Take advantage of the search to browse through the World Heritage Centre information.


i

ii

iii

iv

v

vi

vii

viii

ix

x

Parque Arqueológico Nacional de Tierradentro

National Archeological Park of Tierradentro

Several monumental statues of human figures can be seen in the park, which also contains many hypogea dating from the 6th to the 10th century. These huge underground tombs (some burial chambers are up to 12 m wide) are decorated with motifs that reproduce the internal decor of homes of the period. They reveal the social complexity and cultural wealth of a pre-Hispanic society in the northern Andes.

Description is available under license CC-BY-SA IGO 3.0

Parc archéologique national de Tierradentro

Le parc regroupe des statues monumentales de personnages humains et contient de nombreux hypogées construits entre le VIe et le Xe siècle. Ces vastes tombes souterraines (certaines chambres mortuaires atteignent 12 m de large) sont ornées de motifs reproduisant les décorations intérieures des habitations de l'époque. Elles témoignent de la complexité sociale et de la richesse culturelle d'une société préhispanique du nord des Andes.

Description is available under license CC-BY-SA IGO 3.0

منتزه تييرادينترو الوطني الأثري

في هذا المنتزه تماثيل عن شخصيّات بشريّة كما العديد من السراديب المشيّدة بين القرنين السادس والعاشر. تتزيّن هذه المقابر الواسعة القائمة تحت الأرض (ويبلغ عرض بعض غرف الموتى حوالى 21 متراً) بالرسوم التي تعكس الزينة الداخليّة لمنازل تلك الحقبة. وهي خير تجسيد للتعقيد الاجتماعي والثروة الثقافيّة لمجتمع شمال الآنديز السابق للحقبة الإسبانية.

source: UNESCO/CPE
Description is available under license CC-BY-SA IGO 3.0

铁拉登特罗国家考古公园

公园有许多巨大的人体雕塑,包括6至10世纪的大量古代地下墓室。这些巨大地下墓穴(有的墓室宽达12米)都饰有这一时期家庭室内装饰用的图案,体现了安第斯山脉北部早期拉丁美洲社会的复杂性和文化的丰富性。

source: UNESCO/CPE
Description is available under license CC-BY-SA IGO 3.0

Национальный археологический парк Тьеррадентро

На территории парка можно увидеть несколько монументальных человеческих статуй, а также много подземных захоронений «ипогеев», датируемых VI–X вв. Эти огромные подземные гробницы (некоторые погребальные камеры имеют ширину до 12 м) украшены изображениями, воспроизводящими внутреннюю отделку жилых домов того периода. Они указывают на социальную развитость и культурное богатство доиспанского общества в районе Северных Анд.

source: UNESCO/CPE
Description is available under license CC-BY-SA IGO 3.0

Parque Arqueológico Nacional de Tierradentro

Este parque agrupa estatuas monumentales prehispí¡nicas de personajes humanos y contiene numerosos hipogeos que datan de los siglos VI a X. Estas vastas tumbas subterrí¡neas de enormes dimensiones (algunas cí¡maras mortuorias tienen 12 metros de anchura) estí¡n ornamentadas con motivos que reproducen la decoración interior de las viviendas de ese periodo. Los monumentos del parque atestiguan la complejidad social y la riqueza cultural de una sociedad prehispí¡nica de la región andina septentrional.

source: UNESCO/CPE
Description is available under license CC-BY-SA IGO 3.0

ティエラデントロの国立遺跡公園
コロンビア南西部にある国立公園。6~10世紀につくられた人物の彫像や数多くの墓室がある。大きな墓室になると直径12mもあり、当時の住居の内装と同じモチーフで飾られている。アンデス北部のプレ・ヒスパニック社会の複雑性と文化の豊かさを示している。

source: NFUAJ

Nationaal archeologisch park van Tierradentro

In het nationaal archeologisch park van Tierradentro zijn verschillende monumentale standbeelden van menselijke figuren te zien. Het park bevat ook veel hypogea uit de 6e tot de 10e eeuw. Deze enorme ondergrondse graven (sommige grafkamers zijn tot 12 meter breed) zijn versierd met motieven die de interne inrichting van woningen in die periode weergeven. Ze onthullen de sociale complexiteit en culturele rijkdom van een pre-Spaanse maatschappij in de noordelijke Andes, waarvan de economie onder andere bestond uit het maken van hypogea. Daarnaast werd er textiel en aardewerk vervaardigd. Hulpmiddelen als bijlen en schoffels maakte men van harde steen.

Source: unesco.nl

Referencia: 743
Año de inscripción: 1995
Criterios: (iii)
Zona central: 38.8400 Ha
top