Take advantage of the search to browse through the World Heritage Centre information.


i

ii

iii

iv

v

vi

vii

viii

ix

x

イスタンブール歴史地域

Historic Areas of Istanbul

With its strategic location on the Bosphorus peninsula between the Balkans and Anatolia, the Black Sea and the Mediterranean, Istanbul has been associated with major political, religious and artistic events for more than 2,000 years. Its masterpieces include the ancient Hippodrome of Constantine, the 6th-century Hagia Sophia and the 16th-century Süleymaniye Mosque, all now under threat from population pressure, industrial pollution and uncontrolled urbanization.

Description is available under license CC-BY-SA IGO 3.0

Zones historiques d'Istanbul

Point stratégique sur la péninsule du Bosphore entre les Balkans et l'Anatolie, la mer Noire et la Méditerranée, la ville d'Istanbul a été associée à de grands événements politiques, religieux et artistiques pendant plus de 2000 ans. Ses chefs-d'œuvre comprennent l'ancien hippodrome de Constantin, la basilique Sainte-Sophie qui date du VIe siècle et la mosquée Süleymaniye, du XVIe siècle ; ils sont actuellement menacés par la surpopulation, la pollution industrielle et une urbanisation incontrôlée.

Description is available under license CC-BY-SA IGO 3.0

اسطنبول التاريخية

شكلت مدينة اسطنبول نقطة استراتيجية في شبه جزيرة البوسفور بين البلقان والأناضول والبحر الأسود والبحر المتوسط، وقد ارتبطت بأحداث سياسية ودينية وفنية هامة على مدى أكثر من 2000 سنة. وتشمل تحفها ميدان قسطنطين القديم لسباق الخيل وبازيليك آية صوفيا العائدة الى القرن السادس ومسجد السليمانية العائد الى القرن السادس عشر، وجميعها مهدد حالياً جرّاء الاكتظاظ السكاني والتلوث الصناعي والتنظيم المدني العشوائي.

source: UNESCO/CPE
Description is available under license CC-BY-SA IGO 3.0

伊斯坦布尔历史区域

伊斯坦布尔历史区域位于巴尔干与安纳托利亚、黑海与地中海之间的波斯弗如斯佩宁苏拉。两千多年来,伊斯坦布尔总是与一些重要的政治、宗教和艺术事件联系在一起。它的杰作包括古代君士坦丁堡竞技场、6世纪的哈吉亚•索菲亚教堂和16世纪的苏莱曼清真寺。这些遗迹现在受到了人口过盛、工业污染以及过度城市化的威胁。

source: UNESCO/CPE
Description is available under license CC-BY-SA IGO 3.0

Исторические районы Стамбула

Занимая стратегическое положение на проливе Босфор, между Балканами и Анатолией, и между Черным и Средиземным морями, Стамбул был связан с важнейшими событиями в мире политики, религии и искусства на протяжении более 2 тыс. лет. Его шедевры – древний ипподром Константина, храм Святой Софии VI в. и мечеть Сулеймания XVI в., – находятся теперь под угрозой разрушения из-за перенаселенности города, промышленных загрязнений и неконтролируемой урбанизации.

source: UNESCO/CPE
Description is available under license CC-BY-SA IGO 3.0

Zonas históricas de Estambul

Estratégicamente situada en la península del Bósforo, entre los Balcanes y Anatolia, el Mar Negro y el Mediterráneo, la ciudad de Estambul ha sido el escenario de grandes acontecimientos políticos, religiosos y artísticos durante más de dos mil años. Entre sus numerosos monumentos cabe destacar el antiguo hipódromo de Constantino, la basílica de Santa Sofía, construida en el siglo VI, y la mezquita de Solimán el Magnífico, que data del siglo XVI. La superpoblación, la contaminación industrial y la urbanización incontrolada están poniendo en peligro estas obras maestras.

source: UNESCO/CPE
Description is available under license CC-BY-SA IGO 3.0

イスタンブール歴史地域
ヨーロッパとアジア大陸の接点に位置するイスタンブールは、この両大陸の重要なかけ橋として、またローマ帝国、ビザンチン帝国、オスマン帝国の首都として栄えてきた。アメフト1世のモスクは、オスマン帝国の代表的なモスクの一つで、17世紀初めに建てられ、内装は青色のイズニック・タイルで飾られ、その卓越した美しさからブルー・モスクとよばれている。

source: NFUAJ

Historische delen van Istanbul

Door zijn strategische ligging op het Bosporusschiereiland – tussen de Balkan en Anatolië, de Zwarte Zee en de Middellandse Zee – is Istanbul al meer dan 2.000 jaar betrokken bij belangrijke politieke, religieuze en artistieke ontwikkelingen. Het was achtereenvolgens de hoofdstad van het Oost-Romeinse en Ottomaanse Rijk. De uitzonderlijke universele waarde van Istanbul dankt zij aan de unieke integratie van architecturale meesterwerken, waardoor een ontmoeting tussen Europa en Azië plaatvond. Zo zijn er het oude Hippodroom van Constantijn, de 6e-eeuwse Hagia Sophia en de 16e-eeuwse Süleymaniye moskee, die tegenwoordig allemaal bedreigd worden door de bevolkingsgroei, industriële verontreiniging en niet-gecontroleerde verstedelijking.

Source: unesco.nl

参考: 356bis
登録年: 1985
登録基準: (i)(ii)(iii)(iv)
核心ゾーン: 765.5000 Ha
top