Take advantage of the search to browse through the World Heritage Centre information.


i

ii

iii

iv

v

vi

vii

viii

ix

x

Ciudad hanseática de Visby

Hanseatic Town of Visby

A former Viking site on the island of Gotland, Visby was the main centre of the Hanseatic League in the Baltic from the 12th to the 14th century. Its 13th-century ramparts and more than 200 warehouses and wealthy merchants' dwellings from the same period make it the best-preserved fortified commercial city in northern Europe.

Description is available under license CC-BY-SA IGO 3.0

Ville hanséatique de Visby

Ancien site viking sur l'île de Gotland, Visby fut, du XIIe au XIVe siècle, le principal centre de la Ligue hanséatique en mer Baltique. Ses remparts du XIIIe siècle, ainsi que plus de 200 entrepôts et maisons de marchands de la même époque, en font la ville fortifiée et commerciale la mieux préservée d'Europe du Nord.

Description is available under license CC-BY-SA IGO 3.0

منطقة فيسبي الهانزية

تشكل هذه المدينة موقعاً قديماً للفايكينغ على جزيرة غوتلاند وقد كانت من القرن الثاني عشر الى القرن الرابع عشر المركز الرئيس للرابطة الهانزِية في بحر البلطيق. اما أسوارها العائدة الى القرن الثالث عشر ومخازنها ومنازل تجارها المرتقية الى هذه المرحلة والتي يفوق عددها المئتين فتجعل منها المدينة المحصّنة التجارية الأشد حفظاً في اوروبا الشمالية.

source: UNESCO/CPE
Description is available under license CC-BY-SA IGO 3.0

汉萨同盟城市维斯比

维斯比原为哥得兰岛上的海盗据点,12世纪至14世纪成为波罗的汉萨同盟城市的中心。维斯比拥有13世纪的堡垒以及同时期的200多座仓库以及大量贸易设施,这些使之成为北欧保存最完好的商业防御城市。

source: UNESCO/CPE
Description is available under license CC-BY-SA IGO 3.0

Ганзейский город Висбю

Бывшее поселение викингов на острове Готланд, Висбю являлся основным центром Ганзейского союза на Балтике в XII-XIV вв. Его укрепления XIII в. и более чем 200 складов и жилых домов богатых торговцев того же периода делают Висбю наиболее сохранившимся укрепленным торговым городом в Северной Европе.

source: UNESCO/CPE
Description is available under license CC-BY-SA IGO 3.0

Ciudad hanseática de Visby

Situada en la isla de Gotland, esta ciudad se edificó en el emplazamiento de un antiguo poblamiento vikingo y llegó a ser, entre los siglos XII y XIV, el centro principal de la Liga Hanseática en el Mar Báltico. Sus murallas del siglo XIII y las más de 200 bodegas y mansiones de mercaderes de esa misma época hacen de Visby la mejor conservada de las ciudades comerciales fortificadas del norte de Europa.

source: UNESCO/CPE
Description is available under license CC-BY-SA IGO 3.0

ハンザ同盟都市ヴィスビュー
バルト海上のゴトランド島にある都市。古くはバイキングの拠点だったが、12~14世紀にはハンザ同盟の重要な役割を果たした。13世紀に建てられた塁壁や同時代以降建てられた200を越える倉庫や交易施設は、北欧の貿易都市のようすをよく伝えている。

source: NFUAJ

Hanzestad Visby

Visby is de voormalige stad van de Vikingen op het eiland Gotland. Het was het belangrijkste centrum van de Hanze in de Baltische staten van de 12e tot de 14e eeuw. Het gebied wordt omsloten door een middeleeuwse stadsmuur gebouwd in de 13e eeuw en ingrijpend gewijzigd in de 14e eeuw. Visby geldt als de best behouden commerciële vestingstad in Noord-Europa. Er zijn meer dan 200 13e-eeuwse pakhuizen en woningen van rijke kooplieden te vinden. Verder zijn er in het middeleeuwse Visby meer kerken dan in enig andere Zweedse stad: 15 binnen en 2 buiten de stadsmuren, bestaand uit parochiekerken, gildekerken, kloosterkerken en een ziekenhuiskerk.

Source: unesco.nl

Hanseatic Town of Visby (Sweden) © Dionhinchcliffe
Referencia: 731
Año de inscripción: 1995
Criterios: (iv)(v)
top