Take advantage of the search to browse through the World Heritage Centre information.


i

ii

iii

iv

v

vi

vii

viii

ix

x

Ciudad histórica de Trogir

Historic City of Trogir

Trogir is a remarkable example of urban continuity. The orthogonal street plan of this island settlement dates back to the Hellenistic period and it was embellished by successive rulers with many fine public and domestic buildings and fortifications. Its beautiful Romanesque churches are complemented by the outstanding Renaissance and Baroque buildings from the Venetian period.

Description is available under license CC-BY-SA IGO 3.0

Ville historique de Trogir

Trogir est un remarquable exemple de continuité urbaine. Le plan quadrillé des rues de la cité antique de cet établissement insulaire remonte à la période hellénistique et a été embelli au cours des dominations successives par de nombreux édifices publics et privés et des fortifications. À ses belles églises romanes s'ajoutent de remarquables édifices Renaissance et baroques de la période vénitienne.

Description is available under license CC-BY-SA IGO 3.0

مدينة تروغير التاريخيّة

تشكّل تروغير مثلاً استثنائياً عن الاستدامة الحضريّة. فخارطة شوارع المدينة القديمة المربعة ترقى إلى الحقبة اليونانيّة وقد ازداد جمالها من خلال محطات الغزو المتلاحقة حيث شُيِّد العديد من المباني العامة والخاصة والحصون. ويُضاف إلى كنائسها الرومانيّة الجميلة مبانٍ مميّزة من طراز النهضة والباروك من حقبة البندقيّة.

source: UNESCO/CPE
Description is available under license CC-BY-SA IGO 3.0

历史名城特罗吉尔

特罗吉尔是城市历史连续的著名范例。岛上住区垂直的街道布局可追溯到希腊时期,后来的统治者们又新建了许多精美的公共建筑、家居住宅以及防御工事。精巧的罗马式教堂与威尼斯时期杰出的文艺复兴式和巴洛克式建筑相得益彰。

source: UNESCO/CPE
Description is available under license CC-BY-SA IGO 3.0

Исторический город Трогир

Трогир – это замечательный пример преемственного развития города. Прямоугольная сеть улиц его древнего центра, расположенного на острове, возникла еще в эллинистический период. Последующими правителями город был украшен многими прекрасными общественными и жилыми зданиями и укреплениями. Красивые романские церкви были дополнены выдающимися зданиями в стиле Возрождения и барокко венецианского периода.

source: UNESCO/CPE
Description is available under license CC-BY-SA IGO 3.0

Ciudad histórica de Trogir

Trogir constituye un notable ejemplo de continuidad urbanística. El trazado en cuadrícula de las calles de este antiguo establecimiento insular se remonta al periodo helenístico. La ciudad fue embellecida con múltiples fortificaciones y edificios públicos y privados por sus sucesivos dominadores. Además de sus bellas iglesias románicas, cuenta con edificios renacentistas y barrocos excepcionales que datan de la época de la dominación veneciana.

source: UNESCO/CPE
Description is available under license CC-BY-SA IGO 3.0

古都トロギール
トロギールは都市としての機能が継続した顕著な例証である。この島嶼の直角に交差する道路様式はヘレニズム時代に起源をもち、道路沿いには相次ぐ統治者によって多くの公共・民間建造物や城塞がたてられた。そのすばらしいロマネスク教会群は、ヴェネチア時代からのルネサンスやバロック建築と競い合った。

source: NFUAJ

Historische stad Trogir

Trogir is een opmerkelijk voorbeeld van stedelijke continuïteit. Het orthogonale (Grieks voor ‘een rechte hoek’) stratenplan van deze nederzetting dateert uit de Hellenistische periode en werd verfraaid door de opeenvolgende heersers met vele mooie openbare gebouwen en vestingwerken. De prachtige Romaanse kerken werden aangevuld door de mooie renaissance en barokke gebouwen uit de Venetiaanse periode. Het stadontwerp van hedendaagse Trogir weerspiegelt de Hellenistische lay-out qua locatie, afmetingen en vormen van de woonwijken. De twee oude hoofdstraten – de cardo en de decumanus – zijn nog steeds in gebruik en via opgravingen is op hun kruispunt het vroegere forum gelokaliseerd.

Source: unesco.nl

Referencia: 810
Año de inscripción: 1997
Criterios: (ii)(iv)
Zona central: 6.4000 Ha
Zona de amortiguación: 4.8000 Ha
top