Take advantage of the search to browse through the World Heritage Centre information.


i

ii

iii

iv

v

vi

vii

viii

ix

x

Península Valdés

Península Valdés

Península Valdés in Patagonia is a site of global significance for the conservation of marine mammals. It is home to an important breeding population of the endangered southern right whale as well as important breeding populations of southern elephant seals and southern sea lions. The orcas in this area have developed a unique hunting strategy to adapt to local coastal conditions.

Description is available under license CC-BY-SA IGO 3.0

Presqu'île de Valdés

Située en Patagonie, la presqu’île de Valdés est un site d’importance mondiale pour la préservation des mammifères marins. Elle héberge d’importantes populations reproductrices de baleines franches menacées, ainsi que d’éléphants et de lions de mer du Sud. Les orques de cette région ont développé une stratégie de chasse unique en son genre, afin de s’adapter aux conditions côtières locales.

Description is available under license CC-BY-SA IGO 3.0

شبه جزيرة فالديه

تقع شبه الجزيرة في الباتاغونيا وهي موقع مهم جداً على المستوى العالمي لجهة الحفاظ على الثدييات البحرية. تجمع عدداً كبيراً من المجموعات المهمة المتوالدة من الحيتان المهدّدة والفيلة وأسود البحر القادمة من الجنوب. وقد نجحت الأركة الموجودة في هذه المنطقة في تطوير استراتيجية صيد فريدة من نوعها من أجل التكيّف مع الشروط الساحلية المحليّة.

source: UNESCO/CPE
Description is available under license CC-BY-SA IGO 3.0

瓦尔德斯半岛

瓦尔德斯半岛是全球海洋哺乳动物资源的重点保护区,也是濒危的南美露脊鲸以及南美海豹和南美海狮的重要繁衍生息地。这个地区的逆戟鲸还具有独特的捕猎技巧,可以适应当地的海洋条件。

source: UNESCO/CPE
Description is available under license CC-BY-SA IGO 3.0

Полуостров Вальдес

Полуостров Вальдес в Патагонии – район, имеющий глобальное значение для сохранения морских млекопитающих. Это место размножения исчезающего южного кита, южных морских слонов и южных морских львов. Хищные касатки в этом районе выработали уникальную, адаптированную к местным условиям, методику охоты.

source: UNESCO/CPE
Description is available under license CC-BY-SA IGO 3.0

Península Valdés

Situada en Patagonia, la Península Valdés es un lugar de preservación de mamíferos marinos de importancia mundial. El sitio alberga importantes poblaciones reproductoras de ballenas francas en peligro de extinción, así como de elefantes y leones marinos. Las orcas de la región practican una estrategia de caza única en su género, que es el resultado de su adaptación a las condiciones específicas del litoral.

source: UNESCO/CPE
Description is available under license CC-BY-SA IGO 3.0

バルデス半島
アルゼンチン南部、チュブト州北東部、南太平洋に100kmほど突出している牧草地の半島。絶壁や潟、磯、入り江など複雑な地形から成るこの半島には、絶滅の危機にさらされている数種の動物にとって、きわめて重要な保護区がある。とりわけこの近海に棲息するセミクジラにとっては重要な場であり、またゾウアザラシとアシカにとっても貴重な地域である。

source: NFUAJ

Península Valdés

Het Península Valdés in Patagonië is van wereldwijde betekenis voor het behoud van zeezoogdieren. Het schiereiland is de thuisbasis van zowel een belangrijke populatie bedreigde Zuidkapers als van aanzienlijke broedpopulaties zuidelijke zeeolifanten en zeeleeuwen. De orka's in dit gebied hebben zich aangepast aan de lokale kustomstandigheden en een unieke jachtstrategie ontwikkeld. Zo zwemmen ze met grote snelheid de ondiepe branding in om zeeleeuwen of jonge zeeolifanten te grijpen. Hierbij komen ze zelf vaak op het strand terecht. Het Península Valdés kent verder een grote diversiteit aan (migrerende) kustvogels. De Magelhaenpinguïn is de meest talrijke met bijna 40.000 actieve nesten verdeeld over vijf verschillende kolonies.

Source: unesco.nl

Península Valdés © David Martel
Referencia: 937
Año de inscripción: 1999
Criterios: (x)
Zona central: 360000.0000 Ha
top