Take advantage of the search to browse through the World Heritage Centre information.


i

ii

iii

iv

v

vi

vii

viii

ix

x

ソルテア

Saltaire

Saltaire, West Yorkshire, is a complete and well-preserved industrial village of the second half of the 19th century. Its textile mills, public buildings and workers' housing are built in a harmonious style of high architectural standards and the urban plan survives intact, giving a vivid impression of Victorian philanthropic paternalism.

Description is available under license CC-BY-SA IGO 3.0

Saltaire

Saltaire est un village industriel entier et bien préservé datant de la seconde moitié du XIXe siècle. Ses fabriques de textiles, ses édifices publics et ses logements ouvriers sont bâtis dans un style harmonieux, d'une grande qualité architecturale, et le plan urbain d'ensemble reste intact, offrant une image vivante du paternalisme philanthropique de l'époque victorienne.

Description is available under license CC-BY-SA IGO 3.0

سالتير

سالتير قرية صناعية كاملة ومحفوظة بصورة جيدة يعود تاريخها الى النصف الثاني من القرن التاسع عشر، وقد شيدت مصانع الأقمشة وأبنيتها العامة ومساكن عمالها بأسلوب متناغم يتيمز بجودة معمارية عالية، بينما لا يزال المخطط المدني على حاله يعكس صورة حية للأبوية المحبة للبشر في العصر الفيكتوري.

source: UNESCO/CPE
Description is available under license CC-BY-SA IGO 3.0

索尔泰尔

西约克郡的索尔泰尔是保留完好的19世纪下半叶的工业城镇。这里的纺织厂、公共建筑和工人住宅风格和谐统一,建筑质量高超。城镇布局至今完整地保留着其原始风貌,生动再现了维多利亚时代慈善事业的家长式统治。

source: UNESCO/CPE
Description is available under license CC-BY-SA IGO 3.0

Фабричный поселок Солтейр

Солтейр в Западном Йоркшире – это комплексный и хорошо сохранившийся промышленный поселок второй половины XIX в. Его текстильные фабрики, общественные здания и жилые дома рабочих построены в гармоничном стиле, на высоком архитектурном уровне. Планировка поселка осталась ненарушенной, что позволяет получить живое впечатление о таком явлении, как викторианский филантропический патернализм.

source: UNESCO/CPE
Description is available under license CC-BY-SA IGO 3.0

Saltaire

Situado en el oeste del condado de Yorkshire, Saltaire es un poblado industrial construido en la segunda mitad del siglo XIX que se ha conservado íntegro y en buen estado. Sus fábricas textiles, edificios públicos y viviendas obreras destacan por su estilo armonioso y gran calidad arquitectónica. Su trazado urbanístico ha permanecido intacto en su conjunto y ofrece una imagen vívida de la aplicación de las ideas del paternalismo filantrópico de la época victoriana.

source: UNESCO/CPE
Description is available under license CC-BY-SA IGO 3.0

ソルテア
西ヨークシャーにあるソルテアは、19世紀後半の産業集落が保存状態も良くそのままの姿で残っており、その市外設計は“庭園都市”運動の発展に大きな影響を与えた。織物工場や公共施設、労働者の住宅などに、高度な建築技術や都市計画が反映されており、経済的・社会的発展に寄与した繊維工場の重要な役割を物語っている。また、ビクトリア時代における博愛主義に対する保護の痕跡を今に伝えている。

source: NFUAJ

Saltaire

Saltaire in West-Yorkshire is een compleet en goed bewaard gebleven industrieel dorp uit de tweede helft van de 19e eeuw. De textielfabrieken, openbare gebouwen en arbeiderswoningen zijn gebouwd in een harmonieuze en hoogwaardige architectonische stijl, met een intact stedenbouwkundig plan. Hierdoor geeft Saltaire een levendige indruk van het Victoriaanse filantropisch-paternalisme. De huizen gebouwd tussen 1854 en 1868 zijn mooie voorbeelden van 19e-eeuwse hiërarchische arbeiderswoningen en de molen is een imposant gebouw in Italiaanse stijl. Aan het eind van het dorp is het Roberts Park, een aangelegde open ruimte van zes hectare met een cricketveld, promenade, muziektent en faciliteiten om te zwemmen en varen.

Source: unesco.nl

参考: 1028
登録年: 2001
登録基準: (ii)(iv)
核心ゾーン: 20.0000 Ha
バッファーゾーン: 1078.0000 Ha
top