Take advantage of the search to browse through the World Heritage Centre information.


i

ii

iii

iv

v

vi

vii

viii

ix

x

Ciudad histórica de Saint George y fortificaciones anejas (Bermudas)

Historic Town of St George and Related Fortifications, Bermuda

The Town of St George, founded in 1612, is an outstanding example of the earliest English urban settlement in the New World. Its associated fortifications graphically illustrate the development of English military engineering from the 17th to the 20th century, being adapted to take account of the development of artillery over this period.

Description is available under license CC-BY-SA IGO 3.0

Ville historique de St George et les fortifications associées, aux Bermudes

Fondée en 1612, la ville de St George est un exemple exceptionnel des établissements urbains anglais les plus anciens du Nouveau Monde. Les fortifications associées témoignent du développement de l'ingénierie militaire anglaise du XVIIe au XXe siècle et de son adaptation, au fil du temps, à l'évolution de l'artillerie.

Description is available under license CC-BY-SA IGO 3.0

مدينة سان جورج التاريخية والحصون الملحقة بها في جزر البرمودا

تأسست مدينة سان جورج عام 1612 وهي نموذج فريد لأقدم المنشآت المدنية الانكليزية في العالم الجديد، اما الحصون الملحقة بها فتشهد على تطوّر الهندسة العسكرية الانكليزية من القرن السابع عشر ولغاية القرن العشرين وعلى تكيّفها مع تطور المدفعية على مر العصور.

source: UNESCO/CPE
Description is available under license CC-BY-SA IGO 3.0

百慕大群岛上的圣乔治镇及相关的要塞

圣乔治镇始建于1612年,是在新大陆最早的英国城市居住区的杰出典型。与此有关的要塞经过改造,考虑到了17世纪至20世纪军炮的发展,生动地阐释了这一时期英国军事防御工程的发展情况。

source: UNESCO/CPE
Description is available under license CC-BY-SA IGO 3.0

Исторический город Сент-Джордж и его укрепления, Бермудские острова

Город Сент-Джордж, основанный в 1612 г., – это яркий пример самых первых городских поселений англичан в Новом Свете. Его укрепления, наглядно иллюстрирующие эволюцию английской военной инженерии в XVII-XX вв., возводились с учетом развития артиллерии в тот период времени.

source: UNESCO/CPE
Description is available under license CC-BY-SA IGO 3.0

Ciudad histórica de Saint George y fortificaciones anejas (Bermudas)

Fundada en 1612, la ciudad de Saint George es un ejemplo excepcional de los primeros asentamientos urbanos ingleses en el Nuevo Mundo. Sus fortificaciones son un vívido ejemplo de la evolución de la ingeniería militar inglesa entre los siglos XVII y XX, así como de su adaptación a los adelantos de la artillería con el correr del tiempo.

source: UNESCO/CPE
Description is available under license CC-BY-SA IGO 3.0

バミューダ島の古都セント・ジョージと関連要塞群
北大西洋、イギリス領バミューダ諸島の主島バミューダ島北端、セント・ジョージの町は、イギリスが海外に進出した最も初期の都市型住居を例証する顕著な史蹟である。バミューダの重要建築物の一つであるターカー・ハウスや18世紀のセント・ピーター教会など、多くの建造物が植民の歴史を語っている。一連の要塞群においては17-20世紀の間、大砲の発達によって変容していったイギリスの軍事工学の発展が手に取るようによく分かる。

source: NFUAJ

Historische Stad van Sint George en gerelateerde vestingwerken, Bermuda

De stad Sint George - opgericht in 1612 - is de vroegste Engelse nederzetting in de Nieuwe Wereld. De vestingwerken die erbij horen illustreren de ontwikkeling van de Engelse militaire technologie van de 17e tot de 20e eeuw. Ze zijn zodanig aangepast dat ze rekening houden met de ontwikkeling van de artillerie in die periode. De architectuur van Bermuda is uniek en er is weinig veranderd sinds het einde van de 17e eeuw. Zo hebben de eenvoudige huizen een of twee verdiepingen, zijn ze gebouwd met dragende muren van metselwerk, geschilderd in pastelkleuren en zijn de witgeschilderde daken van stenen platen.

Source: unesco.nl

Historic Town of St George and Related Fortifications, Bermuda © dbking
Referencia: 983
Año de inscripción: 2000
Criterios: (iv)
Zona central: 257.5000 Ha
Zona de amortiguación: Ha
top