Take advantage of the search to browse through the World Heritage Centre information.

Hatra

Hatra

A large fortified city under the influence of the Parthian Empire and capital of the first Arab Kingdom, Hatra withstood invasions by the Romans in A.D. 116 and 198 thanks to its high, thick walls reinforced by towers. The remains of the city, especially the temples where Hellenistic and Roman architecture blend with Eastern decorative features, attest to the greatness of its civilization.

Description is available under license CC-BY-SA IGO 3.0

Hatra

Grande cité fortifiée sous l'influence de l'Empire parthe et capitale du premier royaume Arabe, Hatra résista deux fois aux Romains, en 116 et en 198, grâce à sa muraille renforcée de tours. Les vestiges de la ville, et en particulier les temples où l'architecture grecque et romaine se combine avec des éléments de décor d'origine orientale, témoignent de la grandeur de sa civilisation.

Description is available under license CC-BY-SA IGO 3.0

الحضر

إنها مدينة كبيرة محصّنة خاضعة لنفوذ الامبراطورية البارثيّة وعاصمة المملكة العربية الأولى، وقد قاومت الحضر الرومان مرتين، في العامين 116 و198، بفضل جدارها المحصّن بأبراج. أما آثار المدينة ولا سيما المعابد حيث تمتزج الهندسة الإغريقية والرومانية بعناصر تزيينية ذات جذور شرقية، فهي تشهد فعلاً على عظمة حضارتها.

source: UNESCO/CPE
Description is available under license CC-BY-SA IGO 3.0

哈特拉

哈特拉是受帕提亚帝国影响的要塞重镇和第一个阿拉伯王国的首府,在公元116年和198年抵挡住了罗马人的多次侵犯,这主要得益于它高大厚实的城墙和城堡。这座城市的遗址,特别是它融汇了希腊罗马建筑风格及东方装饰特色的寺庙建筑,展示了帕提亚文明的辉煌。

source: UNESCO/CPE
Description is available under license CC-BY-SA IGO 3.0

Древний город Хатра

Хатра, крупный укрепленный город в составе Парфянской империи и столица первого арабского государства, выстояла при древнеримских вторжениях 116 и 198 гг. благодаря своим высоким толстым стенам с башнями. Руины Хатры, особенно храмов, где эллинистическая и древнеримская архитектура сочетаются с восточными декоративными элементами, демонстрируют величие существовавшей здесь цивилизации.

source: UNESCO/CPE
Description is available under license CC-BY-SA IGO 3.0

Hatra

Gran ciudad fortificada en la zona de influencia del Imperio Parto y capital del primer reino árabe, Hatra resistió dos veces el asalto de los romanos, en los años 116 y 198, gracias a su muralla provista de torres. Los vestigios de la ciudad, y más concretamente los de sus templos de arquitectura grecorromana con ornamentaciones orientales, testimonian la grandeza de la civilización que la construyó.

source: UNESCO/CPE
Description is available under license CC-BY-SA IGO 3.0

ハトラ
イラク北部モースルの南西約100kmの荒野に残る隊商都市。城壁に囲まれた円形都市で、2~3世紀に商業、軍事、宗教の中心地として繁栄した。切石の城壁で囲まれた町の中央に、石柱に支えられた巨大な聖域が築かれ、多くのイーワーン式の建築物が残っている。出土した彫刻は頭髪や衣服などの細部まで写実的に表されている。

source: NFUAJ

Hatra

Hatra is een grote vestingstad, gebouwd door de Parthen en hoofdstad van het eerste Arabische Koninkrijk. De stad heeft invasies door de Romeinen in het jaar 116 en 198 doorstaan dankzij zijn hoge, dikke muren versterkt door torens. De overblijfselen van de stad getuigen van de grootheid van zijn beschaving, met name de tempels waar Hellenistische en Romeinse architectuur vermengd zijn met Oosterse decoratieve elementen. De perfecte staat van Hatra’s dubbele muren en de ongerepte omgeving, maken van deze stad een goed voorbeeld uit een serie vestingsteden die de Parthische, Sassanidische en het begin van de islamitische beschaving omvat.

Source: unesco.nl

News rss 17
top