Take advantage of the search to browse through the World Heritage Centre information.


i

ii

iii

iv

v

vi

vii

viii

ix

x

Arte rupestre de Val Camónica

Rock Drawings in Valcamonica

Valcamonica, situated in the Lombardy plain, has one of the world's greatest collections of prehistoric petroglyphs – more than 140,000 symbols and figures carved in the rock over a period of 8,000 years and depicting themes connected with agriculture, navigation, war and magic.

Description is available under license CC-BY-SA IGO 3.0

Art rupestre du Valcamonica

Dans la plaine de Lombardie, le val Camonica recèle un des ensembles les plus denses de pétroglyphes préhistoriques. Plus de 140 000 signes et figures, qui furent gravés dans le rocher pendant huit millénaires, évoquent les travaux des champs, la navigation, la guerre et la magie.

Description is available under license CC-BY-SA IGO 3.0

المنحوتات الصخرية في فالكامونيكا

في سهل لومبارديا، يحوي وادي فالكامونيكا إحدى المجموعات الأكثر كثافة من مجموعات ما قبل التاريخ للنقش على الحجر. فأكثر من 140 ألف إشارة ورسم حفرت في الصخر على مدى ثمانية ألآف سنة تشير إلى أعمال زراعة الحقول، والإبحار، والحروب والسحر.

source: UNESCO/CPE
Description is available under license CC-BY-SA IGO 3.0

梵尔卡莫尼卡谷地岩画

在位于伦巴第平原上的梵尔卡莫尼卡谷地,有一批最壮观的史前岩石雕刻群。在持续约8000年的历史中,岩石上刻满了超过14万幅的符号和图案,这些图案描绘的主题是农业、航海、战争和魔法。

source: UNESCO/CPE
Description is available under license CC-BY-SA IGO 3.0

Наскальная живопись в Валь-Камонике

В Валь-Камонике, расположенной на Ломбардской равнине, сосредоточено одно из крупнейших в мире собраний доисторических петроглифов. Свыше 140 тыс. символов и фигур высекались на скалах в течение 8 тыс. лет, их сюжеты связаны с сельским хозяйством, мореходством, военными конфликтами и верованиями.

source: UNESCO/CPE
Description is available under license CC-BY-SA IGO 3.0

Arte rupestre de Val Camónica

Situado en la planicie de Lombardía, el sitio de Val Camónica alberga uno de los conjuntos más densos de petroglifos prehistóricos descubiertos hasta la fecha. Más de 140.000 figuras y símbolos esculpidos en la roca a lo largo de 8.000 años muestran escenas de faenas agrícolas, navegación, guerra y magia.

source: UNESCO/CPE
Description is available under license CC-BY-SA IGO 3.0

ヴァルカモニカの岩絵群
イタリア北部・ロンパルディア地方のカモニカ渓谷(ヴァルカモニカ)一帯にみられる壁画群。約2400箇所、13万点以上におよぶこれらの壁画は1929年に発見されました。前期青銅器時代から鉄器時代にかけてなめらかな岩肌に描かれたもので、ナクワ岩壁岸壁彫刻国立公園では、古代人の日常生活や狩猟・戦争の場面、宗教的な儀式のようすなどを今に伝えています。

source: NFUAJ

Rotstekeningen in Valcamonica

Valcamonica – in de vlakten van Lombardije – bezit één van ’s werelds grootste verzamelingen prehistorische rotstekeningen bestaande uit meer dan 140.000 symbolen en figuren in rots gekerfd gedurende een periode van 8.000 jaar. Het zijn afbeeldingen van thema's die verband houden met landbouw, navigatie, oorlog en magie. De verzameling is bijzonder vanwege het aantal, de duur en de verscheidenheid van de gravures en hun relatie met hedendaagse archeologische sites. Bovendien verbindt de ruim 8.000 jarige voortzetting van graveren (van het Mesolithicum via de Romeinse tot de middeleeuwse periodes, en in sommige gevallen tot de moderne tijd) deze buitengewone uiting van menselijke creativiteit met hedendaagse gemeenschappen.

Source: unesco.nl

Rock Drawings in Valcamonica (Italy) © Elisabetta Roffia
Referencia: 94
Año de inscripción: 1979
Criterios: (iii)(vi)
Zona central: 432.3000 Ha
Zona de amortiguación: 1018.2300 Ha
top