Take advantage of the search to browse through the World Heritage Centre information.

Old City of Acre

Old City of Acre

Acre is a historic walled port-city with continuous settlement from the Phoenician period. The present city is characteristic of a fortified town dating from the Ottoman 18th and 19th centuries, with typical urban components such as the citadel, mosques, khans and baths. The remains of the Crusader town, dating from 1104 to 1291, lie almost intact, both above and below today's street level, providing an exceptional picture of the layout and structures of the capital of the medieval Crusader kingdom of Jerusalem.

Description is available under license CC-BY-SA IGO 3.0

Vieille ville d’Acre

Acre est une ville portuaire fortifiée historique où les établissements humains se sont succédés sans interruption depuis l'époque phénicienne. La cité actuelle est caractéristique des villes fortifiées ottomanes des XVIIIe et XIXe siècles, avec sa citadelle, ses mosquées, ses khans (caravansérails) et ses bains publics. Les vestiges de la ville des Croisés, qui datent de 1104 à 1291, sont pratiquement intacts, tant en sous-sol qu'en surface, donnant une image exceptionnelle de ce qu'étaient l'organisation de l'espace urbain et les structures de la capitale du royaume des Croisés de Jérusalem, au Moyen-Age.

Description is available under license CC-BY-SA IGO 3.0

مدينة عكّا القديمة

عكّا مدينة تاريخية محصّنة اشتهرت بمينائها العريق.توالت عليها حركات الاستيطان البشرية من دون توقف منذ الحقبة الفينيقية. أما مدينة عكّا الحالية فهي تميّز المدن المحصّنة العثمانية العائدة إلى القرنين الثامن عشر والتاسع عشر، بقلعتها، ومساجدها، وخاناتها وحمّاماتها العامة. وآثار مدينة الصليبيين التي ترقى إلى الفترة بين العامين 1104 و1291 سليمة بالكامل تقريبًا سواء أكانت تحت الأرض أم على سطحها، ما يكوّن صورة استثنائية لما كان عليه تنظيم المساحات العامة والبنى في عاصمة المملكة الصليبية في القدس، في القرون الوسطى.

source: UNESCO/CPE
Description is available under license CC-BY-SA IGO 3.0

阿克古城

阿克是个有城墙的港口城市,历史悠久,自腓尼基时代起,就一直有人类居住在这里。现在的城市是土耳其人18世纪到19世纪之后建立发展的要塞城镇,拥有保存完好的城堡、清真寺、商栈和土耳其浴室等建筑。城中十字军的遗址可以追溯到1104年到1291年,高于或低于如今的街道平面,保留完好,生动再现了中世纪耶路撒冷十字军王国的城市规划和城市结构。

source: UNESCO/CPE
Description is available under license CC-BY-SA IGO 3.0

Старый город в Акре (Акко)

Акра – это исторический укрепленный город-порт, непрерывно развивающийся начиная со времен древней Финикии. Современный город имеет укрепленную старую часть, датируемую периодом Оттоманской империи (XVIII-XIX вв.), с ее типичными компонентами – цитаделью, мечетями, караван-сараями и банями. Остатки города крестоносцев, относящиеся к 1104-1291 гг., лежат почти ненарушенными ниже современного уровня улиц, наглядно демонстрируя вид планировки и застройки столицы средневекового Иерусалимского королевства крестоносцев.

source: UNESCO/CPE
Description is available under license CC-BY-SA IGO 3.0

Ciudad vieja de Acre

Acre es una histórica ciudad portuaria fortificada que se halla emplazada en un sitio donde se establecieron sucesivamente distintos pueblos desde tiempos de los fenicios. La ciudad vieja actual conserva las características de las ciudades fortificadas otomanas de los siglos XVIII y XIX, con su ciudadela y sus mezquitas, caravasares y baños de vapor públicos. Los vestigios de la época de los cruzados, que datan del periodo 1104-1291 y se hallan prácticamente intactos tanto en el subsuelo como en la superficie, ofrecen una visión excepcional de la ordenación del espacio urbano y las estructuras de la ciudad que fue capital del reino cristiano de Jerusalén en la Edad Media.

source: UNESCO/CPE
Description is available under license CC-BY-SA IGO 3.0

アッコ旧市街
旧約聖書ではアッコ、新約聖書ではプトレマイスの名で知られるイスラエル北部の港湾都市アクレは、紀元前フェニキア時代に建設された。5世紀アルタクセルクセス王のエジプト遠征の基地であり、後にビザンチン帝国、十字軍、イスラム教徒、オスマン帝国に支配された。18~19世紀のオスマン時代のイスラム的な都市デザインを濃厚に残すアッコ旧市街の下には、12~13世紀の十字軍時代の都市遺構がほぼ完全な形で眠り、近年その発掘も始まった。

source: NFUAJ

Oude stad van Acre

Acre (Akko) is een historische ommuurde havenstad met ononderbroken bewoning sinds het Fenicische tijdperk. De stad ligt op een schiereiland met een natuurlijke baai en kreeg hierdoor internationale betekenis tussen 1104 en 1291 als hoofdstad van het kruisvaarderskoninkrijk van Jeruzalem, na ontwikkeling tot belangrijkste havenstad in het Heilige Land. Het huidige Acre heeft alle kenmerken van een vestingstad uit de Ottomaanse tijd (18e en 19e eeuw), met typische stedelijke componenten zoals de citadel, moskeeën, khans en baden. De overblijfselen hiervan liggen bijna intact zowel boven als onder het huidige straatniveau. Dit biedt een uitzonderlijk beeld van de indeling en bouwwerken van de stad.

Source: unesco.nl

Statement of Significance

The World Heritage Committee inscribed The Old City of Acre on the World Heritage List under criteria (ii), (iii), and (v):

Criterion (ii): Acre is an exceptional historic town in that it preserves the substantial remains of its medieval Crusader buildings beneath the existing Moslem fortified town dating from the 18th and 19th centuries.

Criterion (iii): The remains of the Crusader town of Acre, both above and below the present-day street level, provide an exceptional picture of the layout and structures of the capital of the medieval Crusader Kingdom of Jerusalem.

Criterion (v): Present-day Acre is an important example of an Ottoman walled town, with typical urban components such as the citadel, mosques, khans, and baths well preserved, partly built on top of the underlying Crusader structures.

top