Rani-ki-Vav (the Queen’s Stepwell) at Patan, Gujarat

Rani-ki-Vav (The Queen’s Stepwell) at Patan, Gujarat © Archaeological Survey of India
Referencia: 922
Año de inscripción: 2014
Criterios: (i)(iv)
Zona central: 4.6800 Ha
Zona de amortiguación: 125.4400 Ha