Take advantage of the search to browse through the World Heritage Centre information.


i

ii

iii

iv

v

vi

vii

viii

ix

x

Sitio arqueológico de Atapuerca

Archaeological Site of Atapuerca

The caves of the Sierra de Atapuerca contain a rich fossil record of the earliest human beings in Europe, from nearly one million years ago and extending up to the Common Era. They represent an exceptional reserve of data, the scientific study of which provides priceless information about the appearance and the way of life of these remote human ancestors.

Description is available under license CC-BY-SA IGO 3.0

Site archéologique d'Atapuerca

Les grottes de la Sierra d'Atapuerca contiennent de riches vestiges fossiles des premiers êtres humains à s'installer en Europe depuis près d'un million d'années jusqu'à notre ère. Elles constituent une réserve exceptionnelle de données dont l'étude scientifique fournit des renseignements inestimables sur l'aspect et le mode de vie de ces lointains ancêtres de notre espèce.

Description is available under license CC-BY-SA IGO 3.0

موقع أتابويركا التاريخي

تحتوي كهوف سييرا دي أتابويركا مخلّفات أحفوريّة غنيّة للناس الأوائل الذين استقرّوا في أوروبا منذ حوالى مليون سنة وحتّى يومنا هذا. وهي تشكّل مخزوناً استثنائيّاً للبيانات التي تتيح دراستها العلميّة معلومات نفيسة حول أطباع الأسلاف ونمط حياتهم.

source: UNESCO/CPE
Description is available under license CC-BY-SA IGO 3.0

阿塔皮尔卡考古遗址

阿塔皮尔卡山洞穴中发现了大量早期人类化石,经考证是欧洲最早的人类化石,可以追溯到100万年以前至公元纪年这段时期。山洞中的化石为欧洲人类学的研究提供了丰富的资料和信息,对于了解人类远古祖先的生活具有重要价值。

source: UNESCO/CPE
Description is available under license CC-BY-SA IGO 3.0

Археологические находки в пещерах Атапуэрка

Пещеры в горах Сьерра-де-Атапуэрка содержат богатые ископаемые свидетельства наиболее раннего пребывания человека на территории Европы, начиная со времени около 1 млн. лет тому назад и вплоть до нашей эры. Они представляют собой уникальный источник сведений, научное изучение которых дает бесценную информацию о появлении и образе жизни этих наших далеких предков.

source: UNESCO/CPE
Description is available under license CC-BY-SA IGO 3.0

Sitio arqueológico de Atapuerca

Las cuevas de la Sierra de Atapuerca contienen numerosos vestigios fósiles de los primeros seres humanos que se asentaron en Europa, desde hace casi un millón de años hasta nuestra era. Esos vestigios constituyen una fuente excepcional de datos, cuyo estudio científico proporciona información inestimable sobre el aspecto y el modo de vida de esos antepasados remotos de nuestra especie.

source: UNESCO/CPE
Description is available under license CC-BY-SA IGO 3.0

アタプエルカの古代遺跡
スペイン北部、ビスケー湾を望み、ブルゴスに近いアタプルカ山脈の洞窟には、更新世(180万~1万年前)中期の、ヨーロッパ最古の人類の化石が豊富に発見されている。

source: NFUAJ

Archeologisch gebied Atapuerca

De grotten van de Sierra de Atapuerca bevatten een rijke verzameling fossielen van de eerste mensen in Europa. Ze dateren van bijna een miljoen jaar geleden tot aan onze jaartelling. De fossielen vormen een uitzonderlijke hoeveelheid onderzoeksmateriaal waarvan de wetenschappelijke studie onschatbare informatie oplevert over het uiterlijk en de manier van leven van deze menselijke voorouders. Het gebied getuigt van de oorsprong en evolutie van zowel de bestaande menselijke beschaving als culturen die zijn verdwenen. De evolutionaire lijn of lijnen tussen Afrikaanse voorouders en de moderne mens zijn gedocumenteerd in dit gebied.

Source: unesco.nl

Archaeological Site of Atapuerca (Spain) © Laura Berdejo
Referencia: 989
Año de inscripción: 2000
Criterios: (iii)(v)
Zona central: 284.1190 Ha
top