Take advantage of the search to browse through the World Heritage Centre information.


i

ii

iii

iv

v

vi

vii

viii

ix

x

Bahía de Ha Long

Ha Long Bay

Ha Long Bay, in the Gulf of Tonkin, includes some 1,600 islands and islets, forming a spectacular seascape of limestone pillars. Because of their precipitous nature, most of the islands are uninhabited and unaffected by a human presence. The site's outstanding scenic beauty is complemented by its great biological interest.

Description is available under license CC-BY-SA IGO 3.0

Baie d'Ha-Long

La baie d'Ha-Long, dans le golfe du Tonkin, compte environ 1 600 îles et îlots qui créent un paysage marin spectaculaire de piliers de calcaire. En raison du relief vertigineux, la plupart des îles sont inhabitées et non perturbées par l'homme. Les valeurs esthétiques exceptionnelles de ce site sont complétées par son grand intérêt biologique.

Description is available under license CC-BY-SA IGO 3.0

خليج هالونغ

يتضمن خليج هالونغ في خليج تونكين حوالى 1600جزيرة صغيرة تشكل منظراً بحرياً رائعاً من الركائز الكلسية. ونظراً لتضاريسها الشاهقة، تخلو معظم هذه الجزر من السكان وتبقى بمنأى عن عبث يد الإنسان، بينما تكتمل القيمة الجمالية الاستثنائية لهذا الموقع بأهميته البيولوجية الكبيرة.

source: UNESCO/ERI
Description is available under license CC-BY-SA IGO 3.0

下龙湾

下龙湾坐落于东京海湾。它的1600个岛屿和小岛构成了一幅石灰石柱的壮观海景。由于地势陡峭,大部分岛屿无人居住且没有受到人类活动的干扰。此地秀美的自然风光与生态价值相辅相成,交相辉映。

source: UNESCO/ERI
Description is available under license CC-BY-SA IGO 3.0

Бухта Ха-Лонг

Бухта в Тонкинском заливе Ха-Лонг имеет живописнейший приморский ландшафт благодаря разбросанным на мелководье скалистым известняковым островкам (в количестве около 1,6 тысяч). Из-за неприступного рельефа почти все островки необитаемы и не затронуты человеческим влиянием. Исключительная эстетичность этой местности сочетается с ее биологической ценностью.

source: UNESCO/ERI
Description is available under license CC-BY-SA IGO 3.0

Bahía de Ha Long

Situada en el golfo de Tonkín, la bahía de Ha Long cuenta con unas 1.600 islas e islotes que forman un espectacular paisaje marítimo de pilares calcáreos. Debido a su escarpado relieve, la mayoría de esas islas están deshabitadas y su naturaleza no se ha visto nunca alterada por la presencia del hombre. Además de su excepcional valor estético, este sitio presenta un gran interés en el plano biológico.

source: UNESCO/ERI
Description is available under license CC-BY-SA IGO 3.0

ハロン湾
ベトナム北部、「海の桂林」とも称される景勝地。3000余りともいわれる大小さまざまな形の島々が点在。石灰岩が長い年月の間に浸食されて、奇岩となり、今日のような雄大で幻想的な景観をつくり出した。多くの島の周囲は断崖で無人島のため、植物や昆虫、鳥など、貴重な生物が守られている。

source: NFUAJ

Ha Long-baai

De Ha Long-baai ligt in de Golf van Tonkin en omvat zo’n 1.600 eilanden en eilandjes. Samen bieden ze een spectaculair zeeaanzicht van kalksteenpilaren. Vanwege hun steile karakter zijn de meeste van de eilanden onbewoond en ongerept. Doordat de zee herhaaldelijk de kalksteenkarst overspoelt en weer drooglegt, is er in de loop van de tijd een volwaardig landschap ontstaan van conische pieken (Fengcong) en geïsoleerde torens (Fenglin). De baai ligt in een erg toeristisch gebied. Naast deze industrie bestaat de economie uit zeetransport, visserij en eigen handel. Bij alle activiteiten wordt er streng gecontroleerd op de effecten ervan op de (natuurlijke) omgeving.

Source: unesco.nl

Ha Long Bay (Viet Nam) © Lionel Lalaité
Referencia: 672bis
Año de inscripción: 1994
Extensión: 2000
Criterios: (vii)(viii)
Zona central: 43400.0000 Ha
Zona de amortiguación: 111900.0000 Ha
top