Take advantage of the search to browse through the World Heritage Centre information.


i

ii

iii

iv

v

vi

vii

viii

ix

x

Parque nacional de Ujung Kulon

Ujung Kulon National Park

This national park, located in the extreme south-western tip of Java on the Sunda shelf, includes the Ujung Kulon peninsula and several offshore islands and encompasses the natural reserve of Krakatoa. In addition to its natural beauty and geological interest – particularly for the study of inland volcanoes – it contains the largest remaining area of lowland rainforests in the Java plain. Several species of endangered plants and animals can be found there, the Javan rhinoceros being the most seriously under threat.

Description is available under license CC-BY-SA IGO 3.0

Parc national de Ujung Kulon

Le parc national, situé à l'extrémité sud-ouest de Java en bordure du détroit de la Sonde, englobe la péninsule d'Ujung Kulon et plusieurs îles, et il comprend la réserve naturelle du Krakatoa. Outre sa beauté naturelle et son intérêt géologique, notamment pour l'étude du volcanisme insulaire, il contient la plus grande superficie restante de forêts pluviales de plaine de Java. Il abrite plusieurs espèces végétales et animales menacées, dont la plus menacée de toutes, le rhinocéros de Java.

Description is available under license CC-BY-SA IGO 3.0

المنتزه الوطني في أوجونغ كولون

يضمّ المنتزه الوطني الذي يقع على طرف جافا الجنوبي الغربي على ضفاف مضيق "لاصوند" شبه جزيرة "أوجونغ كولون" وجزرًا كثيرة، ويشمل محمية "كراكاتوا" الطبيعية. وإلى جانب جمال طبيعته وأهميته الجيولوجية، لا سيما لدراسة حركة البراكين في الجزر، يشتمل المنتزه على المساحة الأكبر المتبقية من الغابات المطرية في سهل جافا. ويؤوي أجناسًا نباتية وحيوانية كثيرة معرضة للانقراض، وأكثرها تعرضًا على الإطلاق وحيد قرن جافا.

source: UNESCO/CPE
Description is available under license CC-BY-SA IGO 3.0

马戎格库龙国家公园

马戎格库龙国家公园位于巽他大陆架的爪哇岛最西南端,包括马戎格库龙半岛和几个近海岛屿,其中有喀拉喀托(Krakatoa)保护区。这里自然风光秀丽,在地质研究方面具有重要意义,特别是为内陆火山的研究提供了很好的例证。除此之外,这里还保留着爪哇平原上面积最大的低地雨林。在那里生存着几种濒危动植物,其中受到威胁最大的是爪哇犀牛。

source: UNESCO/CPE
Description is available under license CC-BY-SA IGO 3.0

Национальный парк Уджунг-Кулон и вулкан Кракатау

Национальный парк, расположенный на крайней юго-западной оконечности острова Ява в районе Зондского пролива. Он включает полуостров Уджунг-Кулон и несколько прибрежных островов, в т.ч. группу островов Кракатау. Местность выделяется особенной живописностью, представляет большой геологический интерес и дает возможность изучения островных вулканов. Здесь сосредоточены самые значительные массивы низкогорных влажно-тропических лесов из всех, уцелевших в равнинной части Явы. В парке имеют место представители нескольких исчезающих видов растений и животных. В т.ч. это находящийся под угрозой исчезновения яванский носорог.

source: UNESCO/CPE
Description is available under license CC-BY-SA IGO 3.0

Parque nacional de Ujung Kulon

Situado en el extremo sudoccidental de Java, a orillas del estrecho de la Sonda, este parque abarca la península de Ujung Kolon y varias islas, así como la reserva natural de Krakatoa. Además de su belleza natural e interés geológico para el estudio del vulcanismo insular, el parque cuenta con la zona más extensa de bosques lluviosos de tierras bajas que queda en Java. También alberga diversas especies vegetales y animales en peligro de extinción, en particular el rinoceronte de Java.

source: UNESCO/CPE
Description is available under license CC-BY-SA IGO 3.0

ウジュン・クロン国立公園

source: NFUAJ

Nationaal park Ujung Kulon

Dit nationale park in het uiterste zuidwestelijke puntje van Java op de Sunda klip, omvat het Ujung Kulon schiereiland, een aantal eilanden voor de kust en het natuurreservaat van Krakatoa. Naast zijn natuurlijke schoonheid en geologisch belang - in het bijzonder voor de studie van vulkanen - bevat het park het grootste resterende gebied van laaglandregenwouden op de Java vlakte. Er zijn verschillende soorten bedreigde planten en dieren te vinden, waarvan de Javaanse neushoorn het meest ernstig met uitsterven wordt bedreigd. De vegetatie is onderworpen aan een aantal antropogene en natuurlijke veranderingen. De meest opvallende is de vulkaanuitbarsting van de Krakatau in 1883 geweest, waardoor slechts zo'n 50% van het gebied bedekt is met regenwoud.

Source: unesco.nl

Ujung Kulon National Park (Indonesia) © Evergreen
Referencia: 608
Año de inscripción: 1991
Criterios: (vii)(x)
Zona central: 78525.0000 Ha
top