English Français

Arc géodésique de Struve

Struve Geodetic Arc

The Struve Arc is a chain of survey triangulations stretching from Hammerfest in Norway to the Black Sea, through 10 countries and over 2,820 km. These are points of a survey, carried out between 1816 and 1855 by the astronomer Friedrich Georg Wilhelm Struve, which represented the first accurate measuring of a long segment of a meridian. This helped to establish the exact size and shape of the planet and marked an important step in the development of earth sciences and topographic mapping. It is an extraordinary example of scientific collaboration among scientists from different countries, and of collaboration between monarchs for a scientific cause. The original arc consisted of 258 main triangles with 265 main station points. The listed site includes 34 of the original station points, with different markings, i.e. a drilled hole in rock, iron cross, cairns, or built obelisks.

Arc géodésique de Struve

L’arc de Struve est un réseau de triangulations qui s’étend de Hammerfest en Norvège jusqu’à la mer Noire et traverse 10 pays sur plus de 2 820 km. L’arc est formé par les points d’une triangulation réalisée entre 1816 et 1855 par l’astronome Friedrich Georg Wilhelm Struve et représentant la première mesure exacte d’un long segment de méridien. Cette triangulation a contribué à définir et mesurer la taille et la forme exactes de la Terre ; elle a joué un rôle essentiel dans le développement des sciences de la Terre et l’établissement de cartes topographiques précises. C’est un formidable exemple de collaboration scientifique entre chercheurs de différents pays et de coopération entre des monarques pour une cause scientifique. À l’origine, l’arc était constitué de 258 triangles principaux et de 265 points fixes principaux. Le site inscrit sur la liste comprend 34 des points fixes d’origine, avec différents marquages – trous percés dans la roche, croix en fer, cairns ou obélisques.

قوس ستروف الجيوديزي

إن قوس ستروف هو شبكة تثليثات تمتد من هامرفست في النروج حتى البحر الأسود وتعبر 10 بلدان على أكثر من 2820 كيلومترا. يتألف القوس من نقاط التثليث التي تمّ انجازها بين 1816 و 1855على يد عالم الفلك فريدريش جيورج ويلهلم ستروف وتمثّل أول قياس دقيق لجزء من خط التصنيف. لقد ساهمت هذه الصيغة التثليثية في تحديد قياس الأرض وشكلها الدقيقين وأدّت دوراً أساسياً في تطوير علوم الأرض ورسم خرائط طوبوغرافية دقيقة. إنه مثال ممتاز للتعاون العلمي بين باحثين من دول مختلفة والتعاون بين الملوك من أجل قضية علمية. في البدء، كان القوس يتألف من 258 مثلثاً اساسياً و 265 نقطة ثابتة رئيسة. يشمل الموقع المسجّل على القائمة 34 نقطة ثابتة أصليّة وعلامات مختلفة مثل الثقوب المحفورة في الصخور والصلبان الحديدية وركام الحجارة كعلامة أو المسلات.

source: UNESCO/ERI

斯特鲁维地理探测弧线

斯特鲁维地理探测弧线是一个三角测量链,北起挪威哈默菲斯特(Hammerfest),南至黑海,弧线穿越十个国家,长2820公里。弧线是天文学家弗里德理西·格奥尔格·威廉·斯特鲁维(Friedrich Georg Wilhelm Struve)于1816至1855年期间进行测量的测量点,代表着人类首次对子午线长短的精确测量。这一测量帮助人类掌握了地球的确切大小和形状,是地球科学和地形绘图学发展中的重要一步。这个弧线不仅是多国科学家通力合作的一个特例,也是多国君主为科学事业联袂协作的一个特例。原始弧线包含258个主要三角形和265个测量站点。列入世界遗产名录的弧有34个原始测量站点,带有各种不同标记,如岩石钻孔、铁十字、堆石标或方尖石碑。

source: UNESCO/ERI

Геодезическая дуга Струве

«Дуга Струве» – это цепь триангуляционных пунктов, протянувшаяся на 2820 км по территории десяти европейских стран от Хаммерфеста в Норвегии до Черного моря. Эти опорные точки наблюдений были заложены в период 1816-1855 гг. астрономом Фридрихом Георгом Вильгельмом Струве (он же – Василий Яковлевич Струве), который произвел таким образом первое достоверное измерение большого сегмента дуги земного меридиана. Это позволило точно установить размер и форму нашей планеты, что стало важным шагом в развитии наук о Земле и топографического картирования. Это был исключительный пример сотрудничества в научной сфере между учеными разных стран и между правящими монархами. Первоначально «дуга» состояла из 258 геодезических «треугольников» (полигонов) с 265 основными триангуляционными пунктами. В объект всемирного наследия вошли 34 таких пункта (наиболее хорошо уцелевших к настоящему времени), которые маркированы на местности самым разным образом, как то: выдолбленные в скалах углубления, железные кресты, пирамиды из камней или специально установленные обелиски.

source: UNESCO/ERI

Arco geodésico de Struve

El arco geodésico de Struve es un conjunto de triangulaciones que se extiende por diez países, a lo largo de 2.820 km, desde Hammerfest (Noruega) hasta el Mar Negro. Compuesto por los puntos de la triangulación realizada entre 1816 y 1855 por el astrónomo Friedrich Georg Wilhelm Struve, este arco permitió realizar la primera medición precisa de un largo segmento del meridiano terrestre. Esta triangulación contribuyó a definir y medir la forma exacta de la Tierra y desempeñó un papel importante en el adelanto de las ciencias geológicas y la realización de mapas topográficos precisos. Es una muestra extraordinaria de la colaboración científica entre sabios de distintos países, así como un ejemplo de cooperación entre varios monarcas europeos en pro del progreso científico. El arco primigenio estaba constituido por 258 triángulos y 265 puntos fijos principales. El sitio inscrito en la Lista del Patrimonio Mundial comprende 34 de los puntos fijos originales señalados por medios diferentes: perforaciones en rocas, cruces de hierro, túmulos y obeliscos.

source: UNESCO/ERI

シュトゥルーヴェの三角点アーチ観測地点群
シュトゥルーヴェの弧とは、ノルウェーのハンメルフェスト岬から黒海まで10ヵ国を貫く、2820㎞以上にわたる三角測量地点の連なりのこと。1816年~55年、天文学者シュトゥルーヴェは、この調査によって、史上初めて長距離にわたって1経線を正確に測量した。この測量は、ちきゅうの正確な形状と大きさの証明に大きく貢献し、地球科学と地形図作成の発展の重要な一歩となった。三角点アーチ観測地点は265の主要な観測点を持つ258ヵ所の主要な観測三角点から成り、登録地には10ヵ国、34ヵ所の観測地点が含まれている。

source: NFUAJ

Geodetische boog van Struve

De Struve-boog is een keten van driehoeksmeetpunten die zich uitstrekt van Hammerfest in Noorwegen tot de Zwarte Zee. De oorspronkelijke boog bestond uit 258 driehoeken met 265 hoofdstationpunten, allemaal onderdeel van het onderzoek dat de astronoom Friedrich Georg Wilhelm Struve deed tussen 1816 en 1855. Het resultaat was de eerste nauwkeurige meting van het lange segment van een meridiaan. Mede dankzij het onderzoek kon de exacte grootte en vorm van de planeet vastgesteld worden. Er resteren nog 34 van de oorspronkelijke punten gemarkeerd als een geboord gat in een rots, een ijzeren kruis, steenhopen of obelisken. De Struve-boog gaat door 10 landen en beslaat ruim 2.820 kilometer.

Source : unesco.nl

  • Anglais
  • Français
  • Arabe
  • Chinois
  • Russe
  • Espagnol
  • Japonais
  • Néerlandais
© UNESCO
Justification d'inscription

Critère (ii) : La première mesure précise d’un long segment d’un méridien qui a permis d’établir la taille et la forme exacte de la Terre illustre une phase importante du développement des sciences de la Terre. C’est également un exemple remarquable d’un échange de valeurs humaines sous la forme d’une collaboration entre des scientifiques de différents pays. C’est aussi une illustration de la participation de monarques de différentes puissances à une cause scientifique.

Critère (iv) : L’arc géodésique de Struve est sans aucun doute un exemple exceptionnel d’un ensemble technologique illustrant les points de triangulation de la mesure d’un méridien et constituant la partie fixe et immatérielle des techniques de mesure.

Critère (vi) : La mesure de l’arc et ses résultats sont directement associés aux questionnements de l’homme sur la taille et la forme de la Terre. Elle est liée à la théorie d’Isaac Newton qui déclarait que la Terre n’est pas une sphère parfaite.

Description longue

La première mesure précise d'un long segment de méridien, qui permit d'établir la taille exacte et la forme de notre planète, a représenté un pas important dans le développement des sciences de la terre. On savait depuis 500 av. J.-C., environ que la Terre n'était pas plate, mais de forme à peu près sphérique. Au IIIe siècle av. J.-C., Ératosthène développa des techniques de relevé et une théorie permettant de déterminer les dimensions de la Terre, demeurée en usage jusqu'à l'époque de la géodésie satellitaire. La théorie d'Ératosthène, qui utilisait des mesures de distances et d'angles déterminées à partir de l'observation des étoiles, permit d'évaluer la taille de la Terre, mais ces mesures n'étaient pas encore précises, compte tenu notamment du degré insuffisant d'avancement des méthodes et de l'appareillage technique.

Au XVIIe siècle, on développa des instruments plus fiables, ainsi qu'une nouvelle méthode fondée sur les triangulations. On mesurait grâce à elle, avec beaucoup plus de précision, des distances bien plus courtes, tandis que les longues distances étaient couvertes par des chaînes de triangles de plusieurs centaines de kilomètres. Chacun de leurs côtés (lignes de base) était long de 100 km, et chaque triangle de la chaîne avait au moins une ligne de base en commun avec un autre triangle, et deux angles communs (points de station) avec un autre triangle.

Cette méthode de triangulation permit, autour de 1730 et de 1740, d'établir la véritable forme de la Terre à partir de longs arcs de cercle construits au Pérou et en Laponie. Le problème de ses dimensions demeurait cependant, et s'était même compliqué dès lors que l'on s'était aperçu que la Terre n'était pas une sphère parfaite. Les premiers arcs de cercle construits en France, au Pérou, en Laponie, en Italie, dans le sud de l'Afrique et en Autriche présentaient différentes imperfections qui empêchaient d'apporter une réponse définitive à cette question. La défaite de Napoléon, suivie par le congrès de Vienne et par la décision prise, en 1815, d'établir des frontières reconnues internationalement en Europe, exigeait un effort accru dans la réalisation des plans. Ce besoin était particulièrement ressenti en Russie, où le tsar Alexandre Ier offrit à l'astronome Wilhelm Struve tous les moyens nécessaires à son nouveau projet d'arc géodésique à longue distance, qui représente un premier pas dans le développement du réseau géodésique moderne et de la planimétrie topographique.

Un arc très long, terminé en 1840, avait été mesuré en Inde par Lambton et Everest, et un plus petit en Lituanie par Carl Tenner. Struve, qui travaillait à l'université de Dorpat, dans l'Estonie actuelle, décida que son arc suivrait une ligne de longitude (méridien) passant par l'observatoire de son université. Ce nouvel arc, connu sous le nom d'arc de Struve, fut finalement réalisé en reliant des arcs antérieurs à celui qu'avait mesuré Tenner plus au sud, et à leurs extensions vers le nord et vers le sud. L'arc couvrait ainsi une ligne de 2 800 km reliant Fuglenæs, près de Hammerfest, à l'extrémité nord, à Staro-Nekrasowka, près d'Ismail, sur les rives de la mer Noire.

Le site inscrit au patrimoine de l'humanité consiste en 34 des points de station installés par Struve et par ses collègues entre 1816 et 1851 : 4 points en Norvège, 4 en Suède, 6 en Finlande, 1 en Russie, 3 en Estonie, 2 en Lettonie, 3 en Lituanie, 5 en Bélarus, 1 en République de Moldova et 4 en Ukraine. Ces repères présentent différentes formes : petits trous creusés dans la roche, parfois remplis de plomb ; marques cruciformes gravées à la surface de la roche ; pierre ou brique comportant un repère ; amoncellements de rochers avec une pierre ou une brique percée d'un trou en son centre ; simples briques ; enfin, monuments spécialement construits à cet effet pour rappeler le souvenir du point, et celui de l'arc.

L'arc géodésique de Struve constitue un formidable témoignage de collaboration scientifique entre des savants de différents pays, et offre un remarquable exemple d'ensemble technologique.

Source : UNESCO/CLT/WHC