Take advantage of the search to browse through the World Heritage Centre information.


i

ii

iii

iv

v

vi

vii

viii

ix

x

Centro histórico de Telč

Historic Centre of Telč

The houses in Telc, which stands on a hilltop, were originally built of wood. After a fire in the late 14th century, the town was rebuilt in stone, surrounded by walls and further strengthened by a network of artificial ponds. The town's Gothic castle was reconstructed in High Gothic style in the late 15th century.

Description is available under license CC-BY-SA IGO 3.0

Centre historique de Telč

La ville est située sur une colline et ses maisons étaient à l'origine construites en bois. Après un incendie à la fin du XIVe siècle, elle a été reconstruite en pierre, entourée de murailles et renforcée par un réseau de bassins. Le château gothique de la ville a été reconstruit dans le style du premier art gothique à la fin du XVe siècle.

Description is available under license CC-BY-SA IGO 3.0

وسط تيلتش

تقبع هذه المدينة على هضبة، وكانت منازلها مصنوعة أساساً من الخشب قبل أن تُستعمل الحجارة في اعادة بنائها إثر اندلاع حريق التهمها في نهاية القرن الرابع عشر. وقد أعيد تشييد قصرها القوطي حسب الفن القوطي الأول في نهاية القرن الخامس عشر.

source: UNESCO/CPE
Description is available under license CC-BY-SA IGO 3.0

泰尔奇历史中心

泰尔奇的建筑坐落于小山顶上,房屋最初为木结构。自14世纪末的一场大火之后,小镇以石头为材料进行了重建。整座城池有城墙环绕,另外还有人工河网增加了其防卫功能。城镇的哥特式城堡重建于15世纪晚期,采用了新哥特式风格。

source: UNESCO/CPE
Description is available under license CC-BY-SA IGO 3.0

Исторический центр города Тельч

Дома Тельча, расположенного на возвышении, изначально были построены из дерева. После пожара в конце XIV в. город был отстроен в камне, окружен стенами и в дальнейшем защищен цепью прудов. Готический замок города был реконструирован в стиле высокой готики в конце XV в.

source: UNESCO/CPE
Description is available under license CC-BY-SA IGO 3.0

Centro histórico de Telč

Los edificios de esta ciudad, situada en lo alto de una colina, fueron construidos en madera en un principio. Después de un incendio sobrevenido a finales del siglo XIV, fue reconstruida en piedra y rodeada de murallas, reforzándose sus defensas con una red de lagunas artificiales. El castillo se reedificó a finales del siglo XV en el estilo del Alto Gótico.

source: UNESCO/CPE
Description is available under license CC-BY-SA IGO 3.0

テルチ歴史地区

source: NFUAJ

Historisch centrum van Telč

Telč staat op een heuveltop en de huizen werden oorspronkelijk gebouwd van hout. Na een brand in de late 14e eeuw werd de stad herbouwd in steen, omgeven door muren en verder versterkt door een netwerk van kunstmatige vijvers. In de late 15e eeuw werd de gotische burcht van de stad gereconstrueerd in de gotische stijl. De architectuur van Telč is artistiek en bijzonder, vooral de markt en het kasteel uit de Renaissancetijd. De driehoekige markt is mooi en harmonieus en omgeven door intact en goed bewaard gebleven Renaissance gebouwen met een prachtige verscheidenheid aan gevels.

Source: unesco.nl

Historic Centre of Telč © OUR PLACE The World Heritage Collection
Referencia: 621
Año de inscripción: 1992
Criterios: (i)(iv)
Zona central: 36.0000 Ha
Zona de amortiguación: 296.5000 Ha
top