Take advantage of the search to browse through the World Heritage Centre information.


i

ii

iii

iv

v

vi

vii

viii

ix

x

Anjar

Anjar

The city of Anjar was founded by Caliph Walid I at the beginning of the 8th century. The ruins reveal a very regular layout, reminiscent of the palace-cities of ancient times, and are a unique testimony to city planning under the Umayyads.

Description is available under license CC-BY-SA IGO 3.0

Anjar

Les ruines d'Anjar, ville fondée par le calife Walid Ier au début du VIIIe siècle, révèlent une organisation très rigoureuse de l'espace semblable à celle des villes-palais de l'Antiquité. Elles constituent un témoignage unique sur l'urbanisme des Omeyyades.

Description is available under license CC-BY-SA IGO 3.0

عنجر

 تعكس آثار عنجر، هذه المدينة التي بناها الخليفة وليد الأول في أوائل القرن الثامن، تنظيمًا دقيقًا للمكان الذي يشبه المدن القصور القديمة. كما أنّها تُعتبَر الشاهد الوحيد على مدنية الأمويين.  

source: UNESCO/CPE
Description is available under license CC-BY-SA IGO 3.0

安杰尔

安杰尔是由卡利夫·瓦利德一世于8世纪初设计建立的城市。其废墟表明,其整体布局井井有条,使人联想起古代的宫殿,如今,安贾尔成为倭马亚城市规划设计的唯一见证。

source: UNESCO/CPE
Description is available under license CC-BY-SA IGO 3.0

Древний город Анджар

Город Анджар был основан халифом Валидом I в начале VIII в. Его руины свидетельствуют о регулярной планировке и напоминают о городах-дворцах древних времен. Это уникальный образец градостроительства при правлении династии Омейядов.

source: UNESCO/CPE
Description is available under license CC-BY-SA IGO 3.0

Anjar

Las ruinas de Anjar, ciudad fundada por el califa Walid I a principios del siglo VIII, muestran una ordenación rigurosa del espacio que se asemeja a la de las ciudades-palacio de la Antigüedad. Los vestigios de Anjar constituyen un testimonio único del urbanismo de los Omeyas.

source: UNESCO/CPE
Description is available under license CC-BY-SA IGO 3.0

アンジャル

source: NFUAJ

Anjar

De stad Anjar werd aan het begin van de 8e eeuw gesticht door kalief Al-Walid I. De ruïnes tonen een zeer regelmatig ontwerp, dat doet denken aan de paleissteden uit de oudheid. Het zijn unieke getuigen van stadsplanning onder de Omajjaden. Anjar is een voorbeeld van een binnenlands commercieel centrum, op het kruispunt van twee belangrijke routes: de ene loopt van Beiroet naar Damascus en de andere steekt de Bekaa over en loopt van Homs naar Tiberiade. De oude stad werd pas aan het eind van de jaren '40 van de 20ste eeuw ontdekt door archeologen. De opgravingen toonden een versterkte stad, omringd door muren en geflankeerd door veertig torens.

Source: unesco.nl

Referencia: 293
Año de inscripción: 1984
Criterios: (iii)(iv)
Zona central: Ha
top