Take advantage of the search to browse through the World Heritage Centre information.


i

ii

iii

iv

v

vi

vii

viii

ix

x

Red de reservas del arrecife de barrera de Belice

Belize Barrier Reef Reserve System

The coastal area of Belize is an outstanding natural system consisting of the largest barrier reef in the northern hemisphere, offshore atolls, several hundred sand cays, mangrove forests, coastal lagoons and estuaries. The system’s seven sites illustrate the evolutionary history of reef development and are a significant habitat for threatened species, including marine turtles, manatees and the American marine crocodile.

Description is available under license CC-BY-SA IGO 3.0

Réseau de réserves du récif de la barrière du Belize

La région côtière du Belize est un système naturel exceptionnel qui comprend le plus grand récif-barrière de l’hémisphère Nord, des atolls bordiers, plusieurs centaines de cayes de sable, des forêts de mangroves, des lagons côtiers et des estuaires. Les sept sites du réseau illustrent les étapes de l’évolution des récifs et constituent un habitat important pour des espèces menacées telles que les tortues marines, les lamantins et le crocodile marin d’Amérique.

Description is available under license CC-BY-SA IGO 3.0

نظام محميات الحاجز المرجاني في بليز

تشكّل منطقة بليز الساحلية نظاماً طبيعياً استثنائياً يحتوي على أكبر حاجز مرجاني في النصف الشمالي للكرة الأرضية، وعلى جزر مرجانية متاخمة، ومئات الجزر الرملية المنخفضة، وغابات المنغروف، والبحيرات المرجانية الساحلية ومصابّ الأنهر. تجسّد المواقع السبعة لهذا النظام مراحل التطور الذي شهدته الشُعب كما تؤمّن ملاذاً آمناً لأجناس مهددة بالإنقراض كالسلاحف البحرية، وخراف البحر، والتمساح البحري الأميركي.

source: UNESCO/CPE
Description is available under license CC-BY-SA IGO 3.0

伯利兹堡礁保护区

伯利兹海岸是一处风景绝佳的自然生态系统,由北半球最大的堡礁、近海环礁、几百个沙洲、美洲红树林、沿海泻湖、港湾组成。保护区内的七处景点展示了暗礁进化的历史,是包括海龟、海牛和美洲湾鳄在内的濒危物种的重要栖息地。

source: UNESCO/CPE
Description is available under license CC-BY-SA IGO 3.0

Резерваты Барьерного Рифа Белиза

Прибрежная зона Белиза – это ценнейшая экосистема, включающая самый крупный барьерный риф Северного полушария, а также атоллы, несколько сотен песчаных островков, мангровые заросли, лагуны и речные эстуарии. Семь участков данного объекта наследия иллюстрируют эволюционное развитие рифов. Здесь встречается целый ряд редких видов, к примеру, морские черепахи, ламантин и американский острорылый крокодил.

source: UNESCO/CPE
Description is available under license CC-BY-SA IGO 3.0

Red de reservas del arrecife de barrera de Belice

La región costera de Belice es un sistema natural único en su género, que comprende el mayor arrecife de barrera del hemisferio norte, atolones costeros, centenares de cayos arenosos, bosques de mangles, lagunas litorales y estuarios. Las siete reservas de la red ilustran las diferentes etapas de evolución del arrecife y son un hí¡bitat importante para algunas especies animales en peligro como las tortugas marinas, los manatí­es y el cocodrilo marino de América.

source: UNESCO/CPE
Description is available under license CC-BY-SA IGO 3.0

ベリーズのバリア・リーフ保護区
ベリーズ・バリア・リーフ保護区には、北半球最大の堡礁や、環礁、マングローブ、干潟など、さまざまな海岸地形が見られる。海岸景観も素晴らしく、ウミガメ、マナティーなど絶滅のおそれのある動物の生息地となっている。

source: NFUAJ

Barrièrerif reservaat van Belize

Het kustgebied van Belize is een prachtig natuurgebied dat bestaat uit het grootste Barrièrerif van het noordelijk halfrond, offshore atollen, enkele honderden zandbanken, mangrove bossen, lagunes en estuaria. Tussen het vasteland en het rif is een uitgebreide offshore lagune die toeneemt in breedte en diepte. In het noorden is het water 2 tot 3 meter diep. Ten zuiden van Belize City verdiept de lagune zich en is een kanaal ontstaan met een diepte van 65 meter in de Golf van Honduras. Het gebied illustreert de evolutionaire geschiedenis van het rif en is een belangrijke habitat voor bedreigde diersoorten, zoals zeeschildpadden, zeekoeien en de Amerikaanse zeekrokodil.

Source: unesco.nl

Belize Barrier Reef Reserve System (Belize) © Evergreen
Referencia: 764
Año de inscripción: 1996
Criterios: (vii)(ix)(x)
Zona central: 96300.0000 Ha
top