English Français

Pays-Bas

Document Années Thèmes Catégories Langue
Act regarding superficial mining 1996
 • Autorisation, Permis, Licence
 • Compensation
 • Licence d'exploration
 • Patrimoine culturel mobilier
nl
http://www.unesco.org/culture/natlaws/media/pdf/netherlands/netherlands_decree_13_03_1985_eng_tno.pdf 1985
 • Classification, Registre
 • Zone ou bien Protégés
 • Patrimoine culturel mobilier
en
Cultural Heritage Preservation Act 1984
 • Exportation
 • Classification, Registre
 • Zone ou bien Protégés
 • Sanctions
 • Patrimoine culturel mobilier
nl
http://www.unesco.org/culture/natlaws/media/pdf/netherlands/netherlands_loi49_amended_01_02_1984_eng_tno.pdf 1985
 • Exportation
 • Classification, Registre
 • Promotion et Développement
 • Zone ou bien Protégés
 • Sanctions
 • Patrimoine culturel mobilier
en
Wet 193 houdende regels betreffende enkele aspecten van het specifiek cultuurbeleid 1993
 • Maintenance
 • Patrimoine culturel mobilier
nl
Wet 200 houdende voorzieningen in het belang van het behoud van monumenten van geschiedenis en kunst 1961
 • Maintenance
 • Patrimoine culturel mobilier
nl
Wet 276 houdende vervanging van de Archiefwet 1962 en in verband daarmede wijziging van enige andere wetten 1995
 • Zone ou bien Protégés
nl
Wet 286 houdende vaststelling van nieuwe voorschriften omtrent de ruimtelijke ordening 1962
 • Zone ou bien Protégés
 • Patrimoine culturel mobilier
nl
Monumentenwet 1988
 • Compensation
 • Licence d'exploration
 • Zone ou bien Protégés
 • Sanctions
 • Patrimoine culturel mobilier
nl
Besluit 601 houdende wijzigning van het rijksreglement onthrondingen 1996
 • Zone ou bien Protégés
 • Patrimoine naturel
nl
http://www.unesco.org/culture/natlaws/media/pdf/netherlands/netherlands_actmarch2007_engtof.pdf 2007
 • Trafic illicite
 • Retour
 • Patrimoine culturel mobilier
en
http://www.unesco.org/culture/natlaws/media/pdf/netherlands/netherlands_memo_returnoccupiedterritory_engtof.pdf 2007
 • Retour
 • Patrimoine culturel mobilier
en
http://www.unesco.org/culture/natlaws/media/pdf/netherlands/netherlands_implementationact_conv1970_engtof.pdf 2009
 • Exportation
 • Trafic illicite
 • Importation
 • Zone ou bien Protégés
 • Retour
 • Patrimoine culturel mobilier
en
http://www.unesco.org/culture/natlaws/media/pdf/netherlands/netherlands_implementationact_conv1970_memo.pdf 2009
 • Exportation
 • Trafic illicite
 • Importation
 • Zone ou bien Protégés
 • Patrimoine culturel mobilier
en
http://www.unesco.org/culture/natlaws/media/pdf/netherlands/netherlands_approvalconv1970_memo_engtof.pdf 2009
 • Trafic illicite
 • Patrimoine culturel mobilier
en
http://www.unesco.org/culture/natlaws/media/pdf/netherlands/netherlands_approvalconv1970_engtof.pdf 2009
 • Trafic illicite
 • Patrimoine culturel mobilier
en
http://www.unesco.org/culture/natlaws/media/pdf/
 • Licence d'exploration
nl
http://www.unesco.org/culture/natlaws/media/pdf/
 • Autorisation, Permis, Licence
 • Licence d'exploration
 • Exportation
 • Patrimoine culturel mobilier
nl
http://www.unesco.org/culture/natlaws/media/pdf/netherlands/netherlands_loi190603_entof.pdf 2003
 • Zone ou bien Protégés
 • Patrimoine culturel mobilier
en
http://www.unesco.org/culture/natlaws/media/pdf/netherlands/netherlands_act198420022009_entof.pdf 2009
 • Promotion et Développement
 • Zone ou bien Protégés
 • Patrimoine culturel immobilier
 • Patrimoine culturel mobilier
en
http://www.unesco.org/culture/natlaws/media/pdf/ 2011
 • Promotion et Développement
 • Zone ou bien Protégés
 • Patrimoine culturel immobilier
nl