Take advantage of the search to browse through the World Heritage Centre information.


i

ii

iii

iv

v

vi

vii

viii

ix

x

Catedral de Colonia

Cologne Cathedral

Begun in 1248, the construction of this Gothic masterpiece took place in several stages and was not completed until 1880. Over seven centuries, successive builders were inspired by the same faith and a spirit of absolute fidelity to the original plans. Apart from its exceptional intrinsic value and the artistic masterpieces it contains, Cologne Cathedral testifies to the enduring strength of European Christianity.

Description is available under license CC-BY-SA IGO 3.0

Cathédrale de Cologne

Commencée en 1248, la construction de ce chef-d'œuvre de l'art gothique se fit par étapes et s'acheva en 1880. Au cours de ces sept siècles, ses bâtisseurs successifs furent animés de la même foi et d'un esprit de fidélité absolue aux plans d'origine. Outre son exceptionnelle valeur intrinsèque et les chefs-d'œuvre qu'elle recèle, la cathédrale de Cologne témoigne de la force et de la persistance de la foi chrétienne en Europe.

Description is available under license CC-BY-SA IGO 3.0

كاثدرائية كولونيا

بدأ بناء الكاتدرائية وهي تحفة من الفن القوطي في العام 1248. جرى العمل بها على مراحل إلى أن انتهت كلياً في العام 1880. خلال القرون السبعة، تحلّى البناة المتوالون بالإيمان نفسه وبروح الوفاء المطلق للمخططات الأصلية. وبالإضافة إلى قيمتها بحدّ ذاتها والى التحف الفنية التي تحتويها، فإن كاثدرائية كولونيا شهادة عن قوة وتواصل الإيمان المسيحي في أوروبا.

source: UNESCO/CPE
Description is available under license CC-BY-SA IGO 3.0

科隆大教堂

哥特式科隆大教堂始建于1248年,历经几个阶段的修建,直到1880才建成。在修建科隆大教堂的七个世纪中,一代代建筑师们秉承着相同的信念,做到了绝对忠实于最初的设计方案。除了其自身的重要价值和教堂内的艺术珍品以外,科隆大教堂还表现了欧洲基督教经久不衰的力量。

source: UNESCO/CPE
Description is available under license CC-BY-SA IGO 3.0

Кафедральный собор в городе Кëльн

Начатое в 1248 г. строительство этого шедевра готики проходило в несколько стадий, и было завершено только в 1880 г. Более семи столетий сменяющие друг друга строители вдохновлялись все той же верой и духом абсолютной преданности первоначальным замыслам. Кроме исключительной ценности самого здания и художественных шедевров, которые в нем находятся, Кëльнский собор важен как символ сохранения силы христианства в Европе.

source: UNESCO/CPE
Description is available under license CC-BY-SA IGO 3.0

Catedral de Colonia

Iniciada en 1248, la construcción de esta obra de arte gótico fue realizada por etapas y culminó en 1880. A lo largo de esos siete siglos, sus sucesivos constructores fueron animados por una misma fe y un espíritu de total fidelidad a los planos arquitectónicos primigenios. Además del excepcional valor de su arquitectura y de las obras de arte que contiene, esta catedral constituye un testimonio de la gran fuerza y la perdurabilidad de la fe cristiana en Europa.

source: UNESCO/CPE
Description is available under license CC-BY-SA IGO 3.0

ケルン大聖堂
1248年に始まり、数段階を経て1880年に竣工したゴシック様式の傑作。その建設者たちは、数百年にわたって当初のプランをかたくなに守り続けてきた。第二次世界大戦によって破壊されたが、完全に復旧された。

source: NFUAJ

Dom van Keulen

De bouw van dit gotische meesterwerk begon in 1248 en werd uitgevoerd in verschillende fasen tot het klaar was in 1880. Meer dan zeven eeuwen lang werden de opeenvolgende bouwers geïnspireerd door hetzelfde geloof en een geest van absolute trouw aan de oorspronkelijke plannen. De westelijke gevel is de grootste kerkgevel ter wereld met een oppervlak van 7000 vierkante meter, geflankeerd door 2 torens van elk 156 meter. Afgezien van de uitzonderlijke intrinsieke waarde en de artistieke meesterwerken die het bevat, getuigt de Dom van Keulen van de blijvende kracht van het Europese christendom.

Source: unesco.nl

Referencia: 292bis
Año de inscripción: 1996
Criterios: (i)(ii)(iv)
Zona central: Ha
Zona de amortiguación: 258.0000 Ha
top