Take advantage of the search to browse through the World Heritage Centre information.


i

ii

iii

iv

v

vi

vii

viii

ix

x

Catedral de Spira

Speyer Cathedral

Speyer Cathedral, a basilica with four towers and two domes, was founded by Conrad II in 1030 and remodelled at the end of the 11th century. It is one of the most important Romanesque monuments from the time of the Holy Roman Empire. The cathedral was the burial place of the German emperors for almost 300 years.

Description is available under license CC-BY-SA IGO 3.0

Cathédrale de Spire

Fondée par Conrad II en 1030 et transformée à la fin du XIe siècle, la cathédrale de Spire, basilique à quatre tours et deux dômes, est l'un des monuments majeurs de l'art du Saint Empire romain. La cathédrale a été, pendant près de 300 ans, le lieu de sépulture des empereurs allemands.

Description is available under license CC-BY-SA IGO 3.0

كاثدرائية شباير

كاثدرائية شباير تأسّست كاتدرائية شباير على يد كونراد الثاني في العام 1030 وطرأ عليها تحويل هام في نهاية القرن الحادي عشر. إنها بازيليك بابراج أربعة وقبّتين وهي من أهم النصب التي تعود الى فن الامبراطورية الرومانية المقدسة. وقد كانت الكاثدرائية خلال 300 سنة تقريباً مدفن أباطرة ألمانيا.

source: UNESCO/CPE
Description is available under license CC-BY-SA IGO 3.0

施佩耶尔大教堂

施佩耶尔大教堂最初是由康拉德二世(Conrad II)于1030年组织修建的,后于11世纪末进行了一次重修。大教堂的主要部分包括长方形教堂、四个角塔和两个拱形顶。这是神圣罗马帝国时代最著名的罗马式建筑之一。在近300年的历史中,德国皇帝都安葬在这里。

source: UNESCO/CPE
Description is available under license CC-BY-SA IGO 3.0

Кафедральный собор в городе Шпайер

Кафедральный собор в Шпайере - базилика с четырьмя башнями и двумя куполами - была заложена Конрадом II в 1030 г. и реконструирована в конце XI в. Это один из наиболее значительных памятников в романском стиле периода Священной Римской империи. Собор был местом погребения германских императоров в течение почти 300 лет.

source: UNESCO/CPE
Description is available under license CC-BY-SA IGO 3.0

Catedral de Spira

Fundada por Conrado II en 1030 y remodelada a fines del siglo XI, la Catedral de Spira es una basílica de cuatro torres y dos cúpulas. Es uno de los monumentos románicos más importantes del Sacro Imperio Romano Germánico. Durante tres siglos años fue el lugar de sepultura de los emperadores alemanes.

source: UNESCO/CPE
Description is available under license CC-BY-SA IGO 3.0

シュパイヤー大聖堂

source: NFUAJ

Dom van Speyer

Conrad II legde in 1030 de basis van de dom van Speyer, een basiliek met vier torens en twee koepels, die verbouwd werd aan het einde van de 11e eeuw. Het is een van de belangrijkste Romaanse monumenten uit de tijd van het Heilige Roomse rijk. De kathedraal was de begraafplaats van de Duitse keizers gedurende bijna 300 jaar. De dom van Speyer is het eerste bekende bouwwerk met een galerij die het hele gebouw omringt. Het ontwerp van de basiliek had veel invloed op de verdere ontwikkeling van de Romaanse bouwkunst tijdens de 11e en 12e eeuw.

Source: unesco.nl

Referencia: 168
Año de inscripción: 1981
Criterios: (ii)
Zona central: 0.5580 Ha
top