Faites une recherche à travers les informations du Centre du patrimoine mondial.

Ensemble « Églises en bois de Maramureş »

Wooden Churches of Maramureş

These eight churches are outstanding examples of a range of architectural solutions from different periods and areas. They show the variety of designs and craftsmanship adopted in these narrow, high, timber constructions with their characteristic tall, slim clock towers at the western end of the building, either single- or double-roofed and covered by shingles. As such, they are a particular vernacular expression of the cultural landscape of this mountainous area of northern Romania.

La description est disponible sous licence CC-BY-SA IGO 3.0

Ensemble « Églises en bois de Maramureş »

L'ensemble « Églises en bois de Maramures » représentent une sélection de huit exemples remarquables de solutions architecturales issues de périodes et de régions différentes. Elles dessinent un portrait vivant de la diversité des conceptions et des compétences artisanales exprimées dans ces constructions de bois hautes et étroites, dotées du caractéristique clocher élancé du côté ouest du bâtiment et de toits simples ou doubles couverts de bardeaux. Il s'agit là d'une expression vernaculaire propre au paysage culturel de cette région montagneuse du nord de la Roumanie.

La description est disponible sous licence CC-BY-SA IGO 3.0

مجموعة كنائس ماراموريس

تضم مجموعة " كنائس ماراموريس" الخشبية نخبة من ثمانية نماذج من التركيبات الهندسية المنبثقة عن مراحل ومناطق مختلفة. وهي تخطّ صورة حية لتنوع المفاهيم والمهارات الحرفية المتجلية في هذه الأبنية الخشبية المرتفعة والضيقة المزودة بقبة الجرس الشامخة من الجهة الغربية وبسقوف بسيطة أو مزدوجة مغطاة بألواح الغمو (وهي ألواح خشبية رقيقة). وتجسد هذه الكنائس تعبيراً محلياً خاصاً بالمنظر الثقافي الذي يميز المنطقة الجبلية الواقعة شمال رومانيا.

source: UNESCO/CPE
La description est disponible sous licence CC-BY-SA IGO 3.0

马拉暮莱斯的木结构教堂

马拉暮莱斯的木结构教堂,展示了不同时期、不同地区的8个教堂建筑物的不同方面。它的设计灵活,具有多变性,工艺绝伦,极具个性。教堂西端有高耸的钟塔,单层和双层的屋顶铺盖着鹅卵石。马拉暮莱斯的木结构教堂是罗马尼亚北部地区重要的文化景观。

source: UNESCO/CPE
La description est disponible sous licence CC-BY-SA IGO 3.0

Деревянные церкви исторической области Марамуреш

Эти восемь церквей представляют собой выдающиеся примеры архитектурных решений, относящихся к разным периодам и районам. Они демонстрируют варианты подходов к проектированию и строительству подобных узких и высоких деревянных сооружений, имеющих одно- или двускатные крыши, покрытые дранкой, и характерные стройные часовые башни на западной стороне. Деревянные церкви придают культурному ландшафту этих горных районов на севере Румынии специфический народный характер.

source: UNESCO/CPE
La description est disponible sous licence CC-BY-SA IGO 3.0

Iglesias de madera de Maramureş

Las ocho iglesias de madera que forman el conjunto de Maramureş constituyen otros tantos ejemplos notables de la adopción de soluciones arquitectónicas emanadas de períodos y regiones diferentes. Son una muestra de la diversidad de diseños y técnicas artesanales utilizados para realizar este tipo de construcciones altas y estrechas, que poseen un esbelto campanario en su lado oeste y están cubiertas con techumbres sencillas o dobles de tejas planas de madera. Estos templos son exponentes de una expresión artística autóctona, muy característica del paisaje cultural de la región montañosa del norte de Rumania en que se hallan.

source: UNESCO/CPE
La description est disponible sous licence CC-BY-SA IGO 3.0

マラムレシュ地方の木造教会群
ルーマニア北部、マラムレシュ県。ウクライナと国境を接するルーマニアの最北部。登録の対象はこの地方の8カ所に散在する。それぞれに異なった時代と地域の、異なった建築技術の代表例が選ばれている。近代化政策がこの奥地までは達しなかったことから、昔ながらの伝統や生活、文化が民俗学的にも注目されている地域。伝統的な装飾豊かな木造建築の家屋が風景に点在する。

source: NFUAJ

Houten kerken van Maramureş

De acht houten kerken van Maramureş zijn uitstekende voorbeelden van een scala aan architectonische oplossingen uit verschillende periodes en gebieden. Ze laten de verscheidenheid van ontwerpen en vakmanschap zien die opgenomen zijn in deze smalle, hoge, houten constructies met hun karakteristieke lange, smalle klokkentorens aan de westkant van het gebouw. De kerken zijn gebouwd volgens de principes van de traditionele houtarchitectuur en staan op een basis van stenen blokken gevuld met kiezels. Ze hebben enkele of dubbele daken en zijn bedekt met dakspanen. Zo vormen de kerken een bijzondere uiting van het culturele landschap van dit bergachtige gebied in het noorden van Roemenië.

Source : unesco.nl

Justification d'inscription

Critère (iv) : Les églises en bois de Maramures sont des exemples exceptionnels d’une architecture religieuse et vernaculaire en bois, fruit des interactions entre traditions religieuses orthodoxes et influences gothiques, dans une interprétation particulière des traditions architecturales du bois, qui laisse apparaître une grande maturité artistique et d’immenses compétences artisanales.

top