Take advantage of the search to browse through the World Heritage Centre information.


i

ii

iii

iv

v

vi

vii

viii

ix

x

Los cuatro elevadores del Canal del Centro y sus alrededores, La Louvií¨re y Le Roeulx (Hainault)

The Four Lifts on the Canal du Centre and their Environs, La Louvière and Le Roeulx (Hainaut)

The four hydraulic boat-lifts on this short stretch of the historic Canal du Centre are industrial monuments of the highest quality. Together with the canal itself and its associated structures, they constitute a remarkably well-preserved and complete example of a late-19th-century industrial landscape. Of the eight hydraulic boat-lifts built at the end of the 19th and beginning of the 20th century, the only ones in the world which still exist in their original working condition are these four lifts on the Canal du Centre.

Description is available under license CC-BY-SA IGO 3.0

Les quatre ascenseurs du canal du Centre et leur site, La Louvière et Le Roeulx (Hainaut)

Les quatre ascenseurs hydrauliques pour bateaux, regroupés sur un court segment de l’historique canal du Centre, constituent des monuments industriels de la plus haute qualité. Avec le canal lui-même et ses structures associées, ils offrent un exemple remarquablement bien préservé et complet d’un paysage industriel de la fin du XIXe siècle. Des huit ascenseurs hydrauliques à bateaux édifiés à cette époque et au début du XXe siècle, les quatre ascenseurs du canal du Centre sont les seuls au monde subsistant dans leur état originel de fonctionnement.

Description is available under license CC-BY-SA IGO 3.0

المصاعد الأربعة لقناة الوسط ومحيطها، اللا لوفيير واللورو (هينولت)

تشكّل المصاعد المائية الأربعة المخصصة للسفن والمجمّعة في مساحة ضيقة من قناة الوسط التاريخية نصباً صناعية رفيعة المستوى. وهي تعطي، إلى جانب القناة والبنى المرتبطة بها، مثلاً مكتملاً ومصوناً على نحو رائع عن المنظر الصناعي الذي كان سائداً في أواخر القرن التاسع عشر. فمن أصل المصاعد المائية الثمانية المخصصة للسفن والمشيّدة بين تلك الحقبة ومطلع القرن العشرين، تُعتبر المصاعد الأربعة لقناة الوسط المصاعد الوحيدة في العالم التي لا تزال تعمل في حالتها الأصلية.

source: UNESCO/CPE
Description is available under license CC-BY-SA IGO 3.0

拉卢维耶尔和勒罗尔克斯中央运河上的四座船舶吊车(艾诺)

在古老的中央运河这一小段上,有四座液压船舶吊车,是终极水平的工业杰作,加上运河本身及其附属设施,构成了一幅19世纪末的工业全景图,保存十分完好。19世纪末20世纪初共有八座液压船舶吊车,但是只有在中央运河上的这四座仍然保持着原始工作形态。

source: UNESCO/CPE
Description is available under license CC-BY-SA IGO 3.0

Четыре судоподъемника на канале Дю-Сантр и их окружение, Ля-Лувьер и Ле-Рейкс, провинция Эно

Четыре гидравлических подъемника для судов на этом коротком участке исторического канала Дю-Сантр являются выдающимися памятниками инженерного искусства. Вместе с самим каналом и связанными с ним сооружениями они представляют cобой очень хорошо сохранившийся, уникальный пример промышленного ландшафта конца XIX в. Эти четыре подъемника, оставшиеся из восьми, построенных в конце XIX - начале XX вв. – единственные в мире, которые все еще существуют в оригинальном виде и поддерживаются в рабочем состоянии.

source: UNESCO/CPE
Description is available under license CC-BY-SA IGO 3.0

Los cuatro elevadores del Canal del Centro y sus alrededores, La Louvií¨re y Le Roeulx (Hainault)

Construidos en un corto tramo del histórico Canal del Centro, estos cuatro elevadores hidrí¡ulicos para embarcaciones son monumentos industriales de una calidad excepcional. Junto con el propio canal y las estructuras conexas, ofrecen un ejemplo muy completo de paisaje industrial de fines del siglo XIX en excelente estado de conservación. De los ocho elevadores de este tipo construidos en esa época y a comienzos del siglo XX, los del Canal del Centro son los únicos del mundo que se conservan en su estado de funcionamiento primigenio.

source: UNESCO/CPE
Description is available under license CC-BY-SA IGO 3.0

中央運河にかかる4機の水力式リフトとその周辺のラ・ルヴィエール及びル・ルー(エノー)
歴史的な中央運河にある四つの船舶用水力式リフトは、高度の能力を誇る工学上の記念碑である。運河自体と運河に関連する構造物と並んで、これらのリフトは良好に保存されてきた19世紀末の産業景観の完全な例証である。それは経済と産業が急速に膨張しつつある19世紀ヨーロッパにおける、科学技術としての水力工学の著しい発展の成果であるとともに、運河建設に対する工学技術の応用の頂点を示すものでもあった。

source: NFUAJ

Vier liften op het Canal du Centre en hun omgeving, La Louvière en Le Roeulx (Henegouwen)

De vier hydraulische scheepsliften op dit korte gedeelte van het historische Canal du Centre zijn industriële monumenten van de hoogste kwaliteit. Samen met het kanaal en de bijbehorende structuren vormen ze een opmerkelijk goed bewaard gebleven en compleet voorbeeld van een laat-19e-eeuws industrieel landschap. De liften getuigen van de opmerkelijke waterbouwontwikkelingen in die tijd en gelden als hoogtepunt van de kanalenbouwtechnologie. Van de acht hydraulische scheepsliften gebouwd aan het einde van de 19e en het begin van de 20e eeuw, zijn de vier liften op het Canal du Centre de enige ter wereld die nog bestaan in hun originele werkende staat.

Source: unesco.nl

Referencia: 856
Año de inscripción: 1998
Criterios: (iii)(iv)
Zona central: 67.3436 Ha
Zona de amortiguación: 538.8133 Ha
top