Take advantage of the search to browse through the World Heritage Centre information.


i

ii

iii

iv

v

vi

vii

viii

ix

x

Parque Nacional de Tai

Taï National Park

This park is one of the last major remnants of the primary tropical forest of West Africa. Its rich natural flora, and threatened mammal species such as the pygmy hippopotamus and 11 species of monkeys, are of great scientific interest.

Description is available under license CC-BY-SA IGO 3.0

Parc national de Taï

Ce parc constitue l'un des derniers vestiges importants de la forêt tropicale primaire en Afrique de l'Ouest. Sa riche flore naturelle et ses espèces de mammifères menacées, comme l'hippopotame pygmée et onze espèces de singes, présentent un grand intérêt scientifique.

Description is available under license CC-BY-SA IGO 3.0

منتزه تاي الوطني

يُشكّل هذا المنتزه أحد آخر مخلّفات الغابة الإستوائيّة الأوليّة المهمّة في إفريقيا الغربيّة. ولأصنافه النباتيّة الغنيّة والثديية المهددة مثل فرس النهر القزمة وأحد عشر صنفاً من القردة أهميّةً علميّةً كبيرةً.

source: UNESCO/CPE
Description is available under license CC-BY-SA IGO 3.0

塔伊国家公园

这个公园是西非剩下的最后的原始热带森林之一,有丰富的自然植物和濒于灭绝的哺乳动物种类,例如矮种河马和11种猴子,都具有很高的科学研究价值。

source: UNESCO/CPE
Description is available under license CC-BY-SA IGO 3.0

Национальный парк Таи

Здесь сохранились наиболее крупные в Западной Африке массивы первичных влажно-тропических лесов. Большой научный интерес представляют богатая флора этого парка, исчезающие животные, например, карликовый бегемот, а также самые разнообразные приматы.

source: UNESCO/CPE
Description is available under license CC-BY-SA IGO 3.0

Parque Nacional de Tai

Este parque es uno de los últimos vestigios importantes del bosque tropical primario del África Occidental. Su rica flora natural y sus especies de mamíferos en peligro de extinción –como el hipopótamo pigmeo y once variedades de monos– le confieren un gran interés científico.

source: UNESCO/CPE
Description is available under license CC-BY-SA IGO 3.0

タイ国立公園

source: NFUAJ

Nationaal park Taï

Nationaal park Taï ligt in het zuidwesten van Ivoorkust, ongeveer 100 kilometer van de kust tussen de Cavally rivier (die markeert de westelijke grens met Liberia) en de Sassandra rivier in het oosten. Het bestaat uit een oude hellende schiervlakte van graniet, die wordt onderbroken door een aantal vulkanisch gevormde inselbergen. Het park is een van de laatst overgebleven delen van de uitgestrekte oerbossen van West-Afrika, die zich vroeger uitstrekten over het huidige Ghana, Ivoorkust, Liberia en Sierra Leone. Het gebied is van wetenschappelijk belang vanwege de rijke natuurlijke flora en de aanwezige bedreigde zoogdiersoorten - zoals het dwergnijlpaard en elf soorten apen.

Source: unesco.nl

Referencia: 195bis
Año de inscripción: 1982
Criterios: (vii)(x)
Zona central: 508186.0000 Ha
top