Take advantage of the search to browse through the World Heritage Centre information.


i

ii

iii

iv

v

vi

vii

viii

ix

x

Los trulli de Alberobello

The Trulli of Alberobello

The trulli , limestone dwellings found in the southern region of Puglia, are remarkable examples of drywall (mortarless) construction, a prehistoric building technique still in use in this region. The trulli are made of roughly worked limestone boulders collected from neighbouring fields. Characteristically, they feature pyramidal, domed or conical roofs built up of corbelled limestone slabs.

Description is available under license CC-BY-SA IGO 3.0

Les trulli d'Alberobello

Les trulli sont des habitations de pierre sèche de la région des Pouilles, en Italie du Sud. Ce sont des exemples remarquables de la construction sans mortier, technique héritée de la préhistoire et toujours utilisée dans la région. Les habitations surmontées de leurs toits pyramidaux, en dôme ou coniques, sont construites avec des galets de pierre à chaux ramassés dans les champs voisins.

Description is available under license CC-BY-SA IGO 3.0

ترولّي الألبيروبيلّو

الترولّي هي مساكن من الحجر الجاف في منطقة "البوي" جنوب إيطاليا. وهي أمثلة مذهلة للبناء من دون مِلاط وهذه تقنية موروثة من عصور ما قبل التاريخ وما زالت تستعمَل في المنطقة. فالمساكن التي تعلوها سقوف هرمية أو قبّية أو مخروطية الشكل بنيت من حصى كلسية تُلَمّ في الحقول المجاورة.

source: UNESCO/CPE
Description is available under license CC-BY-SA IGO 3.0

阿尔贝罗贝洛的圆顶石屋

意大利普利亚区南部发现的圆顶石屋,是一种石灰石住所,是史前建筑技术中无灰泥建筑技术的典型代表,该技术在这一地区仍然沿用。圆顶石屋是由从附近地区采集来的石灰石石块粗糙堆砌而成的。由石灰石板撑起的金字塔形、圆锥形或球状屋顶是石屋的特色。

source: UNESCO/CPE
Description is available under license CC-BY-SA IGO 3.0

«Трулли» – традиционные жилища в городе Альберобелло

«Трулли», жилые крестьянские постройки из известняка, расположенные в южной области Апулия, являются уникальными примерами построек со стенами сухой кладки (без раствора). Подобная доисторическая технология строительства используется в этом регионе до настоящего времени. «Трулли» строятся из грубо обработанных блоков известняка, собранных с соседних полей. Для них характерны пирамидальные, куполообразные или конические кровли, которые сооружаются из скрепляемых друг с другом известняковых плит.

source: UNESCO/CPE
Description is available under license CC-BY-SA IGO 3.0

Los trulli de Alberobello

Los trulli son viviendas de piedra caliza de la región meridional de Puglia. Son ejemplos notables de construcciones sin mortero, ejecutadas todavía hoy en día con una técnica heredada de los tiempos prehistóricos. Sus techumbres en forma de pirámide, cúpula o cono están edificadas con cantos recogidos en los campos vecinos.

source: UNESCO/CPE
Description is available under license CC-BY-SA IGO 3.0

アルベロベッロのトゥルッリ
イタリア南部・プーリア地方にある古代住居遺跡群。西ヨーロッパにおいて先史時代から継承されてきた建築方法を示している生きた例証とされている。先端にいくほど細くなる屋根をいただくトゥルッリは、周辺から集めた石灰石の小石を、モルタルを用いないで固めていく方式で建築されている。

source: NFUAJ

Trulli van Alberobello

De 'trulli' – kalkstenen woningen in de zuidelijke regio Puglia – zijn opmerkelijke voorbeelden van cementloze bouw, een prehistorische bouwtechniek die nog steeds wordt toegepast in deze regio. De woningen worden gemaakt van ruw bewerkte kalkstenen keien, verzameld uit naburige velden. Kenmerkend zijn de piramidale, gewelfde of kegelvormige daken van steen. Alberobello is een goed voorbeeld van deze inheemse architectuur en één van de best bewaarde en meest homogene stedelijke gebieden van dit type in Europa. De stad is uniek vanwege de speciale kenmerken en het feit dat de gebouwen nog steeds bewoond worden. Verder vormt het een opmerkelijk overblijfsel van prehistorische bouwtechnieken.

Source: unesco.nl

The Trulli of Alberobello © UNESCO
Referencia: 787
Año de inscripción: 1996
Criterios: (iii)(iv)(v)
Zona central: 10.5200 Ha
top