt gevormd door de historische tuinen, met hun gebouwen en beeldhouwkunst.

Source: unesco.nl

Garden Kingdom of Dessau-Wörlitz (Germany) © UNESCO
Справка: 534bis
Год внесения: 2000
Критерии: (ii)(iv)
Центральная зона: 11891.0000 Ha
Буферная зона: 11208.0000 Ha
top