Take advantage of the search to browse through the World Heritage Centre information.


i

ii

iii

iv

v

vi

vii

viii

ix

x

クサントス-レトーン

Xanthos-Letoon

This site, which was the capital of Lycia, illustrates the blending of Lycian traditions and Hellenic influence, especially in its funerary art. The epigraphic inscriptions are crucial for our understanding of the history of the Lycian people and their Indo-European language.

Description is available under license CC-BY-SA IGO 3.0

Xanthos-Letoon

Capitale de la Lycie, ce site illustre le mélange des traditions lyciennes et de l'influence hellénique, surtout par son art funéraire. Les inscriptions sur les monuments sont d'une grande importance pour la connaissance de l'histoire des Lyciens et de leur langue indo-européenne.

Description is available under license CC-BY-SA IGO 3.0

كسانتوس – ليتاؤون

يجسد هذا الموقع الذي يقوم مقام عاصمة ليشي مزيجاً من التقاليد الليشية والتأثير اليوناني بفنّه الجنائزي على نحو خاص. وتتسم الكتابات المدوّنة على النصب بأهمية كبرى للتعرف الى تاريخ الليشيين ولغتهم الهند-أوروبية.

source: UNESCO/CPE
Description is available under license CC-BY-SA IGO 3.0

桑索斯和莱顿

该遗址位于利西亚首府,反映了利西亚传统与希腊影响的交融,尤其体现在葬殡艺术上。碑文成为研究印欧语言和利西亚人历史的重要资料。

source: UNESCO/CPE
Description is available under license CC-BY-SA IGO 3.0

Древний город Ксанф и храм Летоон

Этот город, который был столицей Ликии, иллюстрирует соединение ликийских традиций и эллинистических влияний, особенно в искусстве погребения. Надгробные надписи исключительно важны для понимания истории ликийцев и их индо-европейского языка.

source: UNESCO/CPE
Description is available under license CC-BY-SA IGO 3.0

Xanthos – Letoon

El sitio de Xanthos, capital de la antigua Licia, es representativo de la mezcla de la estética tradicional licia con la griega, sobre todo en el arte funerario. Las inscripciones de los monumentos son de importancia capital para conocer la historia de los licios y su lengua indoeuropea.

source: UNESCO/CPE
Description is available under license CC-BY-SA IGO 3.0

クサントス-レトーン

source: NFUAJ

Xanthos-Letoon

Xanthos, de hoofdstad van het oude Lycië, en het aangrenzende gebied van Letoon vormen een beroemd archeologische complex. De stad toont de vermenging van Lycische tradities met Griekse invloeden, wat blijkt uit de vele epigrafische teksten die te vinden zijn op deze plek en uit de opmerkelijke grafmonumenten die hier bewaard zijn gebleven. In Xanthos en Letoon zijn de langste en belangrijkste teksten in de Lycische taal te vinden: de meeste van hen zijn uitgehouwen in de rotsen of op grote monolieten. Ze kunnen niet worden verplaatst en zijn de belangrijkste monumenten van een unieke Indo-Europese taal die lang geleden verdween.

Source: unesco.nl

参考: 484
登録年: 1988
登録基準: (ii)(iii)
核心ゾーン: 126.4000 Ha
バッファーゾーン: 63.4000 Ha
top