Take advantage of the search to browse through the World Heritage Centre information.


i

ii

iii

iv

v

vi

vii

viii

ix

x

Reserva de conservación de la ciudad de Bardejov

Bardejov Town Conservation Reserve

Bardejov is a small but exceptionally complete and well-preserved example of a fortified medieval town, which typifies the urbanisation in this region. Among other remarkable features, it also contains a small Jewish quarter around a fine 18th-century synagogue.

Description is available under license CC-BY-SA IGO 3.0

Réserve de conservation de la ville de Bardejov

Petite mais exceptionnellement complète et bien conservée, Bardejov est un exemple de ville médiévale fortifiée, illustrant admirablement l'urbanisation de cette région. Elle comporte également un petit quartier juif, construit autour d'une superbe synagogue du XVIIIe siècle.

Description is available under license CC-BY-SA IGO 3.0

محمية مدينة بارديجوف

بارديجوف مدينة صغيرة لكن مكتملة ومحفوظة بصورة ممتازة، وهي مثال للمدينة المحصنة العائدة الى القرون الوسطى والتي تجسّد بشكل رائع تمدّن هذه المنطقة، كما انها تحتضن حياّ يهودياً صغيراً بني حول سيناغوغ رائع من القرن الثامن عشر.

source: UNESCO/CPE
Description is available under license CC-BY-SA IGO 3.0

巴尔代约夫镇保护区

巴尔代约夫是中世纪筑防城镇的一个例子,虽小但十分完整,保存也相当完好,代表了该地区的城市化进程。除其他显著特点外,在一处精美的18世纪犹太教堂周围还保有一小片犹太居民区。

source: UNESCO/CPE
Description is available under license CC-BY-SA IGO 3.0

Город-заповедник Бардеёв

Бардеёв – это небольшой, но исключительно целостный и хорошо сохранившийся укрепленный средневековый город, типичный для этого региона. Среди разнообразных достопримечательностей в нем также находится небольшой еврейский квартал, сложившийся вокруг синагоги XVIII в.

source: UNESCO/CPE
Description is available under license CC-BY-SA IGO 3.0

Reserva de conservación de la ciudad de Bardejov

Pequeña, pero excepcionalmente completa y bien conservada, Bardejov es un ejemplo de ciudad medieval fortificada que ilustra admirablemente la urbanización de esta región. Posee un pequeño barrio judío, construido en torno a una soberbia sinagoga del siglo XVIII.

source: UNESCO/CPE
Description is available under license CC-BY-SA IGO 3.0

バルデヨフ市街保護区
スロバキア北東部、カルパティア山脈の南麓に位置する中世の要塞都市。ポーランドとの交易路に位置したこの都市は、14世紀に自由都市としての特権を獲得し、14~16世紀の中欧東部における都市化の典型的な例証になっている。15~16世紀に文化的な最盛期を迎え、スロバキア初の公設図書館やラテン語学校、印刷所が設立された。小規模ながら例外的なほど完全で良好に保存された都市で、小さなユダヤ人地区が残されていることも特筆される。

source: NFUAJ

Bardejov stad conservatiegebied

Bardejov is een klein maar zeer compleet en goed bewaard gebleven voorbeeld van een middeleeuwse vestingstad, typerend voor de verstedelijking in deze regio. Vanaf het eerste kwartaal van de 18e eeuw kwamen er grote aantallen Slowaakse en chassidische joden naar Bardejov. Ze herbouwden de poortershuizen of pasten ze aan in overeenstemming met de toen geldende architecturale mode. Er kwam een Joodse wijk met de Grote synagoge, een slachthuis, rituele baden. Daarnaast werden er nieuwe kerken en bruggen gebouwd.

Source: unesco.nl

Referencia: 973
Año de inscripción: 2000
Criterios: (iii)(iv)
Zona central: 23.6000 Ha
Zona de amortiguación: 12.8300 Ha
top