Take advantage of the search to browse through the World Heritage Centre information.


i

ii

iii

iv

v

vi

vii

viii

ix

x

Paisaje cultural de Fertö/Neusiedlersee

Fertö / Neusiedlersee Cultural Landscape

The Fertö/Neusiedler Lake area has been the meeting place of different cultures for eight millennia. This is graphically demonstrated by its varied landscape, the result of an evolutionary symbiosis between human activity and the physical environment. The remarkable rural architecture of the villages surrounding the lake and several 18th- and 19th-century palaces adds to the area’s considerable cultural interest.

Description is available under license CC-BY-SA IGO 3.0

Paysage culturel de Fertö / Neusiedlersee

Carrefour culturel depuis huit millénaires comme en atteste la variété de son paysage, le paysage culturel de Fertö/Neusiedlersee est né d’un processus évolutif et symbiotique d’interaction entre l’homme et son environnement physique. La remarquable architecture rurale des villages du pourtour du lac et plusieurs palais datant des XVIIIe et XIXe siècles ajoutent au grand intérêt culturel de ce site.

Description is available under license CC-BY-SA IGO 3.0

المشهد الثقافي فيرتو/نيوزدليرسي

إنه ملتقى لثقافات متنوعة يرقى إلى ثمانية آلاف سنة كما يدل على ذلك تنوع مناظره، المشهد الثقافي فيرتو/ نيوزدليرسي، ولد بفعل سيرورة متطورة ومتناغمة للتفاعل بين الإنسان ومحيطه الطبيعي. وما الهندسة المعمارية للقرى المحيطة بالبحيرة والقصور التي ترقى إلى القرنين الثامن عشر والتاسع عشر إلا لتعطي قيمة ثقافية كبرى لهذا الموقع.

source: UNESCO/CPE
Description is available under license CC-BY-SA IGO 3.0

新锡德尔湖与费尔特湖地区文化景观

新锡德尔湖与费尔特湖地区八千年以来一直是多种文化的汇集地,其风格迥异的景观生动地体现了这一点,也是人类活动和自然环境相互作用的结果。湖区周围奇异的乡村建筑和几座18和19世纪的宫殿为该地区增添了浓厚的文化色彩。

source: UNESCO/CPE
Description is available under license CC-BY-SA IGO 3.0

Культурный ландшафт Фертё – Нойзидлер-Зе

Озерный район Фертё – Нойзидлер-Зе на протяжении 8 тыс. лет был местом соприкосновения различных культур. Это ярко проявляется в разнообразии местного ландшафта, сформировавшегося в результате длительного взаимодействия человека с природой. Культурная значимость этого района возрастает, благодаря замечательной сельской архитектуре деревень, расположенных вокруг озера, и наличию нескольких дворцов XVIII-XIX вв.

source: UNESCO/CPE
Description is available under license CC-BY-SA IGO 3.0

Paisaje cultural de Fertö/Neusiedlersee

Encrucijada distintas culturas durante ocho milenios como lo demuestra su variedad, el paisaje de la región del lago Fertí¶-Neusiedlersee es producto de un proceso evolutivo y simbiótico de interacción del ser humano y su entorno fí­sico. La excepcional arquitectura rural de las aldeas que bordean las riberas del lago y la majestuosidad de varios palacios de los siglos XVIII y XIX, aumentan el interés cultural de este sitio.

source: UNESCO/CPE
Description is available under license CC-BY-SA IGO 3.0

フェルテー湖/ノイジードラー湖の文化的景観
ノイジードラー湖(別名フェルテー湖)は、オーストリア東部とハンガリー北西部との国境にある水の浅い湖。南端部を除き大部分はオーストリアに属する流出河川のない内陸湖でもある。8000年を通じて様々な文化が出会った地域であり、人類の発展や、自然環境との共生を通して多様な景観を形作ってきた。湖畔の村落の郷土色豊かな建築物や18~19世紀の宮殿などが、この地方の文化に豊かな彩りを添えている。

source: NFUAJ

Fertö / Neusiedlermeer-cultuurlandschap

Acht millennia lang was het landschap rond het Fertö-Neusiedlermeer de ontmoetingsplaats van verschillende culturen. Grafisch is dit te zien in het gevarieerde landschap, het resultaat van een evolutionaire symbiose van menselijke activiteit en de fysieke omgeving. De opmerkelijke, landelijke architectuur van de dorpen rond het meer en een aantal 18e en 19e-eeuwse paleizen draagt ​​bij aan het grote culturele belang van het gebied. Het meer ligt tussen de Alpen en de lage grondgebieden van Oostenrijk en Hongarije. In de 19e eeuw werd het meer afgesloten van het aangrenzende zoetwatermoeras en sinds 1912 zorgt een dam bij Hegykö ervoor dat er geen overstromingen kunnen plaatsvinden.

Source: unesco.nl

Referencia: 772rev
Año de inscripción: 2001
Criterios: (v)
Zona central: 68369.0000 Ha
Zona de amortiguación: 6347.0000 Ha
top