Take advantage of the search to browse through the World Heritage Centre information.


i

ii

iii

iv

v

vi

vii

viii

ix

x

Valle del curso medio del Alto Rin

Upper Middle Rhine Valley

The 65km-stretch of the Middle Rhine Valley, with its castles, historic towns and vineyards, graphically illustrates the long history of human involvement with a dramatic and varied natural landscape. It is intimately associated with history and legend and for centuries has exercised a powerful influence on writers, artists and composers.

Description is available under license CC-BY-SA IGO 3.0

Vallée du Haut-Rhin moyen

Les 65 km de la vallée du Rhin moyen, avec ses châteaux, ses villes historiques et ses vignobles, illustrent de manière vivante la pérennité de l'implication humaine dans un paysage naturel spectaculaire et bigarré. Ce paysage est intimement lié à l'histoire et à la légende et exerce, depuis des siècles, une puissante influence sur les écrivains, les peintres et les compositeurs.

Description is available under license CC-BY-SA IGO 3.0

وادي الراين الأعلى الأوسط

تظهر الكيلومترات الخمسة والستون في وادي الراين الأوسط، بقصوره ومدنه التاريخية وكرومه، ديمومة التدخّل البشري في طبيعة رائعة الجمال ومتعددة الألوان المتجانسة. إن هذا المكان على علاقة وثيقة بالتاريخ والاساطير وهو يمارس منذ عصور طويلة تأثيراً كبيراً على المؤلفين والرسّامين والمؤلفين الموسيقيين.

source: UNESCO/CPE
Description is available under license CC-BY-SA IGO 3.0

莱茵河中上游河谷

延绵65公里的莱茵河中游河谷,与河畔的古堡、历史小城、葡萄园一起生动地描述了一段人类与变迁的自然环境相互影响的漫长历史。几个世纪来,这里发生的众多历史事件、演绎的许多传奇,对作家、艺术家和作曲家产生了很大影响。

source: UNESCO/CPE
Description is available under license CC-BY-SA IGO 3.0

Долина Среднего Рейна

65-километровый участок долины Среднего Рейна с замками, историческими городами и виноградниками наглядно иллюстрирует длительную историю взаимодействия человека с этим живописным и мозаичным природным ландшафтом. Долина Рейна, тесно связанная с историей и легендами, на протяжении веков оказывала сильное влияние на писателей, художников, композиторов.

source: UNESCO/CPE
Description is available under license CC-BY-SA IGO 3.0

Valle del curso medio del Alto Rin

Este paisaje cultural de castillos, ciudades históricas y viñedos, que se extiende a lo largo de 65 kilómetros del curso del Rin, es una viva ilustración de la presencia y el protagonismo del ser humano en un paisaje natural espectacular de rica diversidad. La historia y la leyenda están íntimamente vinculadas a este valle, que desde muchos siglos atrás viene siendo una poderosa fuente de inspiración para escritores, artistas y compositores.

source: UNESCO/CPE
Description is available under license CC-BY-SA IGO 3.0

ライン渓谷中流上部
長さ65kmにまたがるライン渓谷中部には、数々の城や歴史的都市があり、ブドウ畑が広がっている。その様子は、人間が長い歴史の中で自然的景観と深く多彩に関わってきたことを生き生きと描き出している。またヨーロッパ大陸における最も重要な交易路の一つとして,2000年の間地中海沿岸と北欧との文化交流に寄与してきた。ライン渓谷上流中部は歴史や伝説と深く関わり、数世紀にわたって作家や美術家・音楽家に大きな影響を及ぼしてきた。

source: NFUAJ

Boven Midden-Rijndal

Het Midden-Rijndal strekt zich uit over 65 kilometer. Met zijn kastelen, historische steden en wijngaarden illustreert het dal de lange geschiedenis van menselijke betrokkenheid bij een indrukwekkend en gevarieerd natuurlandschap. Het landschap is mede gevormd door meer dan 2.000 jaar terrasvorming op de steile hellingen. Het dal is een van de belangrijkste transportroutes in Europa en verbindt het noorden met de mediterrane landen. Het Boven Midden-Rijndal is nauw verbonden met geschiedenis en legende, en heeft eeuwenlang veel invloed uitgeoefend op schrijvers, kunstenaars en componisten. Het dal toont ook de voortgaande traditionele manier van leven en communicatie in een smalle riviervallei.

Source: unesco.nl

Upper Middle Rhine Valley (Germany) © OUR PLACE The World Heritage Collection
Referencia: 1066
Año de inscripción: 2002
Criterios: (ii)(iv)(v)
Zona central: 27250.0000 Ha
Zona de amortiguación: 34680.0000 Ha
top