Take advantage of the search to browse through the World Heritage Centre information.


i

ii

iii

iv

v

vi

vii

viii

ix

x

Conjunto arqueológico de Mérida

Archaeological Ensemble of Mérida

The colony of Augusta Emerita, which became present-day Mérida in Estremadura, was founded in 25 B.C. at the end of the Spanish Campaign and was the capital of Lusitania. The well-preserved remains of the old city include, in particular, a large bridge over the Guadiana, an amphitheatre, a theatre, a vast circus and an exceptional water-supply system. It is an excellent example of a provincial Roman capital during the empire and in the years afterwards.

Description is available under license CC-BY-SA IGO 3.0

Ensemble archéologique de Mérida

La colonie d'Augusta Emerita, qui donna naissance à l'actuelle Mérida en Estrémadure, fondée par Auguste en 25 av. J.-C. à la fin de la campagne d'Espagne, devint capitale de la Lusitanie. Les vestiges de la ville antique, complets et bien conservés, comprennent notamment un large pont sur le Guadiana, un amphithéâtre, un théâtre, un vaste cirque et un remarquable système d'adduction d'eau. Ils constituent un excellent exemple de capitale provinciale romaine au temps de l'Empire et dans les années qui suivirent.

Description is available under license CC-BY-SA IGO 3.0

مجموعة ميريدا الأثريّة

أسس الأمبرطور الروماني أوغست في العام 25 ق.م وبعد الحملة على اسبانيا مستعمرة أوغوستا إيميريتا التي أفضت إلى ميريا الحاليّة في استريمادور وأصبحت عاصمة لوزيتانيا. تضمّ آثار المدينة القديمة المكتملة والمحافظ عليها جيّداً جسراً كبيراً يُطلّ على غواديانا، مدرّج، مسرح وسيرك كبير ونظام إمدادات مبتكر. وتشكّل المجموعة خير مثال على عاصمة محلية رومانيّة في مرحلة الأمبرطورية وبعدها.

source: UNESCO/CPE
Description is available under license CC-BY-SA IGO 3.0

梅里达考古群

今天位于埃斯特雷马杜拉的梅里达是于公元前25年西班牙战役结束后建立的,当时是罗马皇帝奥古斯都的殖民地,也是卢西塔尼亚的首都。旧城遗址迄今完好,其中特别著名的有瓜迪亚纳河上的大桥、圆形阶梯剧场、剧院、大马戏场和先进的供水系统。梅里达城是古罗马帝国时期以及后来的很长一段时间内外省首府建设的杰出典范。

source: UNESCO/CPE
Description is available under license CC-BY-SA IGO 3.0

Археологический ансамбль в городе Мерида

Древнеримская колония Августа-Эмерита, которая стала ныне городом Мерида в Эстремадуре, была основана в 25 г. до н.э. в конце Испанской кампании и являлась столицей провинции Лузитания. Хорошо сохранившиеся остатки древнего города включают большой мост через реку Гвадиана, амфитеатр, театр, большую арену и уникальную систему водоснабжения. Это превосходный пример древнеримской провинциальной столицы.

source: UNESCO/CPE
Description is available under license CC-BY-SA IGO 3.0

Conjunto arqueológico de Mérida

Los orígenes de la ciudad extremeña de Mérida se remontan al año 25 a.C., cuando Augusto, al final de su campaña en Hispania, fundó la colonia Emérita Augusta, que más tarde se convertiría en capital de la provincia romana de Lusitania. Los vestigios de la ciudad romana antigua, completos y bien conservados, comprenden un gran puente sobre el río Guadiana, un anfiteatro, un teatro, un amplio circo y un extraordinario sistema de abastecimiento de agua. Este conjunto arqueológico ofrece un excelente ejemplo de lo que fue la capital de una provincia romana en la época imperial.

source: UNESCO/CPE
Description is available under license CC-BY-SA IGO 3.0

メリダの遺跡群
スペイン南部、ポルトガルに隣接するグェディアーナ河畔に位置する都市。BC25年、ローマ退役軍人の植民市として建設された。AD1世紀頃のトラヤヌス帝凱旋門、スペインに残る18の遺構中最も豪華なローマ劇場、円形闘技場、スペイン最良のクルクス(全長約400m)、ディアナ神殿のほか、修復されたスペイン最長の橋(792m)、花崗岩とレンガによる「奇蹟の水道橋」など、ローマ時代の数多い遺跡で知られている。

source: NFUAJ

Archeologisch ensemble van Mérida

De kolonie van Augusta Emerita – het huidige Mérida in Estremadura – werd gesticht in het jaar 25 voor Christus aan het einde van de Spaanse Campagne. Drie jaar later werd het de hoofdstad van de nieuwe Romeinse provincie Lusitania en speelde een belangrijke rol als basis voor de verovering van het noordwesten van het Iberisch schiereiland. Tot de goed bewaard gebleven overblijfselen van de oude stad behoren een grote brug over de rivier Guadiana, een amfitheater en een theater. Verder zijn er twee columbarii (familiegraven), het watervoorzieningsysteem voor Emerita – inclusief drie dammen, delen van ondergrondse waterkanalen en aanzienlijke resten van aquaducten.

Source: unesco.nl

Referencia: 664
Año de inscripción: 1993
Criterios: (iii)(iv)
Zona central: 30.7700 Ha
Zona de amortiguación: 354.8200 Ha
top