Take advantage of the search to browse through the World Heritage Centre information.


i

ii

iii

iv

v

vi

vii

viii

ix

x

Ciudad vieja de Lunenburgo

Old Town Lunenburg

Lunenburg is the best surviving example of a planned British colonial settlement in North America. Established in 1753, it has retained its original layout and overall appearance, based on a rectangular grid pattern drawn up in the home country. The inhabitants have managed to safeguard the city's identity throughout the centuries by preserving the wooden architecture of the houses, some of which date from the 18th century.

Description is available under license CC-BY-SA IGO 3.0

Le Vieux Lunenburg

Le Vieux Lunenburg offre le meilleur exemple encore existant d'un établissement colonial britannique planifié en Amérique du Nord. Fondé en 1753, il conserve intacts sa structure d'origine, obéissant à un plan en damier conçu en métropole, ainsi que son aspect général. La population a su préserver l'identité de la ville au cours des siècles en sauvegardant l'architecture de bois de ses maisons, dont certaines datent du XVIIe siècle.

Description is available under license CC-BY-SA IGO 3.0

مدينة لونينبورغ القديمة

تعطي مدينة لونينبورغ القديمة المثال الأفضل حتى اليوم عن مدينة مستعمرة بريطانية منظمة في أميركا الشمالية. تأسست في العام 1753 وهي لا تزال تحافظ على شكلها العام وهيكليتها الأصلية المطابقة لتخطيط على شكل مربّعات منسّقة تمّ تصميمه في البلد الأصلي. ولقد نجح سكان لونينبورغ القديمة في الحفاظ على هوية المدينة على مرّ العصور من خلال صون الهندسة الخشبية لبيوتها، ومنها ما يرقى إلى القرن السابع عشر.

source: UNESCO/CPE
Description is available under license CC-BY-SA IGO 3.0

卢嫩堡旧城

卢嫩堡是英国在北美规划的殖民地住区典范,建于1753年,有保存完好的原始布局和完整的外观,城市整体结构呈矩形,摹仿了英国本土的城市规划结构。几个世纪以来,当地居民尽量保持城市的特性,为此他们不遗余力地保留那些木结构的房屋,其中有些房屋的历史可追溯到18世纪。

source: UNESCO/CPE
Description is available under license CC-BY-SA IGO 3.0

Исторический город Луненберг

Луненберг – это лучший из дошедших до наших дней примеров британских колониальных поселений в Северной Америке. Основанный в 1753 г., город сохранил свою первоначальную планировку и общий облик, определенный перпендикулярной решеткой улиц, проект которой был разработан в метрополии. Жителям удалось сберечь своеобразие города, сохранив архитектуру деревянных зданий, отдельные из которых были построены еще в XVIII в.

source: UNESCO/CPE
Description is available under license CC-BY-SA IGO 3.0

Ciudad vieja de Lunenburgo

Lunenburgo es el mejor ejemplo existente de un asentamiento colonial brití¡nico planificado en América del Norte. Fundada en 1753, la ciudad conserva incólumes su aspecto general y su trazado primigenio en forma de damero, que fue diseñado en la metrópoli. La población ha sabido preservar la identidad de la ciudad a lo largo de los siglos, conservando la arquitectura de madera de sus viviendas, algunas de las cuales datan del siglo XVIII.

source: UNESCO/CPE
Description is available under license CC-BY-SA IGO 3.0

ルーネンバーグ旧市街
カナダのノバ・スコシア州の大西洋岸に1753年建設された都市。北米におけるイギリス植民都市の代表的な例。イギリス本国とおなじような格子状に設計された町並みや景観がそのまま残っている。木造建築もよく保存され、その多くは19世紀の民家だが、18世紀のものも見られる。

source: NFUAJ

Oude stad van Lunenburg

Lunenburg is het best bewaarde voorbeeld van een Britse koloniale nederzetting in Noord-Amerika. De oude stad werd in 1753 gesticht en heeft haar oorspronkelijke ontwerp en uitstraling behouden. Het ontwerp is gebaseerd op een rechthoekig rasterpatroon opgesteld in het land van herkomst (Groot-Brittannië). Door de zorg voor de houten huizenarchitectuur – waarvan sommige dateren uit de 18e eeuw – zijn de bewoners erin geslaagd om de identiteit van de stad veilig te stellen door de eeuwen heen. De economische basis van de stad is van oudsher de Atlantische visserij.

Source: unesco.nl

Old Town Lunenburg © OUR PLACE The World Heritage Collection
Referencia: 741
Año de inscripción: 1995
Criterios: (iv)(v)
Zona central: 33.8500 Ha
Zona de amortiguación: 32.4400 Ha
top