Take advantage of the search to browse through the World Heritage Centre information.


i

ii

iii

iv

v

vi

vii

viii

ix

x

Villa Tugendhat en Brno

Tugendhat Villa in Brno

The Tugendhat Villa in Brno, designed by the architect Mies van der Rohe, is an outstanding example of the international style in the modern movement in architecture as it developed in Europe in the 1920s. Its particular value lies in the application of innovative spatial and aesthetic concepts that aim to satisfy new lifestyle needs by taking advantage of the opportunities afforded by modern industrial production.

Description is available under license CC-BY-SA IGO 3.0

Villa Tugendhat à Brno

La villa Tugendhat à Brno, conçue par l'architecte Mies van der Rohe, est un exemple remarquable du style international dans le mouvement moderne en architecture tel qu'il s'est développé en Europe au cours des années 20. Sa valeur particulière réside dans la mise en œuvre de concepts spatiaux et esthétiques novateurs, visant a satisfaire les nouveaux besoins liés au mode de vie, tout en tirant parti des moyens offerts par la production industrielle moderne.

Description is available under license CC-BY-SA IGO 3.0

فيلا توغينهات في برنو

تعتبر فيلا توغينهات في برنو التي صممها المهندس المعماري ميس فان در روهه نموذجاً فريداً من الطراز الدولي الذي عرفه التيار الحديث في الهندسة على مرّ تطوره في اوروبا خلال العشرينات. وتكمن قيمة الفيلا في المفاهيم الامتدادية والتجميلية الابتكارية الرامية الى تلبية الحاجات الجديدة المرتبطة بنمط الحياة عبر الاستفادة من الأساليب التي يوفرها الانتاج الصناعي الحديث.

source: UNESCO/ERI
Description is available under license CC-BY-SA IGO 3.0

布尔诺的图根哈特别墅

布尔诺的图根德哈特别墅是建筑师密斯·范·德·罗厄(Mies van der Rohe)设计的,是20世纪20年代欧洲兴起的建筑近代运动国际风格的杰出典范,其独特的价值体现在创新空间和美学理念的应用上,这些理念旨在利用现代工业生产带来的机会,以满足新生活方式的需要。

source: UNESCO/ERI
Description is available under license CC-BY-SA IGO 3.0

Вилла Тугендгат в городе Брно

Вилла Тугендгат в Брно, спроектированная архитектором Мис ван дер Роэ, является ярчайшим примером международного стиля в архитектуре «Современного движения», получившей распространение в Европе в 1920-е гг. Ее особая ценность состоит в применении новаторских пространственных и эстетических концепций, призванных отвечать потребностям нового стиля жизни, с использованием возможностей современного индустриального производства.

source: UNESCO/ERI
Description is available under license CC-BY-SA IGO 3.0

Villa Tugendhat en Brno

Construida en la ciudad Brno, esta villa fue diseñada por el arquitecto Mies Van der Rohe. Es un ejemplo notable del estilo internacional del movimiento arquitectónico moderno en la Europa del decenio de 1920. Su valor particular estriba en la aplicación de principios espaciales y estéticos innovadores, encaminados a satisfacer las necesidades creadas por el estilo de vida contemporáneo mediante la utilización de las posibilidades ofrecidas por la producción industrial moderna.

source: UNESCO/ERI
Description is available under license CC-BY-SA IGO 3.0

ブルノのツゲンドハット邸
ブルノはチェコ中部、南モラビア州の州都。ツゲンドハット邸は、ドイツの建築家ミース・ファン・デル・ローエによるデザインで、1920年代、ヨーロッパで発展した建築近代化運動を顕著にした国際様式の建築物。特に空間や美的概念の革新性には価値がある。また、近代的な産業製品がもたらす可能性を巧みに利用して、生活における新たなニーズに応えることを目的とした個人住宅でもある。

source: NFUAJ

Tugendhat villa in Brno

De Tugendhat villa is ontworpen door de Duitse architect Ludwig Mies van der Rohe (1886-1969). De villa is bijzonder vanwege de toepassing van innovatieve ruimtelijke en esthetische concepten, gericht op het voldoen aan nieuwe levensstijlbehoeften, waarbij gebruik gemaakt is van moderne industriële productiemogelijkheden. Het gebouw belichaamt het werk van Van der Rohe, die een belangrijke rol speelde in de wereldwijde verspreiding van de Moderne Beweging, een architectuurstijl die een revolutie ontketende in Europa vanaf 1920. De villa werd eind 1930 afgerond. De architect leidde het project tot in de kleinste details, waaronder het ontwerpen van het meubilair; ontwerpen die wereldberoemd zijn geworden.

Source: unesco.nl

Main living space, Tugendhat Villa in Brno © Institute for the Care of Historical Monuments
Referencia: 1052
Año de inscripción: 2001
Criterios: (ii)(iv)
Zona central: 0.7300 Ha
Zona de amortiguación: 2824.8999 Ha
top