Take advantage of the search to browse through the World Heritage Centre information.


i

ii

iii

iv

v

vi

vii

viii

ix

x

Esculturas rupestres de Dazu

Dazu Rock Carvings

The steep hillsides of the Dazu area contain an exceptional series of rock carvings dating from the 9th to the 13th century. They are remarkable for their aesthetic quality, their rich diversity of subject matter, both secular and religious, and the light that they shed on everyday life in China during this period. They provide outstanding evidence of the harmonious synthesis of Buddhism, Taoism and Confucianism.

Description is available under license CC-BY-SA IGO 3.0

Sculptures rupestres de Dazu

Les montagnes abruptes de la région de Dazu abritent une série exceptionnelle de sculptures rupestres datant du IXe au XIIIe siècle. Celles-ci sont remarquables à plusieurs égards : leur grande qualité esthétique, la richesse de leurs sujets, tant séculiers que religieux, et l'éclairage qu'elles portent sur la vie quotidienne en Chine à cette époque. Elles témoignent aussi de façon éclatante de la fusion harmonieuse du bouddhisme, du taoïsme et du confucianisme.

Description is available under license CC-BY-SA IGO 3.0

منحوتات داتسو الصخريّة

تأوي جبال داتسو السحيقة مجموعةً استثنائيةً من المنحوتات الصخريّة التي ترقى إلى الفترة بين القرنين التاسع والثالث عشر. وهي استثنائيّة على أكثر من صعيد بحكم طبيعتها الجماليّة وغنى مواضيعها العلمانيّة كما الدينيّة والضوء الذي تلقيه على الحياة اليوميّة في الصين في تلك الحقبة. كما أنّها الشاهد الحيّ على التناغم بين البوذيّة والطاويّة والكونفوشيوسيّة.

source: UNESCO/ERI
Description is available under license CC-BY-SA IGO 3.0

大足石刻

大足地区的险峻山崖上保存着绝无仅有的系列石刻,时间跨度从公元9世纪到13世纪。这些石刻以其极高的艺术品质、丰富多变的题材而闻名遐迩,从世俗到宗教,鲜明地反映了中国这一时期的日常社会生活,充分证明了这一时期佛教、道教和儒家思想和谐相处局面。

source: UNESCO/ERI
Description is available under license CC-BY-SA IGO 3.0

Наскальные рельефы в Дацзу

На крутых склонах холмов в районе Дацзу сосредоточено исключительное собрание наскальных рельефов, относящихся к IX-XIII вв. Они замечательны своими эстетическими качествами, большим разнообразием сюжетов, как мирских, так и религиозных; также они дают представление о повседневной жизни Китая в тот период времени. Наскальные рельефы служат выдающимся свидетельством гармоничного синтеза буддизма, даосизма и конфуцианства.

source: UNESCO/ERI
Description is available under license CC-BY-SA IGO 3.0

Esculturas rupestres de Dazu

Las escarpadas laderas de la región montañosa de Dazu albergan un conjunto excepcional de esculturas talladas en la roca, que datan de los siglos IX a XIII. Estas obras rupestres destacan por su valor estético, la riqueza de sus temas religiosos y profanos, y también por la luz que arrojan sobre la vida cotidiana en la China de esa época. Ademí¡s, son un exponente extraordinario de la sí­ntesis armoniosa entre el budismo, el taoí­smo y el confucianismo.

source: UNESCO/ERI
Description is available under license CC-BY-SA IGO 3.0

大足石刻
四川省大足県県城北方の40数カ所に点在する唐~宗代(9~13世紀)の仏教石窟、磨崖仏群。“大足石刻”と呼ばれる北山磨崖仏群は、県城の北2.5kmの北山(竜崗山)の5カ所にある。895年に最初の仏像がつくられ、290の仏龕、3,000余躯の造像がある。中でも大仏湾の磨崖群が規模壮大で、南北両岸にわたって存在している。この仏像群からは、制作者たちのその高度な美意識、世俗的・宗教的主題の多様性、この時代の中国の日常生活に注がれる視線などを感じ取ることができる。

source: NFUAJ

Rotssculpturen van Dazu

Op de steile heuvels van het Dazu gebied, in de buurt van de stad Chongqing (provincie Sichuan), bevindt zich een uitzonderlijke reeks van rotssculpturen daterend van de 9e tot de 13e eeuw. Het betreffen zowel religieuze als seculiere afbeeldingen met verschillende onderwerpen. De oudste sculpturen dateren van 650 na Christus. De Dazu sculpturen getuigen van de harmonieuze synthese van het confucianisme, boeddhisme en taoïsme. In het gebied is ook de enige grote stenen rituele offerplaat van het tantrisch boeddhisme te vinden. Dit geloof werd tussen 1174 en 1252 gepromoot door de monnik Zhao Zhifeng. Hij liet de offerplaat bouwen door handwerklieden uit het hele land.

Source: unesco.nl

Dazu Rock Carvings © OUR PLACE The World Heritage Collection
Referencia: 912
Año de inscripción: 1999
Criterios: (i)(ii)(iii)
Zona central: 20.4100 Ha
Zona de amortiguación: 211.1200 Ha
top