Take advantage of the search to browse through the World Heritage Centre information.


i

ii

iii

iv

v

vi

vii

viii

ix

x

Zona de monumentos arqueológicos de Xochicalco

Archaeological Monuments Zone of Xochicalco

Xochicalco is an exceptionally well-preserved example of a fortified political, religious and commercial centre from the troubled period of 650–900 that followed the break-up of the great Mesoamerican states such as Teotihuacan, Monte Albán, Palenque and Tikal.

Description is available under license CC-BY-SA IGO 3.0

Zone de monuments archéologiques de Xochicalco

Xochicalco est un exemple particulièrement bien préservé d'un centre politique, religieux et commercial fortifié de la période trouble qui va de 650 à 900 et qui suit l'effondrement des grands États méso-américains, tels Teotihuacan, Monte Albán, Palenque et Tikal.

Description is available under license CC-BY-SA IGO 3.0

منطقة النصب التاريخية في كغزوشيكالكو

تُعتبر كغزوشيكالكو مثالاً محافَظًا عليه، بشكلٍ خاصٍ على المركز السياسي والديني والتجاري المحصّن من فترة الاضطرابات التي امتدت من العام 650 الى العام 900 والتي تلت انهيار دول ما بين النهرَيْن الاميركية الكبيرة، مثل تيوتيهواكان ومونتي البان وبالنكي وتيكال.

source: UNESCO/CPE
Description is available under license CC-BY-SA IGO 3.0

霍齐卡尔科的历史纪念区

霍齐卡尔科曾是当地的政治、宗教以及商业的中心,它经历了公元650年至900年间那段动荡时期而仍然保存完好。当年,许多中美洲国家,如特奥蒂瓦坎、蒙特阿班、帕伦克和蒂卡尔纷纷分崩离析,带来了公元650年至900年时期的动荡。

source: UNESCO/CPE
Description is available under license CC-BY-SA IGO 3.0

Зона археологических памятников Хочикалько

Хочикалько – это исключительно хорошо сохранившийся пример укрепленного политического, религиозного и торгового центра, относящегося к беспокойному периоду 650-900 гг., последовавшему за распадом великих государств Центральной Америки, таких как Теотиуакан, Монте-Альбан, Паленке и Тикаль.

source: UNESCO/CPE
Description is available under license CC-BY-SA IGO 3.0

Zona de monumentos arqueológicos de Xochicalco

Xochicalco es un ejemplo de centro político, religioso y comercial fortificado, característico del turbulento período comprendido entre los años 650 y 900, que siguió al desmoronamiento de los grandes Estados mesoamericanos como Teotihuacán, Monte Albán, Palenque y Tikal. El estado de conservación de sus monumentos es excepcional.

source: UNESCO/CPE
Description is available under license CC-BY-SA IGO 3.0

ソチカルコの古代遺跡地帯
メキシコ中心部、モロレス州の州都クエルナバカの南方約15kmにある遺跡。丘の上に位置し、もとは宗教の中心地であったが、動乱期の西暦650~900年の間、要塞化し、政治的、宗教的、商業的中心地となった。丘の最上部には「羽毛の蛇神の神殿」がある。その他には球戯場、「碑石の神殿」などがある。この遺跡の建築、石彫、土器にはマヤ地域との関係性が推測され、テオティワカン、オアハカ、ベラクルス中央部などの要素も見られる。

source: NFUAJ

Archeologische monumentenzone van Xochicalco

Xochicalco is gebouwd op een aantal natuurlijke heuvels. Het vormt een uitzonderlijk goed bewaard gebleven voorbeeld van een versterkte nederzetting uit de epiklassieke periode van Midden-Amerika. Het was een politiek, religieus en commercieel centrum tijdens de onrustige periode van 650 tot 900 na Christus, die volgde op het uit elkaar vallen van de grote Meso-Amerikaanse staten Teotihuacán, Monte Albán, Palenque en Tikal. De architectuur en de kunst van Xochicalco zijn een weerspiegeling van de fusie van culturele elementen uit verschillende delen van Midden-Amerika, in een periode waarin de verdeling van vroegere politieke structuren leidde tot intensieve culturele hergroepering.

Source: unesco.nl

Archaeological Monuments Zone of Xochicalco © Jesse Michael Nix
Referencia: 939
Año de inscripción: 1999
Criterios: (iii)(iv)
Zona central: 707.6500 Ha
top