Take advantage of the search to browse through the World Heritage Centre information.


i

ii

iii

iv

v

vi

vii

viii

ix

x

Valle bajo del Omo

Lower Valley of the Omo

A prehistoric site near Lake Turkana, the lower valley of the Omo is renowned the world over. The discovery of many fossils there, especially Homo gracilis, has been of fundamental importance in the study of human evolution.

Description is available under license CC-BY-SA IGO 3.0

Basse vallée de l'Omo

Près du lac Turkana, la basse vallée de l'Omo est un site préhistorique de renommée mondiale, où ont été découverts de nombreux fossiles, notamment l'Homo gracilis, d'une importance essentielle pour l'étude de l'évolution humaine.

Description is available under license CC-BY-SA IGO 3.0

وادي أومو المنخفض

على مقربةٍ من بحيرة توركانا، يشكل وادي أومو الخفيض موقعاً عالمي السمعة حيث تمّ اكتشاف العديد من البقايا الأحفوريّة خصوصاً وهي الأهمّ لدراسة تطوّر النوع البشري.

source: UNESCO/CPE
Description is available under license CC-BY-SA IGO 3.0

奥莫低谷

奥莫低谷位于图阿卡那湖(Lake Turkana)附近,是世界上著名的史前文化遗址。在这里发现的许多化石,特别是人类股薄肌(Homo gracilis),对人类进化研究具有重要意义。

source: UNESCO/CPE
Description is available under license CC-BY-SA IGO 3.0

Долина нижнего течения реки Омо

Доисторический объект у озера Туркана в долине нижнего течения реки Омо известен во всем мире. Обнаружение здесь множества останков, особенно Homo gracilis, имело основополагающее значение для изучения эволюции человека.

source: UNESCO/CPE
Description is available under license CC-BY-SA IGO 3.0

Valle bajo del Omo

Situado cerca del lago Turcana, el valle bajo del Omo es un sitio prehistórico de fama mundial. En este sitio se han encontrado numerosos fósiles –en particular, los restos del homo gracilis– que revisten una importancia esencial para el estudio de la evolución del ser humano.

source: UNESCO/CPE
Description is available under license CC-BY-SA IGO 3.0

オモ川下流域

source: NFUAJ

Lagere Omo vallei

De lagere Omo vallei ligt vlakbij het Turkanameer in het zuidwesten van Ethiopië en strekt zich uit over een oppervlakte van 165 vierkante kilometer. De eeuwenoude sedimentaire afzettingen in de vallei zijn wereldwijd bekend vanwege de vele ontdekkingen van menselijke fossielen. Deze zijn belangrijk voor de studie naar menselijke evolutie, vooral de ontdekking van de fossielen van de Homo gracilis. Het gebied geeft ook inzicht in de oudst bekende technische activiteiten door prehistorische wezens, dankzij oude stenen werktuigen die gevonden zijn in een kampement. Daarnaast tonen vondsten in de vallei uitzonderlijke ontwikkelingen op het gebied van culturele activiteiten in de prehistorische tijd.

Source: unesco.nl

Referencia: 17
Año de inscripción: 1980
Criterios: (iii)(iv)
top