Take advantage of the search to browse through the World Heritage Centre information.


i

ii

iii

iv

v

vi

vii

viii

ix

x

Sacri Monti del Piamonte y Lombardía

Sacri Monti of Piedmont and Lombardy

The nine Sacri Monti (Sacred Mountains) of northern Italy are groups of chapels and other architectural features created in the late 16th and 17th centuries and dedicated to different aspects of the Christian faith. In addition to their symbolic spiritual meaning, they are of great beauty by virtue of the skill with which they have been integrated into the surrounding natural landscape of hills, forests and lakes. They also house much important artistic material in the form of wall paintings and statuary.

Description is available under license CC-BY-SA IGO 3.0

Sacri Monti du Piémont et de Lombardie

he nine Sacri Monti (Sacred Mountains) of northern Italy are groups of chapels and other architectural features created in the late 16th and 17th centuries and dedicated to different aspects of the Christian faith. In addition to their symbolic spiritual meaning, they are of great beauty by virtue of the skill with which they have been integrated into the surrounding natural landscape of hills, forests and lakes. They also house much important artistic material in the form of wall paintings and statuary.

Description is available under license CC-BY-SA IGO 3.0

ساكري مونتي في البييمون ولومبارديا

الهضاب المقدسة التسع  في إيطاليا الشمالية هي مجموعات من الكنائس وعناصر هندسية معمارية أخرى نشأت في نهاية القرنين السادس عشر والسابع عشر وهي مكرّسة لجوانب متعددة من الإيمان المسيحي. وتتميز أيضًا بجمال باهر بفعل الاندماج المرن للعناصر الهندسية في المناظر الطبيعية المجاورة – تلال، وغابات وبحيرات. وهي تحتوي على عدد كبير من التحف الفنية الهامة بشكل رسوم جدارية وتماثيل.

source: UNESCO/CPE
Description is available under license CC-BY-SA IGO 3.0

皮埃蒙特及伦巴第圣山

位于意大利北部的这9座“圣山”,是一组修建于16世纪晚期至17世纪的小教堂建筑群,以及与之配套的其他宗教建筑物。它们是专门为人们以不同方式向基督教表示虔诚而建造的。除了具有精神方面的象征意义之外,它们那与周围自然环境(山峦、森林、湖泊)高度和谐、融洽及统一的精湛建筑技艺也给人以高度美的享受。这里也有许多壁画和雕像等重要艺术作品。

source: UNESCO/CPE
Description is available under license CC-BY-SA IGO 3.0

Ансамбли Сакри-Монти (Святые горы) в Пьемонте и Ломбардии

Девять ансамблей Сакри-Монти в северной Италии – это группы часовен и других архитектурных объектов, созданных в конце ХVI-ХVII вв. и посвященных различным аспектам христианской веры. В дополнение к своему символическому духовному значению, эти ансамбли, благодаря умелому включению в окружающий холмистый озерно-лесной ландшафт, очень живописны. Они также содержат много ценных художественных произведений в виде стенных росписей и статуй.

source: UNESCO/CPE
Description is available under license CC-BY-SA IGO 3.0

Sacri Monti del Piamonte y Lombardía

Formado por nueve Sacri Monti (montes sacros) de Italia del Norte, este sitio posee conjuntos de capillas y otras edificaciones de los siglos XVI y XVII dedicadas a la celebración de distintos aspectos del cristianismo. Además de su significado espiritual y simbólico, el sitio es de una gran belleza por la maestría con que se han integrado los elementos arquitectónicos en el paisaje natural circundante formado por colinas, bosques y lagos. El sitio cuenta también con una multitud de obras de arte importantes, en particular pinturas murales y estatuas.

source: UNESCO/CPE
Description is available under license CC-BY-SA IGO 3.0

ピエモンテとロンバルディアのサクリ・モンティ 
イタリア北部のピエモンテ州に7ヵ所、ロンバルディア州に2ヵ所、計9ヵ所に散在するサクリ・モンティ(聖なる山)には、16世紀後半から17世紀の建築的特色が残された教会群があり、キリスト教信仰のさまざまな様相が表現されている。象徴的・精神的意義に加え、周囲の丘、森林、湖などの自然景観と見事に調和した美しさと、それを可能にした技法が高く評価されている。15~16世紀頃から、サクリ・モンティは、聖地エルサレムの代わりに祈りの場とされるようになった。

source: NFUAJ

Sacri Monti van Piemonte en Lombardije

Het fenomeen van de 'Sacri Monti' (heilige bergen) ontstond begin 15e en 16e eeuw toen men bedevaartsplekken in Europa wilde creëren als alternatief voor de heilige plaatsen in Jeruzalem en Palestina, waarvan de toegang steeds moeilijker werd voor pelgrims door de uitbreiding van de islamitische cultuur. De negen Sacri Monti in Noord-Italië bestaan uit groepen kapellen en architecturale elementen uit de late 16e en 17e eeuw, gewijd aan verschillende aspecten van het christelijke geloof. Ze hebben een symbolische spirituele betekenis en zijn van grote schoonheid door de manier waarop ze zich mengen met het omringende natuurlandschap. Ze herbergen belangrijk artistiek materiaal, zoals fresco’s en beeldhouwwerken.

Source: unesco.nl

Sacri Monti of Piedmont and Lombardy (Italy) © UNESCO
Referencia: 1068rev
Año de inscripción: 2003
Criterios: (ii)(iv)
Zona central: 90.5000 Ha
Zona de amortiguación: 721.9000 Ha
top