Take advantage of the search to browse through the World Heritage Centre information.


i

ii

iii

iv

v

vi

vii

viii

ix

x

Butrinto

Butrint

Inhabited since prehistoric times, Butrint has been the site of a Greek colony, a Roman city and a bishopric. Following a period of prosperity under Byzantine administration, then a brief occupation by the Venetians, the city was abandoned in the late Middle Ages after marshes formed in the area. The present archaeological site is a repository of ruins representing each period in the city’s development.

Description is available under license CC-BY-SA IGO 3.0

Butrint

Habité depuis les temps préhistoriques, le site de Butrint fut successivement le siège d’une colonie grecque, d’une ville romaine, puis d’un évêché. Après une époque de prospérité sous l’administration de Byzance, puis une brève occupation vénitienne, la ville fut abandonnée par sa population à la fin du Moyen Âge à cause de la présence de marécages voisins. Le site archéologique actuel est un conservatoire des ruines représentatives de chaque période du développement de la ville.

Description is available under license CC-BY-SA IGO 3.0

بوترنت

إن موقع بوترنت الذي عرف استقراراً بشرياً منذ أيام ما قبل التاريخ كان على التوالي مقراً لمستوطنة إغريقية ومن ثم بلدة رومانية ومن بعدها مطرانية. وبعد فترة ازدهار تحت إدارة بيزنطيا تبعه احتلال بندقي قصير الأمد للمنطقة، هجر السكان المدينة في نهاية القرون الوسطى بسبب وجود مستنقعات قريبة. إن الموقع الأثري الحالي هو مجمع آثار تتمثّل فيه كلّ حقبة من حقبات تطوّر المدينة.

source: UNESCO/CPE
Description is available under license CC-BY-SA IGO 3.0

布特林特

布特林特城史前就有人定居,先后为希腊殖民地、古罗马城市和主教辖区所在地。在拜占庭时期,这里曾一度非常繁荣,后被威尼斯人短期占领。中世纪后期,由于该地区变成了沼泽,所以这个城市便被遗弃了。现在的考古遗址其实就是一个废墟,展现了这个城市发展各个时期的风貌。

source: UNESCO/CPE
Description is available under license CC-BY-SA IGO 3.0

Древний город Бутринт

Бутринт был местом древнегреческой колонии, древнеримским городом и центром епископства. Вслед за периодом процветания времен Византийской империи и краткой венецианской оккупации, в позднем средневековье город был заброшен, а территория заболочена. В настоящее время это - памятник археологии, где можно увидеть руины, отражающие каждый исторический период развития города. 

source: UNESCO/CPE
Description is available under license CC-BY-SA IGO 3.0

Butrinto

Habitado desde tiempos prehistóricos, el sitio de Butrinto fue sucesivamente colonia griega, ciudad romana y sede de un obispado. Tras un período de prosperidad bajo la dominación de Bizancio y una breve ocupación de Venecia, la ciudad fue abandonada a fines de la Edad Media debido a la formación de tierras pantanosas en sus alrededores. Hoy en día, es un sitio arqueológico donde se pueden contemplar ruinas representativas de de cada una de las etapas de su historia.

source: UNESCO/CPE
Description is available under license CC-BY-SA IGO 3.0

ブトリント
アルバニア南部、サランダ県。現在の考古遺跡は、古代ギリシア・ローマ植民都市時代、初期キリスト教、ビザンチン支配下などのそれぞれの時代の様相を物語る宝庫である。中世紀末に湿地化したため、ブトリントの住民はこの地を去った。1997年初めの市民暴動によって遺構の略奪が行われ、遺跡の保護と管理が困難となったため、1997年危機遺産リストに登録された。今回ヴァロナ~ニコポリス間のローマ道、城壁地帯、ローマ時代の郊外、旧石器時代遺跡など8件が拡大登録された。

source: NFUAJ

Butrint

Butrint maakt deel uit van het oude Albanese cultuurlandschap en werd bewoond sinds de prehistorie. Het was respectievelijk een Griekse kolonie, Romeinse stad en een bisdom. Butrint vormde een belangrijke stopplaats op handelsroutes. Onder Byzantijns gezag kende de stad een tijd van voorspoed. Later volgde een korte bezetting door de Venetianen en uiteindelijk verlieten de inwoners de stad in de Late Middeleeuwen, nadat er moerassen ontstonden in het gebied. De huidige archeologische plek is een verzameling van ruines die de verschillende periodes weerspiegelen. Zo vind je er een amfitheater, maar ook restanten van een viaduct en verschillende basilieken.

Source: unesco.nl

Butrint (Albania) © UNESCO
Referencia: 570ter
Año de inscripción: 1992
Extensión: 1999
Criterios: (iii)
Zona central: Ha
Zona de amortiguación: 8591.0000 Ha
top