Take advantage of the search to browse through the World Heritage Centre information.


i

ii

iii

iv

v

vi

vii

viii

ix

x

Centro histórico de Vilna

Vilnius Historic Centre

Political centre of the Grand Duchy of Lithuania from the 13th to the end of the 18th century, Vilnius has had a profound influence on the cultural and architectural development of much of eastern Europe. Despite invasions and partial destruction, it has preserved an impressive complex of Gothic, Renaissance, Baroque and classical buildings as well as its medieval layout and natural setting.

Description is available under license CC-BY-SA IGO 3.0

Centre historique de Vilnius

Centre politique du grand-duché de Lituanie du XIIIe siècle jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, Vilnius a exercé une profonde influence sur le développement culturel et architectural d'une grande partie de l'Europe orientale. Malgré invasions et destructions, elle a conservé un ensemble imposant de bâtiments historiques de styles gothique, Renaissance, baroque et classique, ainsi que sa structure urbaine avec ses espaces historiques et son environnement de verdure.

Description is available under license CC-BY-SA IGO 3.0

الوسط التاريخي في فيلنيوس

كانت فيلنيوس المركز السياسي لدوقيّة ليتوانيا الكبرى من القرن الثالث عشر حتى نهاية القرن الثامن عشر. فقد أثّرت تأثيرًا كبيرًا على التطوّر الثقافي والهندسي لجزءٍ كبيرٍ من أوروبا الشرقيّة. كما حافظت، بالرغم من كل ما تعرّضت له من اجتياحات وتدمير، على مجموعةٍ كبيرةٍ من المباني التاريخية التي تتميّز بأسلوبها القوطي والباروكي والتقليدي والأسلوب الذي يعود إلى عصر النهضة، بالإضافة إلى البنية الحضرية بمساحاتها التاريخيّة وبيئتها الخضراء.

source: UNESCO/ERI
Description is available under license CC-BY-SA IGO 3.0

维尔纽斯历史中心

维尔纽斯是从13世纪到18世纪末期立陶宛大公国的政治中心,在文化和建筑发展上对许多东欧国家有着深远的影响。尽管遭到入侵和部分的破坏,它仍然给人留下深刻的印象,保留了哥特式、 文艺复兴时期、巴洛克式和古典的建筑及其中世纪的布局和自然景致。

source: UNESCO/ERI
Description is available under license CC-BY-SA IGO 3.0

Исторический центр Вильнюса

Будучи политическим центром Великого княжества Литовского в период с XIV до конца ХVIII вв., Вильнюс оказывал глубокое влияние на развитие культуры и архитектуры во многих странах Восточной Европы. Несмотря на вражеские вторжения и частичные разрушения, здесь уцелел впечатляющий комплекс зданий, построенных в стиле готики, Возрождения, барокко и классицизма. Сохранилась средневековая планировка, а также природная среда.

source: UNESCO/ERI
Description is available under license CC-BY-SA IGO 3.0

Centro histórico de Vilna

Capital del Gran Ducado de Lituania desde el siglo XIII hasta finales del XVIII, Vilna tuvo una gran influencia en el desarrollo cultural y arquitectónico de una gran parte de Europa Oriental. Pese a las invasiones y destrucciones de que fue víctima, la ciudad ha conservado un impresionante conjunto de edificios góticos, renacentistas, barrocos y neoclásicos, así como su trazado medieval y el paisaje natural circundante.

source: UNESCO/ERI
Description is available under license CC-BY-SA IGO 3.0

ヴィルニュスの歴史地区
ビリニュスは13~18世紀後半までリトアニア大公国の首都として栄えた。侵略や破壊の歴史にもかかわらず、旧市街には様々な様式の歴史的建造物が残っている。1420年建造のケジミナス城や1579年創立のビリニュス大学のほか、ゴシック様式の聖ニコライ教会、バロック様式の聖ペテロ・パウロ教会などがある。

source: NFUAJ

Historisch centrum van Vilnius

Van de 13e tot het einde van de 18e eeuw was de historische stad Vilnius het politieke centrum van het Groothertogdom Litouwen. De stad had een grote invloed op de culturele en architectonische ontwikkeling van een groot deel van Oost-Europa. Ondanks invasies en gedeeltelijke vernietiging is een indrukwekkend complex van gotische, renaissance, barok en klassieke gebouwen bewaard gebleven. Hetzelfde geldt voor haar middeleeuwse uitstraling en natuurlijke omgeving. De snel groeiende stad werd in 1471 getroffen door een rampzalige brand. Hierdoor werden de eerste religieuze instellingen – de kathedraal, de parochiekerk van Sint Johannes en de Franciscaanse en cisterciënzer kloosters – vernietigd.

Source: unesco.nl

Vilnius Historic Centre (Lithuania) © UNESCO
Referencia: 541bis
Año de inscripción: 1994
Criterios: (ii)(iv)
Zona central: 352.0900 Ha
Zona de amortiguación: 1912.2400 Ha
top