Take advantage of the search to browse through the World Heritage Centre information.


i

ii

iii

iv

v

vi

vii

viii

ix

x

Crespi d’Adda

Crespi d'Adda

Crespi d'Adda in Capriate San Gervasio in Lombardy is an outstanding example of the 19th- and early 20th-century 'company towns' built in Europe and North America by enlightened industrialists to meet the workers' needs. The site is still remarkably intact and is partly used for industrial purposes, although changing economic and social conditions now threaten its survival.

Description is available under license CC-BY-SA IGO 3.0

Crespi d'Adda

Crespi d'Adda, à Capriate San Gervasio en Lombardie, est un exemple exceptionnel de ces « villages ouvriers » des XIXe et XXe siècles en Europe et aux États-Unis. Ils ont été construits par des industriels éclairés désireux de répondre aux besoins de leurs ouvriers. Le site est resté remarquablement intact et a partiellement conservé son usage industriel mais l'évolution des conditions économiques et sociales constitue une menace pour sa survie.

Description is available under license CC-BY-SA IGO 3.0

كريسبي دادا

يشكل موقع كريسبي دادا في كابرياتي سان جيرفازيو في لومبارديا مثلاً مميزًا عن تلك "القرى العمالية" في القرنين التاسع عشر والعشرين في أوروبا وفي الولايات المتحدة الأميركية. وقد بناها صناعيون منوَّرون راغبون في الاستجابة إلى حاجات عمالهم. وظلّ الموقع سليمًا بشكل مذهل وحافظ جزئيًا على جدواه الصناعية لكن تطور الظروف الاقتصادية والاجتماعية يشكل تهديدًا لبقائه.

source: UNESCO/CPE
Description is available under license CC-BY-SA IGO 3.0

阿达的克里斯匹

阿达的克里斯匹位于意大利伦巴底地区的卡普里亚特·圣·赫瓦西奥城(Capriate San Gervasio)。克里斯匹是19世纪和20世纪初欧洲和北美“公司城” (company towns)的著名典范,是那些有知识的工业家们为满足工人们的需要而修建的。尽管受到现代社会经济和社会环境的变化的威胁,这些场所仍然保存完好,并部分用于工业。

source: UNESCO/CPE
Description is available under license CC-BY-SA IGO 3.0

Фабричный поселок Креспи-д`Адда

Креспи-д`Адда в Каприате-Сан-Джервазио в Ломбардии является ярким примером фабричных поселков XIX - начала XX вв., строившихся просвещенными предпринимателями в Европе и Северной Америке для расселения рабочих. Поселок сохранился до наших дней и частично используется в целях продолжения производства, однако изменившиеся социально-экономические условия представляют ныне угрозу его сохранности.

source: UNESCO/CPE
Description is available under license CC-BY-SA IGO 3.0

Crespi d’Adda

Situada en Capriate San Gervasio (Lombardía), la localidad de Crespi d'Adda es un ejemplo excepcional de los “poblados obreros” construidos en los siglos XIX y XX en Europa y los Estados Unidos por industriales filantrópicos deseosos de satisfacer las necesidades de sus obreros. El sitio se ha conservado intacto y las actividades industriales se mantienen en parte, aunque la evolución de la situación socioeconómica supone una amenaza para su supervivencia.

source: UNESCO/CPE
Description is available under license CC-BY-SA IGO 3.0

クレスピ・ダッダ
イタリア北西部・ロンパルディア州にある街。19~20世紀初頭のヨーロッパや北アメリカで、労働者の要求にこたえるために産業資本家が建設した「company town」のひとつ。当時の様相をよくとどめ、一部では現在も産業利用されているが、経済的・社会的環境の変化によって、存続が脅かされている。

source: NFUAJ

Crespi d'Adda

Crespi d'Adda in Lombardije is een goed voorbeeld van een 19e en vroeg 20e-eeuws bedrijfsdorp. Deze werden gebouwd in Europa en Noord-Amerika door verlichte industriëlen, om te voldoen aan de behoeften van hun arbeiders. De plek is intact en wordt gedeeltelijk gebruikt voor industriële doeleinden, hoewel haar voortbestaan momenteel wordt bedreigd door veranderende economische en sociale omstandigheden. De eerste bedrijfsdorpen werden gebouwd in België, Frankrijk, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk om de grote personeelsaantallen van fabrieken te huisvesten. Pas na de oprichting van de nationale markt (na politieke eenwording) werden dergelijke dorpen opgericht in Italië. Crespi d’Adda is hiervan het meest kenmerkende en complete voorbeeld.

Source: unesco.nl

Crespi d'Adda (Italy) © Valerio Li Vigni
Referencia: 730
Año de inscripción: 1995
Criterios: (iv)(v)
top