Take advantage of the search to browse through the World Heritage Centre information.


i

ii

iii

iv

v

vi

vii

viii

ix

x

دير فونتوناي الكسترسي

Cistercian Abbey of Fontenay

This stark Burgundian monastery was founded by St Bernard in 1119. With its church, cloister, refectory, sleeping quarters, bakery and ironworks, it is an excellent illustration of the ideal of self-sufficiency as practised by the earliest communities of Cistercian monks.

Description is available under license CC-BY-SA IGO 3.0

Abbaye cistercienne de Fontenay

Fondée en 1119 par saint Bernard, l'abbaye bourguignonne de Fontenay, à l'architecture dépouillée, avec son église, son cloître, son réfectoire, son dortoir, sa boulangerie et sa forge, illustre bien l'idéal d'autarcie des premières communautés de moines cisterciens.

Description is available under license CC-BY-SA IGO 3.0

دير فونتوناي الكسترسي

إنّ دير فونتوناي البرغونيّ الذي أسسه القديس برنار عام 1119 بهندسته غير المزخرفة، وكنيسته ورواقه وقاعة طعامه ودار منامته ومخبزه ومصهر الحديد الخاص به، يجسد كلّ التجسيد نموذج الاكتفاء الذاتي للمجتمعات الأولية التي شكّلها الرهبان الكسترسيون.

source: UNESCO/CPE
Description is available under license CC-BY-SA IGO 3.0

丰特莱的西斯特尔教团修道院

这座刻板的勃艮第修道院由圣伯纳尔(St Bernard)修建于1119年,修道院的教堂、回廊、餐厅、住宿区、面包房和钢铁厂一起,完美诠释了早期西斯特尔教团修道士自给自足的理想。

source: UNESCO/CPE
Description is available under license CC-BY-SA IGO 3.0

Цистерцианский монастырь Фонтене

Этот внушительный бургундский монастырь был основан в 1119 г. Св. Бернаром. Все постройки монастыря - церковь, клостер, трапезная, жилые кельи, пекарня и кузница – прекрасная иллюстрация того идеального натурального хозяйства, к которому стремились ранние общины цистерцианских монахов.

source: UNESCO/CPE
Description is available under license CC-BY-SA IGO 3.0

Abadía cisterciense de Fontenay

Fundado en 1119 por San Bernardo, este monasterio borgoñón de arquitectura austera ilustra perfectamente con sus diferentes componentes –iglesia, claustro, refectorio, dormitorio, panadería y herrería– el ideal de autarquía de las primeras comunidades monásticas cistercienses.

source: UNESCO/CPE
Description is available under license CC-BY-SA IGO 3.0

フォントネーのシトー会修道院

source: NFUAJ

Cisterciënzer abdij van Fontenay

Dit Bourgondische klooster werd in 1119 gesticht door Bernard van Clairvaux. Met zijn kerk, klooster, refter (eetkamer), slaapvertrekken, bakkerij en ijzergieterij is deze abdij een uitstekende illustratie van het ideaal van zelfvoorziening zoals die door de eerste gemeenschappen van monniken werd gepraktiseerd. De abdijkerk – gebouwd tussen 1139 en 1147 – is de oudste cisterciënzer kerk die nog bestaat in Frankrijk en een van de beste voorbeelden van de cisterciënzer romaanse bouwstijl. Het klooster ademt de soberheid van zijn stichter. Dit komt tot uitdrukking door het ontbreken van kunstwerken en de afwezigheid van een klokkentoren.

Source: unesco.nl

المرجعية: 165bis
عام التسجيل: 1981
معايير: (iv)
منطقة وسطى: 5.7700 Ha
منطقة عازلة: 1397.0000 Ha
top