Take advantage of the search to browse through the World Heritage Centre information.


i

ii

iii

iv

v

vi

vii

viii

ix

x

Centro histórico de Sao Luis

Historic Centre of São Luís

The late 17th-century core of this historic town, founded by the French and occupied by the Dutch before coming under Portuguese rule, has preserved the original rectangular street plan in its entirety. Thanks to a period of economic stagnation in the early 20th century, an exceptional number of fine historic buildings have survived, making this an outstanding example of an Iberian colonial town.

Description is available under license CC-BY-SA IGO 3.0

Centre historique de São Luís

Le centre de cette ville historique datant de la fin du XVIIe siècle, fondée par les Français et occupée par les Hollandais avant de passer sous la domination des Portugais, a préservé l’ensemble d’origine de ses rues au quadrillage rectangulaire. En raison d’une période de stagnation économique au début du XXe siècle, un nombre important de bâtiments historiques de grande qualité ont été conservés, en faisant ainsi un exemple exceptionnel de ville coloniale ibérique.

Description is available under license CC-BY-SA IGO 3.0

وسط ساو لويس التاريخي

ترقى مدينة ساو لويس التاريخية إلى القرن السابع عشر، وقد أسسها الفرنسيون واحتلّها الهولنديون قبل أن يستعمرها البرتغاليون. وقد حافظ وسط هذه المدينة على التخطيط الأصلي لشوارعها على شكل مربّعات. ونظراً للجمود الإقتصادي الذي ساد في مطلع القرن العشرين، تمّ الحفاظ على عدد مهم من المباني التاريخية القيّمة، ما جعل من مدينة ساو لويس مثالاً إستثنائياً عن مدينة استعمارية برتغالية.

source: UNESCO/CPE
Description is available under license CC-BY-SA IGO 3.0

圣路易斯历史中心

圣路易斯城由法国人建立,后被荷兰人占领,最后由葡萄牙人统治。城中完整地保留着17世纪末期城市的垂直街道布局。由于20世纪初的经济停滞,使得该城许多极具历史价值的建筑得以保留,圣路易斯城成为了伊比利亚风格殖民地城镇的杰出典范。

source: UNESCO/CPE
Description is available under license CC-BY-SA IGO 3.0

Исторический центр города Сан-Луис

Сложившееся в XVII в. ядро этого исторического города, основанного французами, затем занятого голландцами и, наконец, перешедшего к португальцам, сохранило в целости первоначальную прямоугольную планировку. Вследствие экономического застоя в начале XX в., большая часть исторических зданий сохранилась до наших дней, что делает Сан-Луис выдающимся примером колониального города иберийского типа.

source: UNESCO/CPE
Description is available under license CC-BY-SA IGO 3.0

Centro histórico de Sao Luis

Fundada por los franceses y ocupada por los holandeses antes de caer bajo la dominación de los portugueses, esta histórica ciudad ha conservado su centro histórico del siglo XVII, caracterizado por el trazado rectangular de sus calles. Debido a su estancamiento económico a principios del siglo XX, Sao Luis ha conservado un gran número de edificios históricos de calidad excepcional que hacen de ella un ejemplo de ciudad colonial ibérica único en su género

source: UNESCO/CPE
Description is available under license CC-BY-SA IGO 3.0

サン・ルイス歴史地区
フランス人が建設し、ポルトガル領となる前にはオランダ人が支配した。17世紀後半の町の中心部には、当初の基盤目模様の街路設計が完全な形で残されている。20世紀初期の経済不況のため多数の歴史的建造物も生き残り、イベリア植民文化の顕著な例証となっている。

source: NFUAJ

Historisch centrum van São Luís

De stad São Luis do Maranhão werd eind 17e eeuw opgericht door de Fransen, is bezet geweest door de Nederlanders en viel uiteindelijk in Portugese handen. De stad heeft zijn originele rechthoekige stratenplan tot op heden in zijn totaliteit behouden. Er zijn meer dan 4.000 gebouwen in het centrum van de stad, die in drie categorieën te verdelen zijn: herenhuizen, huizen met meerdere verdiepingen en kleine huizen. Dankzij een periode van economische stagnatie aan het begin van de 20e eeuw, is er een uitzonderlijk aantal in goede staat bewaard gebleven. Hierdoor geldt São Luís als een goed voorbeeld van een Iberische koloniale stad.

Source: unesco.nl

Historic Centre of São Luís © CRA-terre
Referencia: 821
Año de inscripción: 1997
Criterios: (iii)(iv)(v)
Zona central: 66.6500 Ha
top